معامله اکراهی چیست؟

معامله اکراهی چیست؟
مدیر سایت

 

معامله اکراهی معامله ای است که با عدم رضایت طرف عقد منعقد شود. یکی از شرایط صحت هر قراردادی رضا و تمایل است.

به عیب در رضا اکراه گفته می شود و به معامله ای که با عدم رضایت طرف عقد منعقد شود، معامله اکراهی می گویند.

مصداق معامله اکراهی ناشی از عدم رضایت به عقد، تهدید است. در اصطلاح حقوقی به تهدید اکراه و به شخصی که مورد تهدید واقع شود، مُکرَه و عقد را عقد اکراهی می گویند.

در ادامه، معامله اکراهی و آثار و شرایط آن بیان می شود. همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

معامله با اکراه

معامله اکراهی معامله ای است که با عدم رضایت طرف عقد منعقد شود. یکی از شرایط صحت هر قراردادی رضا و تمایل است. به عیب در رضا اکراه گفته می شود و به معامله ای که با عدم رضایت طرف عقد منعقد شود، معامله اکراهی می گویند.

چنین معامله ای غیرنافذ است و نفوذ آن به اراده شخص مکره بستگی دارد.‌ پس از زوال کراهت، اگر معامله را تنفیذ نمود، از ابتدا صحیح و مفاد آن لازم الاجرا می باشد.

بیشتر بدانید:

تفاوت قرارداد باطل و غیرنافذ

اما چنانچه قرارداد را رد کند، معامله از ابتدا باطل بوده و هیچ آثار و حیات حقوقی نخواهد داشت. تهدید به معامله از مصادیق رایج معامله اکراهی است.

شرایط تحقق اکراه به واسطه تهدید

۱- تهدید نسبت به جان، مال، آبروی خود شخص یا خویشاوندان نزدیک وی صورت بگیرد.

۲- تهدید نوعی باشد به عبارتی در غالب افراد مؤثر واقع شود.

۳- بطور عادی قابل تحمل نباشد.

۴- در شخص تهدید شونده مؤثر باشد.

۵- موضوع تهدید به معامله امری غیرقانونی و نامشروع باشد.

آثار معامله اکراهی

در معامله اکراهی باید طوری شخص مورد تهدید قرار بگیرید که قادر نباشد تهدید را از خود دور کرده و معامله را انجام ندهد. در مواردی مکره توانایی دور کردن تهدید از خود را دارد. با این حال معامله را انجام می دهد چنین معامله ای اکراهی نبوده و صحیح است.

ضمانت اجرای معامله اکراهی عدم نفوذ آن است. اکره ممکن است از سوی طرف معامله باشد و یا از طرف شخص ثالث ایجاد شود. اکراه به طور مستقیم موجب بطلان عقد نمی شود بلکه معامله غیر نافذ می گردد.

برای مثال، چنانچه شخص را تهدید کنند که اگر خانه اش را اجاره ندهد وی را شدیداً مورد ضرب و جرح قرار می دهند، معامله اکراهی واقع شده است. تهدید باید به گونه ای باشد که مؤثر بوده و تهدید کننده آن را انجام دهد.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله و ابطال سند

ممکن است اکراه شونده اقدام به شکایت کیفری تهدید با اخذ نوشته نماید. در این صورت با اثبات مراتب، تهدید کننده محکوم می شود. متضرر به استناد حکم قطعی کیفری، دعوی بطلان معامله اکراهی و ابطال سند رسمی در صورت تنظیم در دادگاه حقوقی اقامه می نماید.

اگر شدت اکراه به قدری باشد که تهدید شونده را در وضعیت اجبار قرار دهد، در این صورت معامله اجباری به دلیل زوال عقل از ابتدا باطل می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

مواد مرتبط قانون مدنی

ماده ۲۰۲

اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳

موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.

ماده ۲۰۹

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

 

سوالات متداول

۱- حکم معامله اکراهی چیست؟

معامله غیرنافذ است. صحت آن منوط به زوال کُره و تنفیذ شخص مکره می باشد.

۲- اگر معامله کننده با اجبار مال را بفروشد وضعیت آن چگونه است؟

انعقاد قرارداد همراه با اجبار مادی باطل است.

۳- آیا تهدید از سوی صغیر مؤثر است؟

تهدید وقتی مؤثر است که اکراه کننده قادر به عملی کردن تهدید باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *