دعاوی کیفری

اعتبار نظریه کارشناسی در جرم جعل

نظریه کارشناسی و اعتبار آن در جرم جعل امری شناخته شده در محاکم کیفری است. جعل نوشته، خط، امضا، مهر و سایر مصادیق آن از اموری است که تشخیص آن نیاز به اظهارنظر فنی دارد. پس از صدور قرار کارشناسی، موضوع جعل جهت استکتاب به کارشناس متخصص خط‌ شناسی ارجاع می شود. در جرم جعل …

اعتبار نظریه کارشناسی در جرم جعل ادامه »

جعل مادی و مفادی

جعل مادی و مفادی یا معنوی وسایل تحریف حقیقت در سند، نوشته و شیء محسوب می شوند. جعل عبارت است از عملیاتی که برای فریب دیگری استعمال می شود. به عبارت دیگر جعل قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته یا چیز دیگر است. وقوع جعل مادی صرفاً با فعل مثبت و انجام عمل محقق …

جعل مادی و مفادی ادامه »

نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی

نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی از موارد مساعدت به حال مرتکب جرم در مواردی قبل از صدور حکم و گاهی در مرحله اجرا اعمال می شوند. قانون مجازات در اقدامی نوین به منظور اصلاح و بازپروری مرتکب جرم و به منظور اجتناب از جرم نهادهای ارفاقی را پیش بینی نموده است. ضمن اینکه از …

نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی ادامه »

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس عبارت است از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. این نوع مجازات ها از نهادهای ارفاقی در قانون جزا به شمار می روند. هدف از وضع آنها حبس زدایی و پیشگیری از آثار منفی زندان بر فرد زندانی و خانواده و بستگان …

مجازات های جایگزین حبس ادامه »

دیه و ارش – نکات کاربردی

دیه دارای دو ضمانت اجرای مجازات و جبران خسارت است. به عبارتی از سویی به عنوان مجازات تعیین می شود و از سویی دارای ماهیت غرامت و خسارت می باشد. ارش دیه غیر مقدر است یعنی مقدار آن در شرع و قانون تعیین نشده است و با توجه به میزان دیه مقدر و طبق نظر …

دیه و ارش – نکات کاربردی ادامه »

جرم تخریب – شرایط تحقق و مجازات آن

جرم تخریب عبارت است از وارد آوردن خسارت به مال شخص با سوءنیت و به طور عمدی. تخریب در لغت به معنای خراب کردن و ویران نمودن است. جرم تخریب به دلیل اینکه موجب خسارت به اموال دیگری می شود جرم بر علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعریفی …

جرم تخریب – شرایط تحقق و مجازات آن ادامه »

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مجازات آن

جرم تغییر کاربری در اراضی کشاورزی وقتی محقق می شود که مالک یا متصرف زمین با اقدامات خود مانع بهره برداری، استمرار کشاورزی و تداوم تولید در این گونه اراضی گردد. کاربری زمین به نحوه استفاده از زمین گفته می شود. به منظور جلوگیری از این اقدامات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها …

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مجازات آن ادامه »

مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم

مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم

مرور زمان در دعاوی کیفری عبارت است از سپری شدن مدتی که به موجب قانون پس از آن مدت حق طرح شکایت یا تعقیب متهم یا اجرای حکم قطعی متوقف می گردد. مرور زمان در مجازات های تعزیری وجود دارد در حدود، قصاص و دیات جریان ندارد. در مجازات های اخیر تا هر زمان مدت …

مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم ادامه »

جهات تخفیف مجازات

جهات تخفیف مجازات – نکات کاربردی

تخفیف مجازات با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها و با هدف اصلاح مرتکب در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. محاکم کیفری مطابق وضعیت مرتکب، نوع جرم و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده، مجازات را تخفیف می دهد. جهات تخفیف حصری هستند به این معنا که در صورت وجود هر …

جهات تخفیف مجازات – نکات کاربردی ادامه »

قرار کفالت

قرار کفالت

قرار کفالت یکی از قرار های تامین کیفری است و خفیف تر از قرار وثیقه محسوب می شود. در پاره ای از جرایم با توجه به نوع و اهمیت آنها، بازپرس یا دادیار قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله صادر می نماید. با سپردن فیش حقوقی، پروانه کسب یا سند مالکیت مال منقول یا غیرمنقول …

قرار کفالت ادامه »