دعاوی کیفری

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

  دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به لحاظ دستیابی زیاندیده به خسارات وارده امری ضروری است. هرگاه جرمی واقع شود بالتبع زیانی به بزه دیده وارد می آید. از این رو شاکی می تواند از طریق دادخواست خسارات وارده را از محکوم علیه دریافت کند. ضرر و زیان ناشی از جرم چیست؟ طبق …

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ادامه »

اعتبار اقرار در امور کیفری و آثار آن

  اقرار یا اعتراف یکی از ادله اثبات جرم در امور کیفری محسوب می شود. اقرار به معنای با گفتار خود امری را ثابت کردن و اعتراف کردن است. در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی اقرار به عنوان اولین دلیل اثبات جرم ذکر شده است. در مواد ۱۶۴ تا ۱۷۳ شرایط اقرار کیفری آمده است. …

اعتبار اقرار در امور کیفری و آثار آن ادامه »

قرار اناطه در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

  قرار اناطه جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی در موارد اختلاف مالکیت ملک مورد تصرف صادر می شود. هرگاه در حین رسیدگی به جرایم اراضی چون تصرف عدوانی، فروش مال غیر و تخریب اختلاف در مالکیت پیش آید، بازپرس جهت احراز مالکیت قرار اناطه صادر می نماید. طبق ماده ۱ تصویب نامه …

قرار اناطه در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی ادامه »

وکیل جرم تحصیل مال از طریق نامشروع – وکیل تهران

  وکیل جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با تسلط بر مقررات کیفری و طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر موارد دفاعی موثر در پرونده می نماید. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جرمی خاص، عمومی و غیرقابل گذشت بوده و جرمی علیه اموال و مالکیت اشخاص محسوب …

وکیل جرم تحصیل مال از طریق نامشروع – وکیل تهران ادامه »

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع – مراحل شکایت و مجازات

  جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود خواه در مورد مال منقول باشد یا غیرمنقول. جرمی خاص است که به موجب آن مرتکب از طریق نامشروع مال دیگری را تحصیل می نماید. در نوشته حاضر وکیل جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به طور کاربردی شرایط …

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع – مراحل شکایت و مجازات ادامه »

مشاوره حقوقی کیفری – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی کیفری به دلیل اینکه مسائل کیفری بخش اعظمی از حجم پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهند از اهمیت بالایی برخوردار است. مشاوره کیفری از طریق تلفنی، آنلاین و حضوری امکانپذیر است. با توجه به تاثیری که وقوع جرم بر حیثیت و شخصیت افراد وارد می آورد، لذا برای پیگیری …

مشاوره حقوقی کیفری – تلفنی، آنلاین و حضوری ادامه »

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی انتقال مال غیر از جرایم مهم است. این جرم از دو جنبه عمومی و خصوصی قابل پیگیری است خواه بصورت تلفنی، آنلاین یا حضوری. با توجه به اینکه اثبات جرم و دفاع از حیثیت خدشه دار شده شخص آسان نیست. لذا توصیه می شود با وکیل کیفری تهران در دفتر وکالت و مشاوره …

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر – تلفنی، آنلاین و حضوری ادامه »

مشاوره حقوقی کلاهبرداری – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی کلاهبرداری و جرایم در حکم آن به دلیل اینکه جرایم مبتلابه جامعه محسوب می شوند حائز اهمیت است. هر شخصی می تواند از طریق تلفنی، آنلاین یا حضوری مشکل حقوقی در رابطه با کلاهبرداری را مرتفع نماید. در همین راستا مشاور و وکیل کلاهبرداری تهران در دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی …

مشاوره حقوقی کلاهبرداری – تلفنی، آنلاین و حضوری ادامه »

مشاوره حقوقی جعل – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به گستردگی مصادیق جعل در مقررات کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است‌. برای این منظور می توان از طریق تلفنی، آنلاین و حضوری اقدام نمود. برای دستیابی به مشاوره ایده آل در امور جعل، سوالات خود را با وکیل جعل اسناد دفتر وکالت و …

مشاوره حقوقی جعل – تلفنی، آنلاین و حضوری ادامه »

جرم جعل در اسناد عادی و رسمی

جرم جعل در اسناد عادی و رسمی

  جرم جعل در اسناد عادی و رسمی هر یک دارای مقررات خود می باشد. عملیات جعل ذیل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده است. جعل به معنای ساختن، خلق کردن و تغییر دادن سند، نوشته و مهر به قصد تقلب است. به عبارتی جعل و تزویر قلب متقلبانه حقیقت …

جرم جعل در اسناد عادی و رسمی ادامه »