خدمات حقوقی

اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا از سوی شاکی و در مهلت قانونی واقع می شود و یکی از قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شود. قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نباشد یا جرم باشد ولی ادله کافی جهت اثبات جرم یا انتساب آن به متهم در پرونده وجود نداشته …

اعتراض به قرار منع تعقیب ادامه »

وکیل کلاهبرداری در تهران

وکیل کلاهبرداری تهران با تسلط بر مقررات کیفری مربوط و با اثبات مانورهای متقلبانه در پی کسب بهترین نتیجه است. کلاهبرداری جرمی مرکب است که در آن می بایست وسایل متقلبانه قبل از وقوع جرم صورت گرفته باشد. لذا به واسطه عملیات فریبکارانه است که مال دیگری برده می شود.‌ وکیل کلاهبرداری تهران با بررسی …

وکیل کلاهبرداری در تهران ادامه »

وکیل جعل اسناد در تهران

وکیل جعل اسناد تهران در مورد نحوه احقاق حق متضرر از جرم و جبران ضرر و زیان وارده راهکاری مناسب و ایده آل ارائه می دهد. جعل از اموری است که علاوه بر شکایت کیفری، از طریق محاکم حقوقی نیز قابل پیگیری است. لکن متضرر ابتدا از طریق شکایت کیفری اقدام می نماید. وکیل جعل …

وکیل جعل اسناد در تهران ادامه »

دادخواست تنظیم اجاره نامه رسمی و صلح سرقفلی

تنظیم اجاره نامه رسمی و سند صلح سرقفلی در قرارداد اجاره قانون ۱۳۷۶ منوط به اراده و توافق طرفین است. از این رو با امتناع مالک، دادخواست الزام‌ به تنظیم سند رسمی از سوی مستاجر مطرح می گردد. در خصوص قراردادهای مشمول قانون اجاره ۱۳۵۶، انتقال منافع صرفاً با تنظیم‌ سند رسمی مشروعیت پیدا می …

دادخواست تنظیم اجاره نامه رسمی و صلح سرقفلی ادامه »

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها در سرقفلی

دادخواست تعدیل اجاره بهای سرقفلی از سوی موجر یا مستاجر به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی ثبت می شود. زمانی که بر اثر نوسانات و تورم موجود ایجاد تعادل اقتصادی ضرورت پیدا می کند. در این صورت موجر دادخواست تعدیل اجاره بها به دادگاه می دهد. تعدیل اجاره بهای سرقفلی تعدیل به معنای عادلانه …

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها در سرقفلی ادامه »

دادخواست تخلیه سرقفلی به علت نیاز شخصی

تخلیه سرقفلی به علت نیاز شخصی طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مزیتی برای موجر می باشد. از این رو، دادخواست مناسب به دادگاه حقوقی ارائه می شود. با صدور حکم تخلیه، موجر می بایست حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را پرداخت نماید. تخلیه به دلیل نیاز شخصی موجر نیاز شخصی موجر …

دادخواست تخلیه سرقفلی به علت نیاز شخصی ادامه »

دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل تغییر شغل

تخلیه سرقفلی به دلیل تغییر شغل در قانون روابط موجر و مستاجر (۱۳۵۶) پیش بینی شده است. لذا موجر دادخواست فسخ اجاره و تخلیه به این علت به دادگاه می دهد. در صورت صدور حکم تخلیه، حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر ساقط می شود. تغییر شغل ملک تجاری طرفین در قرارداد اجاره مشمول …

دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل تغییر شغل ادامه »

دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل تعدی و تفریط

تخلیه سرقفلی به علت تعدی و تفریط مستاجر یکی از راههای فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره است. دادخواست تخلیه به دادگاه محل ملک تجاری تقدیم می شود. در این صورت با صدور حکم، حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر ساقط می شود. تعدی و تفریط در ملک تجاری تقصیر اعم است از تعدی …

دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل تعدی و تفریط ادامه »

نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی

تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی ملک تجاری از موارد پیش بینی شده در مقررات موجر و مستاجر (۱۳۵۶) می باشد. پیش از دادخواست تخلیه سرقفلی جهت نوسازی، می بایست گواهی ساختمان از سوی شهرداری محل صادر شده باشد. با صدور حکم تخلیه موجر مکلف است حق کسب و پیشه مستاجر محل را پرداخت نماید. تخلیه …

نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی ادامه »

دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه سرقفلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها یکی از موارد پیش بینی شده در روابط اجاره ملک تجاری محسوب می شود. دادخواست تخلیه پس از رعایت شرایط مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر (۱۳۵۶) مطرح می شود. سرقفلی سرقفلی وجهی است که ابتدای اجاره محل تجاری، علاوه بر اجور به موجر یا متصرف …

دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ادامه »