نمونه دادخواست مطالبه طلب و خسارت

زهرا شریفی

 

اگر شخصی وجهی از دیگری بگیرد، ملزم است دینش را در موعد مقرر ادا کند در غیر این صورت قرض دهنده می تواند دادخواست مطالبه وجه به طرفیت گیرنده به دادگاه حقوقی ارائه نماید. در دعوی مطالبه وجه، خواهان علاوه بر اصل مبلغ استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را نیز خواهد داشت.

مطالبه طلب

اگر شخصی وجهی از دیگری بگیرد، ملزم است دینش را در موعد مقرر ادا کند. در صورت تاخیر، طلبکار می تواند دعوی مطالبه طلب و خسارت به طرفیت بدهکار مطرح کند.

در بسیاری اوقات پیرو مراودات مالی فی مابین یا به حساب آشنا بودن طرفین یا وجود اعتماد یا هر دلیل دیگری، یک طرف وجهی به حساب دیگری پرداخت می نماید که طبق توافق کتبی یا شفاهی فی مابین گیرنده در موعد مقرر وجه را باز گرداند.

در این صورت خواهان می تواند اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید. سابق بر این، محاکم دادخواست مطالبه مبلغ مورد توافق تحت عنوان خسارت را ربا تلقی و دعوی را رد می نمودند. در حال حاضر با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور قرار دادن وجه التزام در قراردادهای پولی بلامانع اعلام شده است.

شرایط شکلی دادخواست مطالبه طلب و خسارت

دادخواست مطالبه طلب مالی است. هزینه دادرسی بر اساس مبلغ مورد خواسته پرداخت می شود. اگر خواهان توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می تواند ضمن دادخواست تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ثبت نماید.

با توجه به اینکه دعوی مطالبه طلب و خسارت مربوط به اموال منقول است لذا در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده که نشانی ثنای وی می باشد اقامه می گردد.

دائن می تواند با توجه به ادله موجود از قبیل، رسید دریافت وجه، شهادت شهود، پرینت بانکی، پیامک خوانده مبنی بر وصول وجه یا اقرار وی به هر نحو دادخواست مطالبه طلب و خسارت را ثبت نماید.

قرار تامین خواسته

خواهان می تواند ضمن دادخواست مطالبه طلب، صدور قرار تامین خواسته را از دادگاه تقاضا نماید. در این صورت اگر مستند دعوی سند رسمی یا اسناد تجاری واخواست شده باشد نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد.

اما اگر مستند دادخواست رسید عادی، پرینت بانکی یا موارد مشابه آن باشد، می بایست ابتدا مبلغی بنا به تعیین دادگاه که درصدی از طلب است را در صندوق دادگستری تودیع نماید. پس از آن امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده را خواهد داشت.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی دلایل و مدارک دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه دادخواست مطالبه طلب و خسارت ۱

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- مطالبه وجه به مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ تا اجرای کامل حکم

۳- بدواً صدور قرار تامین خواسته بعلاوه خسارات دادرسی

ادله و منضمات: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، رسید وجه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی…

با سلام احتراماً به استحضار می رساند: خوانده به دلیل نیاز به پول مبلغی وجه از خواهان دریافت می نماید که در تاریخ مرقوم در رسید وجه تقدیمی مبلغ مزبور را مسترد نماید. لکن علیرغم گذشت مدتها از زمان سررسید بدهی و مراجعات مکرر خواهان به نامبرده تاکنون اقدامی جهت پرداخت وجه مورد دعوی به عمل نیاورده است.

لذا با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست رسیدگی و محکومیت خوانده طبق خواسته مورد استدعاست. بدواً صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده و اجرا قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

نمونه دادخواست مطالبه طلب و خسارت ۲

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- مطالبه وجه بمبلغ ۷/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- خسارت تاخیر تادیه بانضمام خسارات دادرسی

۳- بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه وکیل، پرینت بانکی

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

باسلام به استحضار عالی می رساند: متعاقب درخواست خوانده مبنی بر نیاز مالی وی، خواهان مبلغ … را به عنوان قرض الحسنه طبق پرینت های تقدیمی بانکی در تاریخ … در وجه خوانده واریز نموده است.

لکن علیرغم گذشت مدتها از پرداخت وجه، تاکنون وجه مزبور عودت داده نشده است. علی ای حال، درخواست رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد خواسته بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مورد استدعاست. بدواً درخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *