وکیل ارث تهران

وکیل متخصص دعاوی ارث

دعاوی ارث از پرونده های مهم در دادگستری است. چون با فوت شخص، ورثه حین الفوت مالک اموال به جا مانده از متوفی می شوند لذا بایستی طرح دعاوی ارث و دفاع از آنها توسط وکیل متخصص امور مربوط به ارث انجام شود. وکیل دعاوی ارث با اشراف و تسلط بر قوانین مربوطه که مبحثی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را به خود اختصاص داده است، قبول وکالت نموده و جهت احقاق حقوق موکلین خود پیگیری مستمر و عالمانه ای صورت می دهد. وکیل متخصص ارث با توجه به‌ رویه قضائی دادگاه های حقوقی و با دفاع صحیح و اصولی پرونده را به سمت رأیی مطلوب پیش می برد.

ویژگی های وکیل خوب ارث

همه کسانی که به نوعی درگیر اختلافات ورثه ای هستند و تعدادشان هم بالا است در صدد واگذاری پرونده به فردی متخصص و مجرب هستند. به لحاظ تخصصی بودن موضوع ارث، بسیاری ترجیح می دهند از ابتدا پرونده شان توسط وکیل خوب و زبده امور ارث شروع و پیگیری شود. وکیل دعاوی ارث علاوه بر تجربه کاری و تخصص در امور مربوط به اختلافات ورثه ای، مورد اعتماد و امین موکلش نیز می باشد. چرا که موکل به امید و با هدف اینکه کارش را فردی لایق و شایسته دنبال می کند به وی وکالت می دهد. وکیل خوب ارث از همان ابتدا با هدف دفاع قوی و در عین حال صرف زمان کم تاکتیک دعوا را طرح ریزی می نماید. از دیگر جلوه ها و خصوصیات یک وکیل خوب ارث استقامت، ارتباط کلامی خوب با موکل، توانایی نگارش قوی، لایحه نویسی قوی و موثر در رأی دادگاه، داشتن دانش گسترده و روز قوانین می باشد.

وکیل ارث شهر تهران کیست؟

کسانی که پرونده مطالبه سهم الارث و امور مربوط به آن‌ دارند، می خواهند فردی متخصص و حرفه ای که آشنایی کامل به محاکم حقوقی تهران دارد کارشان را انجام دهد بنابراین آن را به وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه وکالت شهر تهران باشد، می سپرند. صدور پروانه وکالت شهر تهران برای وکیل ارث از سوی ‌کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اولین و معتبرترین نهاد حقوقی کشور صورت می پذیرد. حرفه وکالت و دفاع از حقوق قانونی موکل کاری نیست که بتوان آن را در مدت کوتاه یک یا دوسال و پنج سال به دست آورد بلکه بایستی با استمرار و خوش نامی همراه باشد. وکیل ارث شهر تهران با سالها وکالت و کسب تجربه در پرونده های متعدد در محاکم حقوقی رسیدگی کننده به پرونده های اختلافات ورثه ای تهران، هدفمند و با دفاعی موثر پرونده را پیگیری می نماید.

یک وکیل موفق چه ویژگی هایی دارد؟

✔️ وکیل خبره و موفق باید دارای دانش روز حقوقی باشد به گونه ای که با تسلط و مهارت که در این مسیر کسب نموده پرونده موکلش را به نتیجه مطلوب برساند.

✔️ وکیل موفق با اشتیاق و با برنامه هدف دار وکالت پرونده را قبول نموده و بطور خستگی ناپذیر تا رسیدن به نتیجه خوب ادامه می دهد.

✔️ وقت شناسی و صبوری از خصوصیات یک وکیل موفق است.

✔️ رازداری و امانت داری در حرفه وکالت اصلی غیر قابل انکار است. بنابراین وکیل موفق مجهز به هر دو است.

✔️ قدرت بیان و نفوذ کلام از موارد مهمی است که یک وکیل موفق باید آن را داشته باشد.

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم ارث

پس از فوت، وراث حین الفوت مالک آنچه از مورثشان بر جای مانده می شوند. مقررات مربوط به ارث آمره هستند و ورثه نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. وکیل متخصص تقسیم ترکه و ارث با بهره گیری از تجارب و دانش روز و تسلط بر قوانین مرتبط، اقدامات لازم مبنی بر تقسیم ترکه و تقسیم ارث با توجه به مقررات قانونی را انجام می دهد. در صورت اختلاف بین وراث و ضرورت اقامه دعوی، دفاع موثر و مفید در راستای حقوق موکلین خود انجام می دهد.

وکیل حکم فروش ترکه

در مواردی وراث در تقسیم ماترک با یکدیگر توافق ندارند. در این صورت با ثبت دادخواست تقسیم ترکه اگر ترکه بر اساس قواعد ارث غیر قابل تقسیم باشد، دادگاه حکم به فروش ترکه صادر می نماید. وکیل ارث با اشراف بر قوانین مربوطه، پس از قبول وکالت به طور حرفه ای به دفاع از حقوق موکلینش می پردازد.

وکیل مطالبه سهم الارث

گاهی وارثی به حق قانونی خود مبنی بر دریافت سهم الارثش نمی رسد. قانون این حق را به وی داده که با اقامه دعوی صحیح به حقوق خود دست پیدا کند. وکیل متخصص ارث با بهره گیری از تجارب و دانش روز و تسلط بر قوانین مرتبط، اقدامات لازم مبنی بر تقسیم ارث و اقامه دعوی مطالبه سهم الارث با توجه به مقررات قانونی همراه با پیگیری مستمر به عمل می آورد.