تنظیم قرارداد

 

چه نکاتی باید در قرارداد ذکر گردد تا منافع شما تامین گردد و چه مواردی به ضرر شماست، حتما با وکیل خود قبل از امضاء قرارداد مشاوره کنید.

لازمه موفقیت در کسب و کار و تجارت وجود قرارداد مکتوب و کامل میان طرفین است. اگر قرارداد نباشد و طرفین به اختلاف بر بخورند اثبات وجود تعهد و ضمانت اجرای آن بسیار سخت می شود. برای اینکه طرفین مراودات مالی کمترین صدمه را ببینند بایستی قرارداد مستحکم با شرایط و جزئیات آن میانشان حاکم باشد. وکیل امور قراردادها با داشتن تخصص در زمینه های مختلف قراردادی کامل تنظیم می نماید. در هر قراردادی ممکن است طرفین از یکدیگر مطالباتی داشته باشند چون الزام به ایفای تعهد قراردادی، مطالبه خسارت قراردادی، فسخ، انفساخ، اقاله و داوری در قرارداد.