سهم الارث دختر

سهم الارث دختر
زهرا شریفی

 

دختر یا دخترهای متوفی در طبقه اول در کنار بقیه ورثه ارث می برند. سهام یک دختر متوفی یا چند دختر به فرض در قانون مشخص شده است. فرزند دختر گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد.

اگر متوفی پسر نداشته باشد سهم یک دختر نصف ترکه و چند دختر دو سوم ترکه می باشد. اگر متوفی فرزند پسر داشته باشد، خواه یک دختر یا چند دختر به قرابت ارث می برد. در این صورت باقیمانده ماترک پس از ادای فریضه صاحبان فرض به قرابت به دختر یا دخترها می رسد.

در ادامه وکیل ارث تهران به طور کاربردی به نحوه تقسیم ارث دختر و مسائل مرتبط پرداخته است.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

قواعد ارث دختر یا دخترهای متوفی

اگر وارث منحصراً دختر متوفی باشد تمام ترکه به وی می رسد که نصف آن‌ به‌ فرض و نصف دیگر به رد خواهد بود.
اگر وراث دو یا چند دختر باشند، تمام ترکه به آنها رسیده و به تساوی میانشان تقسیم می شود. در این صورت دو سوم به فرض و مابقی به آنها رد می شود.

اگر فرزند متوفی منحصر در یک دختر و پدر و مادر باشند، دختر نصف ترکه را به فرض می برد و هر یک از پدر و مادر یک ششم را می برند. باقیمانده بین ورثه به نسبت سهامشان رد می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که چیزی از باقیمانده نمی برد.

بیشتر بدانید:

سهم الارث وراث طبقه اول و نحوه تقسیم آن

ماده ۹۰۸ قانون مدنی: هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌ خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمی‌برد.

اگر وراث یک دختر با پدر و مادر متوفی باشند، هر یک از پدر یا مادر یک ششم و دختر نصف ترکه را می برد. باقیمانده میانشان به نسبت سهمشان رد می شود.

اگر وراث چند دختر با پدر و مادر متوفی باشند ماده ۹۰۹ قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد: هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها ‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب ‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

اگر وراث چند دختر با پدر یا مادر متوفی باشند، هر یک از پدر یا مادر یک ششم ترکه را به فرض می برد. چند دختر دو سوم را به فرض می برند که میانشان به تساوی تقسیم می شود و باقیمانده به ورثه رد می شود.

بیشتر بدانید:

تحریر ترکه و آثار آن

اگر پدر و مادر و فرزند دختر و پسر باشند، هر یک از پدر و مادر یک ششم را به فرض می برند. باقیمانده به قرابت میان پسر و دختر به صورت دو به یک تقسیم می گردد.

اگر دختر بعد از پدر یا مادر فوت کند فرزند یا نوه وی به قائم مقامی مادر به میزان سهم وی از پدر بزرگ یا مادربزرگ ارث می برد. اگر دختر قبل از پدر یا مادر فوت کرده باشد از میراث پدربزرگ یا مادربزرگ چیزی به نوه نمی رسد. چون به کسانی ارث تعلق می گیرد که در زمان فوت متوفی زنده باشند.

هر یک از زوجین سهم خود را به فرض از اصل ترکه می برند. اگر زوج باشد و متوفی فرزند نداشته باشد نصف ترکه، اگر فرزند داشته باشد یک چهارم ترکه را می برد. اگر زوجه باشد در صورت نبودن فرزند یک چهارم و در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم عین اموال منقول و قیمت ابنیه و اموال غیر منقول را می برد.

بیشتر بدانید:

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

زیاد یا کم آمدن ترکه

اگر بعد از تقسیم، ترکه کم بیاید نقص بر سهام دختر یا دخترهای متوفی وارد شده و از آنها کسر می شود. اگر اضافه بیاید، در این صورت چنانچه بین ورثه صاحب قرابتی نباشد مقدار زیادی بین وراث صاحب فرض به نسبت سهمشان تقسیم می گردد. اما زوج و زوجه مطلقا و مادری که حاجب دارد از زیاده چیزی نمی برند.
ماده ۹۱۴ قانون مدنی: اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از‌ موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر طبق بند ۲ ماده ۸۹۲ قانون مدنی حاجب داشته باشد از مقدار زیاده چیزی نمی‌برند.

ماده ۸۹۲ قانون مدنی: حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
‌الف) وقتی که برای میت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می‌شود.
ب) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این‌که:
اولا) لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا) پدر آنها زنده باشد.
ثالثا) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعا) ابوینی یا ابی تنها باشند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا یک یا چند دختر متوفی از زیاد آمدن ماترک پس از خروج سهم صاحبان سهام ارث می برند؟

اگر پسر و صاحب قرابتی بین ورثه نباشد مقدار زیاده بین صاحبان فرض به غیر از زوج و زوجه و مادر حاجب دار به نسبت سهمشان تقسیم می شود.

۲- دختر به فرض ارث می برد یا به قرابت؟

گاهی به فرض و زمانی به قرابت ارث می برد.

۳- آیا می توان مقدار نقص ترکه را از سهم همه وراث برداشت نمود؟

در صورت توافق همه وراث امکانپذیر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *