اسناد تجاری و مطالبات

وصول چک بعد از فوت صادرکننده

  وصول چک بعد از فوت صادرکننده و مدیون اصلی با مطالبه از وراث قانونی متوفی امکانپذیر است. چک سندی تجاری است.‌ صادرکننده می بایست در زمان سررسید، وجه آن را نزد بانک محال علیه تامین کند. در حال حاضر اغلب چک‌ها به صورت وعده دار صادر می شوند. در مواردی صادرکننده قبل از تاریخ […]

وصول چک بعد از فوت صادرکننده بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه دفاعیه استرداد لاشه چک

  استرداد لاشه چک پس از پرداخت مبلغ چک و تسویه بدهی یا ایفای تعهد ضروری است. لایحه دفاعیه بر اساس شرایط هر دعوی و اسناد و مدارک موجود مبنی بر برائت ذمه صادرکننده تنظیم‌ می شود. اشخاص در مراودات مالی چک را جایگزین پول قرار می دهند. با پرداخت بدهی و برائت ذمه صادرکننده

نمونه لایحه دفاعیه استرداد لاشه چک بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه چک و خسارت تاخیرتادیه

  لایحه دفاعیه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به دلیل وضع مقررات مختلف در مورد چک، لازم است با اشراف کامل تنظیم شود.‌ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ پس از چند بار اصلاحیه در سال ۱۴۰۰ مورد آخرین اصلاحات قرار گرفت. تاکنون آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی و آرای بسیاری از محاکم در

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه چک و خسارت تاخیرتادیه بیشتر بخوانید »

نمونه دادخواست مطالبه چک مدنی

  مطالبه وجه چک مدنی به عنوان یک سند عادی و نه تجاری امکانپذیر است. چک ذاتاً سندی تجاری است. لکن‌ چنانچه مقررات مربوط به آن رعایت نشود، وصف تجاری خود را از دست می دهد. دادخواست مطالبه وجه چک مدنی به عنوان سند عادی بدهی به دادگاه تقدیم می شود. در این مورد خسارت

نمونه دادخواست مطالبه چک مدنی بیشتر بخوانید »

دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس

  مطالبه وجه چک علاوه بر صادرکننده از ظهر نویس و امضاکنندگان آن نیز امکانپذیر است. دادخواست مطالبه چک به اختیار دارنده به طرفیت امضاکنندگان یا هر یک از آنها به مرجع قضایی تقدیم می شود. چک سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده وجوهی که نزد بانک دارد را در حق دارنده کارسازی

دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس بیشتر بخوانید »

نکات حقوقی عقد ضمان مدنی (ضمانت)

  عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی که بر ذمه دیگری است را بر عهده بگیرد. به کسی که دین دیگری را برعهده می گیرد ضامن، به طلبکار یا دائن مضمون له و به مدیون اصلی مضمون عنه می گویند. در روابط و مبادلات مالی، طلبکار جهت اطمینان از بازپرداخت بدهی، از مدیون

نکات حقوقی عقد ضمان مدنی (ضمانت) بیشتر بخوانید »

نکات حقوقی عقد قرض

  عقد قرض یکی از عقود معین قانون مدنی است. در روابط مالی میان افراد عقد قرض جایگاه ویژه ای دارد.‌ وقتی کسی به لحاظ ضرورت با تنگدستی مبلغی پول قرض می گیرد. ممکن است رسید دریافت شود یا از روی اعتماد و بدون رسید وجهی پرداخت شود. در هر حال قرض گیرنده می بایست

نکات حقوقی عقد قرض بیشتر بخوانید »

وکیل سفته در تهران

  وکیل سفته تهران، با توجه به گسترش مبادلات و مراودات مالی بین اشخاص رد و بدل کردن سفته امری رایج است. سفته سندی تجاری است که وجه مندرج در آن در سررسید قابل واخواست و وصول می باشد. به منظور وصول وجه سفته و خسارت تاخیر تادیه، وکیل حرفه ای و مجرب دفتر وکالت

وکیل سفته در تهران بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی سفته – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی سفته، در مبادلات مالی و داد و ستدها و روابط کاری میان افراد که ممکن است اختلافاتی حادث شود دارای اهمیت است. خواه مشاوره از طریق تلفنی، حضوری و آنلاین باشد. از این رو مشاوره با وکیل مجرب در امور سفته دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی در ارائه راهکارهای مفید راهگشاست.

مشاوره حقوقی سفته – تلفنی، آنلاین و حضوری بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی وصول مطالبات – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی وصول مطالبات از آنجا که افراد ممکن است از باب قرض یا تعهدات مالی طلبکار یا بدهکار شوند امری لازم است. خواه به صورت تلفنی باشد یا آنلاین یا حضوری. علی الخصوص این حق طلبکار است که طلب و خسارات وارده را وصول نماید. مشاوره با وکیل وصول مطالبات دفتر وکالت و

مشاوره حقوقی وصول مطالبات – تلفنی، آنلاین و حضوری بیشتر بخوانید »