وکیل امور قراردادها

لازمه موفقیت در کسب و کار و تجارت وجود قرارداد مکتوب و کامل میان طرفین است. اگر قرارداد نباشد و طرفین به اختلاف بر بخورند اثبات وجود تعهد و ضمانت اجرای آن بسیار سخت می شود. برای اینکه طرفین مراودات مالی کمترین صدمه را ببینند بایستی قرارداد مستحکم با شرایط و جزئیات آن میانشان حاکم باشد. وکیل امور قراردادها با داشتن تخصص در زمینه های مختلف قراردادی کامل تنظیم می نماید. در هر قراردادی ممکن است طرفین از یکدیگر مطالباتی داشته باشند چون الزام به ایفای تعهد قراردادی، مطالبه خسارت قراردادی، فسخ، انفساخ، اقاله و داوری در قرارداد.

ویژگی های وکیل قراردادها

✔️ سابقه چندین ساله در قرارداد نویسی با موضوعات مختلف و مبتلابه

✔️ تسلط به قوانین مربوط به موضوع هر قرارداد به ویژه مقررات آمره و تکمیلی قانون که بایستی در هر قرارداد رعایت شود.

✔️ اشراف کامل به نکات هر قرارداد

✔️ نگاه ذره بینی به حقوق و تکالیف طرفین و آوردن جزئیات هر یک

✔️ قراردادن ضمانت اجرای مناسب و کافی