موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟

  موانع ارث و ممنوعیت ارث بری در موارد پیش بینی شده در قانون فرد را از ارث محروم‌ می کند. با فوت شخص اموال و دارایی و دیون وی قهراً به وراث قانونی حین الفوت منتقل می شود.‌ در برخی شرایط با توجه به قبیح بودن فعل مانند قتل عمدی مورث و سایر موارد […]

موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟ بیشتر بخوانید »

تفاوت های چک و سفته

  چک و سفته اسناد تجاری هستند که دارای شباهت و تفاوت هایی با یکدیگرند. اسناد تجاری در مبادلات مالی اشخاص به وفور رد و بدل می شوند. گاهی بابت تضمین پرداخت بدهی یا بابت ایفای تعهد در موعد مقرر صادر می شوند.‌ چک سند جایگزین پول بوده و در حکم سند پرداخت محسوب می

تفاوت های چک و سفته بیشتر بخوانید »

اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک

  خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک از سوی صادرکننده گاهاً در زمان صدور چک کاغذی روی می دهد. سوالی که پیش می آید این است که آیا چنین چکی قابلیت انتقال را دارد و آثار آن چیست؟ از یک سو، چک سندی ذاتاً تجاری و قابل نقل و انتقال است. در نتیجه

اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک بیشتر بخوانید »

نمونه رای تبدیل تعهد با تعویض چک

  تعویض چک بین طرفین معامله از موجبات تبدیل تعهد محسوب می شود. چک سندی تجاری است که طرفین در مبادلات مالی یا تعهدات ضمن عقد از آن استفاده می کنند. ممکن است چکی که ضمن معامله رد و بدل شده بنا به دلایلی با چکی جدید تعویض گردد. در این صورت تبدیل تعهد روی

نمونه رای تبدیل تعهد با تعویض چک بیشتر بخوانید »

وصول چک بعد از فوت صادرکننده

  وصول چک بعد از فوت صادرکننده و مدیون اصلی با مطالبه از وراث قانونی متوفی امکانپذیر است. چک سندی تجاری است.‌ صادرکننده می بایست در زمان سررسید، وجه آن را نزد بانک محال علیه تامین کند. در حال حاضر اغلب چک‌ها به صورت وعده دار صادر می شوند. در مواردی صادرکننده قبل از تاریخ

وصول چک بعد از فوت صادرکننده بیشتر بخوانید »

انواع مجازات اصلی، تبعی، تکمیلی

  انواع مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ذکر شروط هر یک آمده است. از این رو محکومیت متهم به آنها منوط به وجود شرایط قانونی است. هر یک از شقوق سه گانه مذکور در صورت جرم بودن رفتار ارتکابی و اثبات آن به طرق مقرر در قانون، مورد

انواع مجازات اصلی، تبعی، تکمیلی بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه دفاعیه استرداد لاشه چک

  استرداد لاشه چک پس از پرداخت مبلغ چک و تسویه بدهی یا ایفای تعهد ضروری است. لایحه دفاعیه بر اساس شرایط هر دعوی و اسناد و مدارک موجود مبنی بر برائت ذمه صادرکننده تنظیم‌ می شود. اشخاص در مراودات مالی چک را جایگزین پول قرار می دهند. با پرداخت بدهی و برائت ذمه صادرکننده

نمونه لایحه دفاعیه استرداد لاشه چک بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه چک و خسارت تاخیرتادیه

  لایحه دفاعیه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به دلیل وضع مقررات مختلف در مورد چک، لازم است با اشراف کامل تنظیم شود.‌ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ پس از چند بار اصلاحیه در سال ۱۴۰۰ مورد آخرین اصلاحات قرار گرفت. تاکنون آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی و آرای بسیاری از محاکم در

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه چک و خسارت تاخیرتادیه بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه دفاعیه مرحله داوری

  لایحه دفاعیه مرحله داوری به دلیل اینکه رای داور میان طرفین لازم الاجراست، باید به طور صحیح و جامع تنظیم گردد.‌ یک لایحه دفاعیه مناسب با توجه به اوراق و مدارک موجود و شرایط دعوی نگارش می شود. یکی از طرق حل و فصل اختلاف داوری است. رای داور میان طرفین لازم الاجراست. یک

نمونه لایحه دفاعیه مرحله داوری بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه دفاعیه ابطال مبایعه نامه

  لایحه دفاعیه ابطال مبایعه نامه از آنجا که انحلال قرارداد خلاف اصل صحت است، باید به طور مستدل و مستند تنظیم شود. در مواردی مبایعه نامه اول (مال منقول یا غیرمنقول) به دلیل وقوع شرط فسخ یا انفساخ منحل و باطل می شود. در معامله اول شرط می شود در صورت عدم پرداخت هر

نمونه لایحه دفاعیه ابطال مبایعه نامه بیشتر بخوانید »