قرارداد ها و مطالبات قراردادی

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

  قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن مالک قطعه زمین یا ملک کلنگی را جهت ساخت و تبدیل به چند واحد به سازنده واگذار می کند. وکیل مشارکت در ساخت در این مورد بیان می کند، در قرارداد سازنده متعهد می شود در بازه زمانی مقرر و طبق شروط و متریال […]

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بیشتر بخوانید »

نحوه تنظیم صلح نامه ملک – نکات مهم

  تنظیم‌ صلح نامه در روابط معاملاتی اشخاص امری رایج است. در مواردی طرفین در نقل و انتقال خانه، آپارتمان، زمین یا خودرو به جای مبایعه نامه، با تنظیم صلح نامه مبادرت به انتقال مال می کنند. لذا تنظیم این سند نیازمند دانستن شرایط و احکام آن می باشد. به انتقال دهنده مصالح، به انتقال

نحوه تنظیم صلح نامه ملک – نکات مهم بیشتر بخوانید »

نکات حقوقی عقد صلح

  عقد صلح یکی از عقود بسیار مهم و پرکاربرد رایج در معاملات می باشد که عنوان سیدالعقود بر آن نهاده اند. از این لحاظ که در بسیاری مواقع طرفین عمل حقوقی مورد نظر را در قالب این عقد تعریف نموده و از آثار آن بهره مند می شوند. به انتقال دهنده مصالح، به انتقال

نکات حقوقی عقد صلح بیشتر بخوانید »

نکات حقوقی عقد مزارعه

  عقد مزارعه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی احکام و شرایط آن ذکر شده است.‌ عقدی است بین مزارع و عامل که به موجب آن عامل روی زمین زراعت نموده و سود حاصل به نسبت معینی بین طرفین تقسیم می شود. در این مقاله وکیل امور قراردادها نکات کاربردی و مهم

نکات حقوقی عقد مزارعه بیشتر بخوانید »

نحوه تنظیم اجاره نامه ملک تجاری – نکات مهم

  تنظیم‌ اجاره نامه ملک تجاری و مغازه می بایست با رعایت شروط ضروری و ضمانت اجرای مناسب باشد.‌ قراردادهای ملک تجاری، مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن می باشد.‌ در این مقاله وکیل امور قراردادها به طور کاربردی نحوه تنظیم‌ اجاره نامه ملک تجاری و شروط ضروری و

نحوه تنظیم اجاره نامه ملک تجاری – نکات مهم بیشتر بخوانید »

نحوه تنظیم اجاره نامه ملک مسکونی – نکات مهم

  تنظیم‌ اجاره نامه ملک اعم از مسکونی و تجاری باید با دقت کامل و با جزئیات ضمن رعایت نکات قانونی صورت بگیرد.‌ روابط طرفین در اجاره ملک مسکونی تابع شروط ضمن عقد و مقررات موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و مبحث اجاره در قانون مدنی است. در این مقاله وکیل امور قراردادها به طور

نحوه تنظیم اجاره نامه ملک مسکونی – نکات مهم بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

  لایحه دفاعیه تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با توجه به اینکه فسخ طریق انحلال و خاتمه قرارداد است. می بایست به طور جامع و مستدل و مستند تنظیم گردد. قرارداد مشارکت در ساخت عقدی لازم و مستمر است. لکن در مواردی ضمن عقد حق فسخ برای طرفین یا یکی از آنها پیش بینی

نمونه لایحه تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بیشتر بخوانید »

وکیل وجه التزام‌ قراردادی – وکیل تهران

  وکیل وجه التزام قراردادی تهران مسلط به امور قراردادها و حقوق و تکالیف طرفین و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات است. وجه التزام مبلغی مقطوع است که به موجب آن طرفین ضمن عقد برای جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم ایفای تعهدات شرط می کنند. در این صورت متعهدله می تواند وجه التزام

وکیل وجه التزام‌ قراردادی – وکیل تهران بیشتر بخوانید »

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام

  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام قراردادی در مورد یک دین قابل جمع نیست. در مواردی ضمن قرارداد جهت تاخیر انجام تعهد خسارت قراردادی یا وجه التزام تعیین می شود. این نوع خسارت در نتیجه توافق طرفین ضمن عقد شرط می شود. با پیش بینی وجه التزام، اگر یکی از طرفین خلف وعده

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی وجه التزام – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی وجه التزام قراردادی طریق وصول خسارات ناشی از نقض تعهد طرف مقابل عقد است خواه به وسیله ارتباط تلفنی، آنلاین یا حضوری. برای مطالبه وجه التزام می بایست ابعاد مختلف قرارداد بررسی شود. از این رو مشاوره با وکیل امور قراردادها و مطالبات قراردادی دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی توصیه می

مشاوره حقوقی وجه التزام – تلفنی، آنلاین و حضوری بیشتر بخوانید »