دعوی الزام به تنظیم‌ سند رسمی با گواهی عدم حضور

زهرا شریفی

 

دعوی الزام به تنظیم‌ سند رسمی پس از اخذ گواهی عدم حضور دفترخانه اقامه می شود.‌ لکن این بدان معنا نیست که بدون صدور گواهی مزبور امکان مطرح نمودن دعوی وجود نداشته باشد.

در این نوشته وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به بررسی دعوی و ارتباط آن با صدور گواهی عدم حضور و شرایط آن می پردازد.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

لزوم تنظیم‌ سند رسمی

هرگاه ملکی منتقل شود فروشنده مکلف به انتقال رسمی ملک به خریدار است خواه تنظیم‌ سند در قرارداد پیش بینی شده باشد یا نشده باشد.

با وقوع بیع هر یک از طرفین مسئول ایفای تعهدات قراردادی می باشد. فروشنده می بایست در موعد مقرر پس از انجام تشریفات مقدماتی سند ملک را رسماً منتقل کند. خریدار نیز در مقابل مابقی ثمن معامله را می پردازد.

طبق مقررات قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد یا اینکه ارثاً به وی رسیده باشد.

سند عادی در هیچ یک از محاکم‌ و ادارات پذیرفته نمی شود‌. بنابراین ضروری است فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار نماید.

گواهی عدم حضور

در مواردی فروشنده بدون عذر موجه در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نمی شود.‌ به علت افزایش قیمت ملک یا وجود موانع قانونی و یا هر علت دیگر. با عدم حضور وی امکان تنظیم سند رسمی نمی باشد.

بیشتر بدانید:

گواهی حضور و عدم حضور دفترخانه

خریداری که با آماده نمودن بقیه ثمن معامله در زمان مقرر حضور یافته جایز نیست حقوق قانونی وی تضییع شود. از این رو وی می تواند با ارائه مدارک ثمن معامله، صدور گواهی عدم حضور فروشنده را از سردفتر درخواست کند.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، گواهی عدم حضور دفترخانه جهت بهره مندی از آثار آن ضمیمه دادخواست می گردد. حتی اگر فروشنده در زمان تعیین شده حاضر شود ولی با مدارک ناقص، در حکم عدم حضور وی است.

مطالبه وجه التزام

معمولاً طرفین ضمن خرید و فروش ملک وجه التزام پیش بینی می کنند. وجه التزام خسارت قراردادی و مبلغی مقطوع است. قاضی ملزم است طبق مبلغ مورد تراضی، خوانده را محکوم نماید.

طرفین بابت تاخیر یا عدم ایفای تعهدات خسارت تعیین می کنند. ممکن است خسارت روزانه باشد با مبلغی مشخص یا درصدی از ارزش مورد معامله باشد.

خریدار در دعوی الزام به تنظیم‌ سند رسمی، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه را به دادگاه ارائه می دهد. با این سند مشخص می شود خوانده در زمان مقرر بدون عذر موجه جهت تنظیم‌ سند حضور نیافته است.

بیشتر بدانید:

وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی

خواهان می تواند به استناد گواهی صادره وجه التزام را نیز مطالبه نماید. لکن عدم صدور گواهی عدم حضور به هر علتی نمی تواند مانع مطالبه خسارت قراردادی از سوی خریدار باشد.

در این صورت کار خواهان در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشکل می شود. چون می بایست به طریقی از جمله شهادت شهود و سایر ادله عدم حضور فروشنده را در زمان مقرر اثبات نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- گواهی عدم حضور دفترخانه چیست؟

سندی است که بنا به درخواست طرف حاضر در موعد مقرر با مدارک کامل از سوی سردفتر صادر می شود.

۲- آیا آماده نبودن گواهی پایان کار دلیل موجه محسوب می شود؟

در رویه محاکم، تاخیر شهرداری در صدور پایانکار عامل موجه تاخیر فروشنده در انتقال سند نیست.

۳- هزینه دادرسی دعوی چقدر است؟

هزینه دادرسی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک است. در دعوی مطالبه وجه التزام ۳/۵ درصد میزان خسارت تا زمان دادخواست پرداخت می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *