تفاوت اتلاف و تسبیب

اتلاف و تسبیب - دفتر وکالت و مشاور حقوقی شریفی
زهرا شریفی

 

اتلاف و تسبیب ضمان قهری و واقعه حقوقی می باشند که با وقوع آنها شخص خاطی قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده به زیان دیده می گردد.

با تحقق هر یک، رابطه حقوقی بین طرفین به طور غیر قراردادی شکل گرفته و قانون وارد آورنده زیان را ملزم به جبران خسارت نموده است.

اتلاف و تسبیب چیست؟

اتلاف به معنی ضرر رساندن به دیگری به طور مستقیم است خواه عمل تلف کننده عمدی باشد یا غیر عمدی و خواه در مورد عین مال باشد یا منافع مال مانند کسی محصول مزرعه ای را با آتش زدن آن از بین ببرد.

تسبیب به معنی ضرر رساندن به دیگری به طور غیر مستقیم می باشد مانند کسی چاهی بکند و دیگری لیز بخورد و در آن سقوط کند. در اولی شخص خود محصول را تلف نموده است و در دومی با کندن چاه موجب آسیب رساندن به دیگری شده است. در هر دو مورد اگر مال ناقص یا معیوب شود باید خسارات ناشی از نقص یا عیب وارده را بپردازد.

اگر مالی که مورد اتلاف یا تسبیب واقع شده مثلی باشد،  باید مثل آن را بدهد و اگر قیمی باشد باید قیمت آن را به متضرر پرداخت کند. مثلی مالی است که شبیه و نظیر آن در بازار رایج باشد مانند برنج. قیمی مالی است که مشابه آن وجود نداشته باشد مانند آپارتمان.

بیشتر بدانید:

مطالبه خسارت غیر قراردادی

ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت یا اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۳۱ قانون مدنی: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

تفاوت اتلاف و تسبیب

۱- در اتلاف ضرر رساندن به دیگری به طور مستقیم و بدون واسطه است. در تسبیب ورود ضرر با واسطه و غیر مستقیم می باشد.

۲- اتلاف همیشه با انجام فعل محقق می شود. تسبیب گاهی با انجام فعل گاهی با ترک فعل صورت می گیرد. بنابراین اگر خسارت وارده در نتیجه ترک فعل مسبب واقع شود همیشه از باب تسبیب باید جبران شود.

بیشتر بدانید:

تسبیب چیست؟

۳- در اتلاف وجود تقصیر تلف کننده شرط نیست. ولی در تسبیب شخص باید تقصیر داشته باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و ملزم به پرداخت خسارت نمود.

۴- اتلاف فقط در مورد خسارات مالی مصداق پیدا می کند. تسبیب علاوه بر خسارات مالی، شامل خسارات معنوی و بدنی نیز می گردد.

۵- در اتلاف و تسبیب هر دو نیازی به وجود علم و قصد در متلف و مسبب نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- مالک یا متصرف حیوان در قبال ضرر وارده از سوی او چه مسئولیتی دارد؟

اگر در حفظ و نگهداری حیوان تقصیر کرده باشد مسئول خسارات وارده است در غیر این صورت مسئولیتی ندارد.

۲- صاحب دیوار یا کارخانه در چه صورتی مسئول آسیب رسیدن به دیگری در اثر خرابی آن است؟

در صورتی که مالک از وضعیت آن مطلع بوده و در تعمیر آن کوتاهی کرده باشد.

۳- آیا مستاجری که ناخواسته باعث ورود خسارت به مورد اجاره گردد مسئولیت دارد؟

اتلاف منافع مال دیگری خواه عمدی باشد یا غیر عمدی باعث ایجاد مسئولیت می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *