دادخواست دستور موقت بر منع نقل و انتقال ملک

زهرا شریفی

 

صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک در پاره ای از دعاوی ضروری است. نمونه شایع آن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو است‌. دادخواست دستور موقت را می توان قبل از دعوای اصلی یا در حین رسیدگی مطرح نمود.

دستور موقت چیست؟

دستور موقت یا دادرسی فوری عبارت است از اینکه با توجه به موضوع دعوی تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد. دستور موقت شامل توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری است.

در این موارد، خواهان ضمن دادخواست علت فوریت امر را به دادگاه ارائه می دهد.‌ خواهان می تواند قبل از ثبت دادخواست یا در حین دادرسی تقاضا نماید.

دستور موقت به طور مستقل در قالب دادخواست تنظیم می شود. در اینجا خواهان باید دعوای اصلی را ظرف بیست روز اقامه نماید. در غیر این صورت به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر می شود‌.

در حین دادخواست نیز خواهان می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نماید. خواهان می تواند در حین رسیدگی به دعوی دادخواست مزبور را ثبت کند. دادخواست به شعبه ای که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ارجاع می گردد.

دستور موقت الزام به تنظیم سند یکی از موارد رایج است. با صدور دستور، مالک رسمی نمی تواند در طول دعوا ملک را به دیگری واگذار کند.

لزوم تودیع خسارت احتمالی

به منظور جبران خسارتی که ممکن است در نتیجه دستور به خوانده وارد آید. دادگاه تامین مناسب از خواهان اخذ می کند.

در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن مبلغی وجه نقد یا تودیع مال منقول یا غیرمنقول به تشخیص دادگاه می باشد.

شرایط دادخواست

▪︎ تقاضای دستور موقت از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صادر می شود‌.

▪︎ دعوی غیر مالی است.

▪︎ خواهان باید در ستون خواسته مشخصات کامل ملاک ثبتی ملک را ذکر کند. خواه به طور مستقل درخواست شود یا توام با دعوای اصلی.‌

▪︎ اجرای دستور مستلزم تایید آن از سوی رئیس دادگستری است‌.

▪︎ اگر دعوی خواهان رد یا محکوم به بی حقی شود. طرف دعوی ظرف یکماه از ابلاغ رای قطعی می تواند دادخواست مطالبه خسارت را بر علیه خواهان دستور موقت بدهد. خسارت وارده از محل خسارت احتمالی و پس از محکومیت در دعوای اخیر پرداخت می شود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

نمونه دادخواست صدور دستور موقت

خواهان: خریدار

خوانده: فروشنده یا فروشندگان

خواسته: صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی …. بخش ..‌. واقع در … و خسارات دادرسی

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

ادله و منضمات: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، مبایعه نامه، استعلام ثبتی، گواهی عدم حضور، اسناد واریز ثمن

ریاست محترم دادگاه حقوقی …

با سلام، خواهان در مورخه … یک دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق در قبال ثمن معلوم از فروشنده ابتیاع نموده است. موکل به تعهدات قراردادی در موعد مقرر عمل نموده است. لکن فروشنده تاکنون اقدامی جهت انتقال رسمی ملک ننموده است.

از آنجا که احتمال انتقال ملک به دیگری وجود دارد. با توجه به فوریت امر، مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۶، ۳۱۹ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال آپارتمان موصوف تا اجرای حکم مورد استدعاست.

بدیهی است دادخواست دعوی اصلی متعاقباً به آن مرجع محترم تقدیم می شود.   با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *