ماده ۳۵۵ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۳۵۵ قانون مدنی

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

 

تحلیل ماده ۳۵۵ قانون مدنی

✍ خیار ماده ۳۵۵ قانون مدنی خیار تخلف از شرط صفت است. در این نوع خیار که در مورد عین معین جریان دارد، مشتری با وقوع تخلف حق فسخ معامله را خواهد داشت.

▪︎ مبیع در این ماده از اموال تجزیه ناپذیر است. برای مثال خانه و فرش و ثمن در برابر کل مبیع و نه هر جزء آن قرار می گیرند. خریدار و فروشنده هر یک دارای حق فسخ می باشند.

▪︎ طبق بخش پایانی ماده، پرداخت زیادی و یا کمی مورد معامله منوط به تراضی طرفین است.

▪︎ اگر ملک کسری مساحت یا زیاده داشته باشد به دلیل ورود ضرر، خریدار یا فروشنده که متضرر شده حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت.

▪︎ استثناء این ماده ماده ۱۴۹ قانون ثبت است. به موجب این ماده، اگر ملکی با سند رسمی منتقل شود و بعد کاشف به عمل آید مساخت آن بیشتر است، مشتری می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل ملک و با پرداخت مبلغ مندرج در سند رسمی درخواست اصلاح سند مالکیت را از نظر متراژ نماید.

▪︎ ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد، اداره ثبت، سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره – در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت می‌سر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *