وکیل ارث تهران

وکیل ارث تهران با توجه به مقررات و قواعد آمره ارث بهترین دعوی و دفاعیه را تدارک می بیند. این دعاوی از پرونده های مهم در دادگستری محسوب می شوند.

چون با فوت شخص، ورثه حین الفوت مالک اموال به جا مانده از متوفی می شوند لذا بایستی طرح دعاوی ارث و دفاع از آنها توسط وکیل متخصص امور مربوط به ارث انجام شود.

وکیل دعاوی ارث با اشراف و تسلط بر قوانین مربوطه که مبحثی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را به خود اختصاص داده است، قبول وکالت نموده و جهت احقاق حقوق موکلین خود پیگیری مستمر و عالمانه ای صورت می دهد.

وکیل متخصص ارث با توجه به‌ رویه قضائی دادگاه های حقوقی و با دفاع صحیح و اصولی پرونده را به جهت رأیی مطلوب پیش می برد.

ویژگی های وکیل خوب ارث

همه کسانی که به نوعی درگیر اختلافات ورثه ای هستند و تعدادشان هم بالا است در صدد واگذاری پرونده به فردی متخصص و مجرب هستند.

به لحاظ تخصصی بودن موضوع ارث، بسیاری ترجیح می دهند از ابتدا پرونده شان توسط وکیل خوب و زبده امور ارث شروع و پیگیری شود. وکیل دعاوی ارث علاوه بر تجربه کاری و تخصص در امور مربوط به اختلافات ورثه ای، مورد اعتماد و امین موکلش نیز می باشد

. چرا که موکل به امید و با هدف اینکه کارش را فردی لایق و شایسته دنبال می کند به وی وکالت می دهد. وکیل خوب ارث از همان ابتدا با هدف دفاع قوی و در عین حال صرف زمان کم تاکتیک دعوا را طرح ریزی می نماید.

بیشتر بدانید:

روش تقسیم ارث – هر آنچه لازم است بدانیم

از دیگر امتیازات و خصوصیات یک وکیل خوب ارث استقامت، ارتباط کلامی خوب با موکل، توانایی نگارش قوی، لایحه نویسی قوی و موثر در رأی دادگاه، داشتن دانش گسترده و روز قوانین می باشد.

بهترین وکیل ارث تهران

کسانی که پرونده مطالبه سهم الارث و امور مربوط به آن‌ دارند، می خواهند فردی متخصص و حرفه ای که آشنایی کامل به محاکم حقوقی تهران دارد کارشان را انجام دهد.

بنابراین آن را به وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه وکالت شهر تهران است، می سپرند. صدور پروانه وکالت شهر تهران برای وکیل ارث از سوی ‌کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اولین و معتبرترین نهاد حقوقی کشور صورت می پذیرد.

حرفه وکالت و دفاع از حقوق قانونی موکل کاری نیست که بتوان آن را در مدت کوتاه یک یا دوسال و پنج سال به دست آورد بلکه بایستی با استمرار و خوش نامی همراه باشد.

وکیل ارث شهر تهران با سالها وکالت و کسب تجربه در پرونده های متعدد در محاکم حقوقی رسیدگی کننده به پرونده های اختلافات ورثه ای تهران، هدفمند و با دفاعی موثر پرونده را پیگیری می نماید.

وکیل موفق ارث چه ویژگیهایی دارد؟

✔️ وکیل خبره و موفق باید دارای دانش روز حقوقی باشد به گونه ای که با تسلط و مهارت که در این مسیر کسب نموده پرونده موکلش را به نتیجه مطلوب برساند.

✔️ وکیل موفق با اشتیاق و با برنامه هدف دار وکالت پرونده را قبول نموده و بطور خستگی ناپذیر تا رسیدن به نتیجه خوب ادامه می دهد.

✔️ وقت شناسی و صبوری از خصوصیات یک وکیل موفق است.

✔️ رازداری و امانت داری در حرفه وکالت اصلی غیر قابل انکار است. بنابراین وکیل موفق مجهز به هر دو است.

✔️ قدرت بیان و نفوذ کلام از موارد مهمی است که یک وکیل موفق ارث باید آن را داشته باشد.

وکیل تحریر و مهر و موم ترکه

پس از فوت، وراث حین الفوت مالک آنچه از مورثشان بر جای مانده می شوند. مقررات مربوط به ارث آمره هستند و وارث نمی تواند بر خلاف آن اقدامی نماید مگر همه وراث در مورد نحوه تقسیم توافق کنند.

گاهی ورثه از میزان اموال و دارایی و دیون متوفی اطلاع کافی ندارند. همچنین ممکن است ترکه نزد وارث یا شخص ثالث مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. در این صورت لازم است دعوای مهر و موم و تحریر ترکه مطرح شود.

بیشتر بدانید:

مهر و موم و تحریر ترکه – مراحل و شرایط آن

در اینجا وکیل ارث تهران با تسلط بر مقررات ارث و آنچه در قانون امور حسبی در این خصوص پیش بینی شده اقدامات لازم جهت احقاق حقوق موکل (موکلین) به عمل می آورد.

وکیل تقسیم ترکه

در مواردی وراث در تقسیم ماترک با یکدیگر توافق ندارند. در این صورت با ثبت دادخواست تقسیم ترکه اگر ترکه بر اساس قواعد ارث غیر قابل تقسیم باشد، دادگاه حکم به فروش ترکه صادر می نماید. وکیل ارث با اشراف بر قوانین مربوطه، پس از قبول وکالت به طور حرفه ای به دفاع از حقوق موکلینش می پردازد.

وکیل متخصص تقسیم ترکه با بهره گیری از تجارب و دانش روز و تسلط بر قوانین مرتبط، اقدامات لازم مبنی بر تقسیم ترکه و تقسیم ارث با توجه به مقررات قانونی را انجام می دهد. در صورت اختلاف بین وراث و ضرورت اقامه دعوی، دفاع موثر و مفید در راستای حقوق موکلین خود انجام می دهد.

بیشتر بدانید:

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

وکیل مطالبه سهم الارث

گاهی وارثی به حق قانونی خود بر دریافت سهم الارثش نمی رسد. قانون این حق را به وی داده که با اقامه دعوی صحیح به حقوق خود دست یابد.

از این رو، وکیل متخصص ارث با بهره گیری از تجارب و دانش روز و تسلط بر قوانین مرتبط، اقدامات لازم مبنی بر تقسیم ارث و اقامه دعوی مطالبه سهم الارث با توجه به مقررات قانونی همراه با پیگیری مستمر به عمل می آورد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت در امور ارث با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.