طلاق به درخواست مرد و مراحل آن

طلاق-به-درخواست-مرد
مدیر سایت

 

طلاق به درخواست مرد با پرداخت حقوق مالی زوجه یا رضایت وی واقع می شود. در قانون ایران حق طلاق با مرد است. مرد هر زمان می تواند دادخواست طلاق بدهد، مشروط بر اینکه حقوق مالی زن را پرداخت کند. تا زمانی که مرد دین خود به زوجه را مطابق مفاد رای دادگاه پرداخت نکند صیغه طلاق اجرا نمی شود.

اگر زن رضایت به طلاق دهد یا حکم اعسار و تقسیط صادر شود در این صورت طلاق اجرا و ثبت می گردد. لیکن در مواردی زن می تواند با حفظ مطالبات مالی خود رضایت به اجرای طلاق دهد. در این خصوص، در طلاق نامه آنچه زن دریافت نکرده ذکر می شود و هر زمان زن بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.

در ادامه وکیل طلاق تهران به طور کاربردی، شرایط طلاق به درخواست مرد، مراحل آن، نحوه پرداخت حقوق مالی زن، اعسار از پرداخت و سایر مسائل مرتبط را بیان نموده است.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مراحل طلاق به درخواست مرد

 • در این نوع طلاق، زوج دادخواست را به دادگاه خانواده محل اقامت زوجین یا زوجه تقدیم می کند.
 • زوج دادخواست را در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت می نماید.
 • تصاویر سند نکاحنامه، شناسنامه و کارت ملی زوجین ضمیمه دادخواست می شود.
 • پس از ثبت دادخواست طلاق ابتدا پرونده جعت حصول سازش به شورای حل اختلاف ارسال می شود
 • در صورت عدم سازش طرفین در شورا مراتب صورتجلسه شده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می گردد.‌
 • ابلاغ وقت رسیدگی از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد.
 • چنانچه خوانده ثنا نداشته باشد، تا قبل از ثبت نام، اوراق دادگاه به نشانی که زوج به دادگاه اعلام می نماید و به صورت کاغذی ابلاغ می شود.
 • دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص می کند.
 • طلاق به درخواست مرد از نوع طلاق رجعی است مگر آنکه زوجه تمام یا بخشی از مهریه را بذل کند. در اینصورت طلاق از نوع بائن و خُلع است.
 • در این نوع طلاق چون به درخواست زوج است، حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه را قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت می کند. مرد می تواند در این مورد با زن توافق کند.
 • دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می دهد. نظر داور باید ضمیمه پرونده در رای طلاق باشد. داور پس از شنیدن اظهارت طرفین و عدم حصول سازش مراتب را درج کرده و به امضاء طرفین می رساند.
 • علاوه بر صورتجلسه داوری، گواهی عدم بارداری زوجه نیز باید ضمیمه پرونده گردد.
 • طلاق به درخواست مرد، از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد. به عبارتی با رد دعوی، مرد مجدداً می تواند دعوی طلاق را اقامه کند.

بیشتر بدانید:

طلاق توافقی و مراحل آن

حقوق مالی زن

مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه حقوق مالی زن در ازدواج هستند. با طلاق به درخواست مرد، این موارد باید پرداخت شوند.

دادگاه ضمن رای صادره، تکلیف حقوق مالی زن و حقوق مشترک زوجین را تعیین می نماید. حقوق مشترک شامل حضانت فرزند(فرزندان) مشترک، ملاقات و چگونگی آن همچنین نفقه اولاد می باشد.

در صورت وجود توافق بین طرفین در موارد فوق، طبق توافقات رای صادر می شود. اگر توافقی نباشد دادگاه با توجه به دلایل ابرازی طرفین یا رأسا تصمیم می‌گیرد. طرفین ملزم به رعایت مندرجات گواهی عدم امکان سازش می باشند.

مهریه

مهریه مالی است که با وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود. مهریه می تواند به صورت سکه بهار آزادی، وجه نقد، آپارتمان، زمین یا هر مالی باشد که مالیت و ارزش اقتصادی داشته باشد. اگر مالیت نداشته باشد نمی توان مهریه قرار داد.

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن نماید. با نکاح ذمه مرد نسبت به مهریه مشغول می شود. مهریه دینی بر عهده مرد است که با مطالبه زوجه باید پرداخت شود.

با درخواست طلاق از سوی مرد، وی ملزم می شود حقوق مالی زن از جمله مهریه را پرداخت نماید. اگر طرفین در مورد آن به توافق رسیده باشند طبق همان عمل می شود. در غیر این صورت زن می تواند همه مهریه مقرر را مطالبه نماید مگر زوج دادخواست اعسار بدهد و حکم تقسیط صادر شود.

بیشتر بدانید:

مهریه و همه چیز در مورد آن

نفقه

در نکاح دائم نفقه به عهده مرد است. با وقوع عقد، رابطه زوجیت بین طرفین شروع می شود. به موجب آن حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. یکی از تکالیف مرد که با عقد ایجاد می شود، پرداخت نفقه زوجه است. توانایی مالی زوج در پرداخت نفقه ملاک نمی باشد.

مصادیق نفقه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ذکر شده است که شامل مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی است. با تمکین زن از مرد، مرد ملزم به پرداخت نفقه می شود. اگر زوجه تمکین نکند و ناشزگی وی ثابت شود، مرد تکلیفی بر پرداخت نفقه زن نخواهد داشت.

دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در مورد نفقه زن تعیین تکلیف می کند. اگر دینی بابت نفقه بر عهده مرد باشد در دادنامه قید می شود. مرد تا زمان اجرای طلاق می بایست مندرجات رای را پرداخت نماید.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت یکی از حقوقی مالی زوجه به شمار می رود. اجرت المثل ایام زوجیت عبارت است از محاسبه دسترنج زوجه در طول مدت زناشویی از زمان ازدواج با توجه به تعداد سالهایی که با زوج زندگی کرده است.

کارهای زن شامل پخت و پز، شست و شو و سایر امور منزل مشترک می باشد. در مطالبه آن باید زوجه ثابت کند انجام کارهای منزل به دستور زوج بوده و آنها با قصد تبرع انجام داده است.

بیشتر بدانید:

چگونه اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کنیم؟

تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی یکی از شروط ضمن عقد نکاح می باشد. زوج با امضای آن متعهد می شود با رعایت شروط آن تا نصف دارایی اش در طول زندگی زناشویی را به زوجه منتقل کند. این شرط عبارت است از:

الف”- ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را در ایام زناشوئی که با او بدست آورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

در صورتی زن مستحق تا نیمی از دارایی مرد است که:

۱- طلاق به درخواست مرد باشد.

۲- زن ناشزه نباشد و از انجام وظایف زناشویی تخلف نکرده باشد.

جهیزیه

جهیزیه اسباب و اثاثیه منزل مشترک است که در شروع زندگی توسط خانواده دختر طبق عرف خریداری و به منزل زوج آورده می شود. جهیزیه در قانون ایران تعریف نشده است. آوردن جهاز نوعی انتفاع برای مرد در استفاده از آن ایجاد می کند. بدون اینکه مرد مالک وسایل شود.

بیشتر بدانید:

جهیزیه و نحوه استرداد آن

درخواست اعسار زوج

اجرای طلاق موکول به تأدیه (پرداخت) حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به ثبت می شود.

زوج پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن، رونوشت برابر با اصل را به دفترخانه طلاق ارائه می دهد. ثبت دادخواست اعسار پس از صدور رای بدوی صورت می گیرد. اگر تا زمان اجرای طلاق حکم اعسار و تقسیط محکوم به صادر نشده باشد، طلاق اجرا نمی شود.

بیشتر بدانید:

اعسار چیست؟

اجرای طلاق

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن، مرد مهلت دارد ظرف ۳ ماه از تاریخ صدور گواهی به دفترخانه طلاق مراجعه کند.

چنانچه زوجه علیرغم ابلاغ دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، به درخواست زوج که حقوق مالی زوجه را پرداخت کرده است صیغه طلاق جاری و ثبت می شود. چنانچه در طول سه ماه رای طلاق اجرا نشود، گواهی و مندرجات آن از اعتبار خواهد افتاد. در این صورت زوج از ابتدا دادخواست طلاق تقدیم می کند.

کلام آخر

دعوی طلاق به درخواست مرد مستلزم پرداخت حقوق مالی زن است. مرد می تواند از تجویز قانون مبنی بر اعسار و تقسیط این حقوق استفاده کند. با صدور حکم اعسار طلاق جاری ولی بایستی اقساط اعسار پرداخت گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور طلاق و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

سوالات متداول

 ۱- تا چه مدت زوج می تواند رای طلاق را اجرا کند؟

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ به طرفین، ظرف سه ماه زوج می تواند با ارایه گواهی به دفترخانه، صیغه طلاق را اجرا و ثبت نماید.

۲- اگر مرد توان پرداخت حقوق مالی زوجه را نداشته باشد، چطور می تواند طلاق را اجرا نماید؟

زوج می تواند با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، مبادرت به ثبت دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (حقوق مالی زوجه) نماید.

۳- اگر مرد بعد از طلاق اقساط را پرداخت نکند، زوجه چگونه می تواند حق خود را مطالبه کند؟

با درخواست زن، در اجرای احکام دادگاه صادره کننده گواهی عدم امکان‌ سازش، پرونده اجرایی تشکیل می شود. زن می تواند با معرفی و توقیف اموال مرد، حقوق قانونی خود را وصول کند. در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه، زن می تواند درخواست صدور حکم جلب مرد را نماید.

۴- آیا در عقد موقت مرد دادخواست طلاق می دهد؟

طلاق مخصوص عقد دائم است. در عقد موقت راه ندارد. در این نوع عقد چنانچه مدت صیغه باقیمانده باشد، مرد بقیه مدت را بذل می کند.

۵- در طلاق به درخواست مرد، آیا زوجه می تواند مخالفت کند؟

مطابق قانون مدنی ایران، طلاق با اراده مرد واقع می شود. در این نوع دعوی نیازی به رضایت زوجه نیست.

۶- آیا زن می تواند تمامی مهریه خود را در دعوی طلاق به درخواست مرد دریافت کند؟

زن می تواند تمامی مهریه مافی القباله خود را دریافت کند و طلاق جاری شود. همچنین به میل خود تمام یا قسمتی از آن را بذل کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *