تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست
مدیر سایت

 

تنظیم دادخواست یکی از انواع خدمات حقوقی است که دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص و مسلط به قوانین جاری و رویه محاکم حقوقی و خانواده، دادخواست اصولی، صحیح و مناسب را تنظیم می نماید.

دادخواست چیست؟

دادخواست نوشته ای است که به موجب آن دادخواست دهنده یا خواهان رسیدگی به دعوا را از دادگاه درخواست می کند. سرنوشت دعوی به آنچه در ستون خواسته می آيد و همچنین شرح دادخواست بستگی دارد. در تنظیم دادخواست، خواهان آنچه مدعی است را از دادگاه می خواهد. چنانچه ناقص تنظیم شود موجب رد آن می شود.

تنظیم دادخواست صحیح در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. مقررات مذکور شکلی و آمره هستند. به عبارتی لزوماً همان موارد آورده می شود در غیر این صورت، توسط مدیر دفتر دادگاه رد می شود.

نکات مهم و تخصصی که باید در تنظیم دادخواست رعایت شود مداخله وکیل مجرب و مسلط به قوانین و رویه قضائی محاکم حقوقی را در آن اجتناب ناپذیر می نماید.

بیشتر بدانید:

تنظیم شکوائیه

نحوه تنظیم دادخواست بدون نقص

برای تنظیم یک دادخواست صحیح و کامل می بایست مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود.

اول: خواهان، مشخصات آن و اقامتگاه قانونی وی در تنظیم دادخواست روشن و شفاف قید می شود. در حال حاضر با راه اندازی سامانه ثنا مشخصات اشخاص جهت اطلاع رسانی پرونده قضایی آنها در سامانه مذکور ثبت شده است. از طریق ارسال پیامک به سیم کارت تلفن همراه اعلامی هنگام ثبت ثنا، اطلاع رسانی صورت می گیرد.

دوم: خوانده و مشخصات وی در تنظیم دادخواست باید مشخص باشد. این امر با ارائه کد ملی به دفاتر خدمات قضایی امکانپذیر است. چراکه توسط کد ملی مشخصات فردی و اقامتگاه خوانده در دسترس قرار می گیرد.

اگر به هر جهت دسترسی به کد ملی نباشد مجهول المکان اعلام می گردد. در این صورت اگر خوانده ثنا نداشته باشد، ابلاغیه و رای دادگاه جهت اطلاع وی نشر آگهی می شوند.

سوم: اگر وکیل دعوا را ثبت می کند در ستون نماینده قانونی دادخواست نام وکیل دادگستری آورده می شود.

چهارم: خواسته دعوی باید منجز باشد نباید مردد و مبهم باشد. اگر خواسته مردد بین دو درخواست خواهان باشد، دادگاه دعوا را رد می کند. برای مثال، یک خواسته فسخ قرارداد و خواسته دیگر ابطال آن باشد. حتما در قسمت خواسته خسارات دادرسی قید می شود.

پنجم: در تنظیم دادخواست در زمان ثبت، ادله و منضمات اسکن و ضمیمه شده و به مرجع قضائی ارسال می گردد‌. اگر دلایل خواهان شهادت شهود است نام آنها در ستون دلایل ذکر می شود. چنانچه دعوا مستلزم انجام کارشناسی است ارجاع به کارشناس قید می شود و سایر موارد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

ششم: بعد از خواسته، شرح دادخواست بسیار در تنظیم دادخواست حائز اهمیت می باشد. چراکه به دادخواست تقدیمی تا انتهای دعوی به عنوان سندی مهم که شروع کننده پرونده است، توجه می شود.

لذا متن دادخواست باید طوری تنظیم شود که برای مقام قضایی که بر اساس آن به دعوی رسیدگی می کند مبهم و بغرنج نباشد. طوری باشد که در عین سادگی شامل موارد مورد خواسته خواهان باشد. در انتهای آن به طور خلاصه آنچه از دادگاه می خواهیم آورده می شود.

 ثبت دادخواست

سابق بر این پس از تنظیم دادخواست به صورت دستی و بر روی فرم‌های متحدالشکل توسط خواهان به قسمت ارجاع دادگاه تحویل داده می‌شد. پس از ثبت به یکی از شعب دادگاه حقوقی ارجاع می شد.

در حال حاضر، ثبت دادخواست به صورت سیستمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد. خواهان دعوا که اقدام به ثبت دادخواست می کند می بايست در سامانه ثنا ثبت نام کرده و آدرس اعلام نموده باشد همچنین کد و رمز عبور را داشته باشد والا ثبت دادخواست امکانپذیر نخواهد بود.

ضمن تنظیم دادخواست، مشخصات خواهان یا خواهانها، مشخصات خوانده یا خواندگان، مشخصات وکیل خواهان، ستون خواسته یا خواسته های دعوی، ادله و ضمائم و شرح آن آورده می شود.

هر یک از موارد مذکور از قوانین آمره به شمار آمده و باید رعایت شوند. دادخواست که ثبت و ارسال شود قابل بازگشت نخواهد بود.

بیشتر بدانید:

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه

پرداخت هزینه دادرسی

تنظیم دادخواست و ارسال به مرجع قضائی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد. تا زمانی که هزینه دادرسی که حقوق دولتی محسوب می شود پرداخت نگردد دادخواست جهت ارسال به دادگاه ثبت نهایی نمی شود.

اگر خواسته غیرمالی باشد، هزینه دادرسی برابر دعاوی غیر مالی پرداخت می شود. دعاوی غیر مالی مانند طلاق، حضانت، تامین دلیل، گواهی انحصار وراثت و سایر دعاوی می باشند. چنانچه خواسته مالی باشد، اگر بیش از بیست میلیون تومان و در صلاحیت دادگاه باشد ۳/۵ درصد مبلغ خواسته پرداخت می شود.

چنانچه ارزش خواسته کمتر از بیست میلیون تومان و در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد ۲/۵ درصد آن پرداخت می گردد. خواسته مالی مانند مطالبه چک، مهریه، نفقه و سایر دعاوی است.

گاهی در زمان تنظیم دادخواست بهای خواسته مشخص نیست، در این صورت خواسته باید تقویم گردد مانند دعوی تایید فسخ قرارداد.

دعاوی چون الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند مالی هستند و برابر قیمت منطقه ای ملک هزینه دادرسی پرداخت می شود. لیست قیمت منطقه ای املاک هر ساله توسط اداره دارایی محاسبه و در اختیار دفاتر خدمات قضایی قرار داده می شود.

خواهان می تواند در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی، در زمان تنظیم دادخواست بدواً اعسار از هزینه دادرسی را تقاضا کند. در این صورت دادگاه ابتدا به دعوی اعسار رسیدگی می کند در صورت پذیرش آن به رسیدگی ادامه می دهد.

اگر اعسار رد شود، خواهان باید ابتدا هزینه دادرسی را پرداخت کند در غیر این صورت دعوا رد می شود. جهت ثبت اعسار از هزینه دادرسی، مشخصات و امضای الکترونیکی دو نفر شاهد در سامانه عدل ایران ثبت و به مرجع قضایی ارسال می شود.

بیشتر بدانید:

اعسار چیست؟

خواسته دعوی

مهم ترین قسمت در تنظیم یک دادخواست، خواسته آن است. قبل از ثبت، باید با بررسی همه جانبه خواسته یا خواسته های دعوا را مشخص نمود. در غیر این صورت در بسیاری مواقع علی رغم پرداخت هزینه دادرسی بالا منتهی به رد دادخواست می گردد.

از همان زمان که هزینه دادرسی پرداخت می گردد به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد. در نتیجه قبل از ثبت دادخواست، تنظیم آن توسط وکیل مجرب و متخصص ضروری است.

در غیر این صورت چون تنظیم دادخواست امری فنی است تنظیم نادرست آن علاوه بر هدر رفتن انرژی و زمان بسیار در دادگستری، موجب پرداخت هزینه دادرسی بدون بازگشت و مهمتر آنکه بعضاً خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

دادگاه عیناً خوانده را به مواردی که در ستون خواسته قید شده محکوم می نماید. صدور حکم زائد بر خواسته مخالف مقررات بوده و موجب نقض رای در محاکم بالاتر می گردد.

ضرورت ذکر خسارات دادرسی در ستون خواسته

در تنظیم دادخواست چه حقوقی و چه خانواده، خواهان باید علاوه بر ذکر دقیق خواسته یا خواسته های دعوی، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناس و سایر موارد را بیاورد.

در این صورت دادگاه علاوه بر حکم به موجب ستون خواسته، خوانده را به خسارات دادرسی نیز محکوم می کند. در غیر این صورت با تکلیفی در محکومیت خوانده مواجه نبوده و خواهان ملزم به تقدیم دادخواست جداگانه خواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه

یکی از موارد مهم ستون خواسته در زمان تنظیم دادخواست آوردن خسارت تأخیر تأدیه می باشد. در دعاوی همچون مطالبه وجه، مطالبه چک و سفته، تاخیر در تعهدات پولی و غیر پولی، خسارت تاخیر تادیه رد مال در جرایم از جمله کلاهبرداری‌ و سایر موارد مشابه خواهان خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه می نماید.

درخواست تامین خواسته

خواهان می تواند ضمن تنظیم دادخواست یا در طول دادرسی تا صدور حکم قطعی درخواست صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف اموال خوانده نماید.

چنانچه خواسته عین معین یا وجه نقد باشد، به طوری که در زمان دادخواست میزان آن مشخص است، می توان بدواً درخواست صدور قرار تامین خواسته نمود.

در این صورت اگر مستند دعوی سند عادی باشد، دادگاه درصدی از خواسته به عنوان خسارت احتمالی تعیین می کند. پس از تودیع آن به حساب دادگستری، قرار تامین خواسته صادر می شود.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته حقوقی و همه چیز در مورد آن

تقاضای دستور موقت

در مواردی که دادرسی فوری ایجاب کند دادگاه بنا به درخواست خواهان، اقدام به صدور دستور موقت می نماید. به همین دلیل لازم است در زمان تنظیم دادخواست در قسمت خواسته تقاضای صدور دستور موقت نماییم.‌

با صدور دستور موقت، خوانده از انجام اقدامی در طول دادسی منع می گردد. دستور موقت در دعوی الزام بایع به تنظیم سند رسمی به جهت منع وی از نقل و انتقال ملک یا دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند مشترک در دادخواست ملاقات یا حضانت از این نوع هستند.

بیشتر بدانید:

دادرسی فوری یا دستور موقت

ضمائم دادخواست و لزوم بررسی آنها

ادله و ضمائم اوراقی هستند که جهت اثبات دعوی با تنظیم دادخواست و با پیوست به آن به مرجع قضائی ارسال می گردد. هرچه ضمائم مستند و کامل تر باشند دعوی خواهان پیشرفت بیشتری خواهد داشت. اما باید توجه داشت سندی که ممکن است به ضرر خواهان تمام شود را به دادگاه ارائه ندهیم.

ممکن است سندی به ظاهر به سود خواهان است ولی محتوای آن شامل اقرار صریح یا ضمنی باشد در این صورت نباید ضمیمه شود.

در هر حال مستندات بایستی قبل از تنظیم دادخواست و ثبت آن دقیقاً بررسی گردد. اگر توسط ولی، قیم، وصی یا متولی موقوفه ارائه می شود مدارک سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه می گردد.

انواع دادخواست رایج حقوقی

رسیدگی به انواع دعاوی حقوقی و صدور حکم محکومیت و در نتیجه اجرای حکم، منوط به این است که در ابتدا با تنظیم دادخواست و به شکلی صحیح و مستند تقدیم محاکم حقوقی گردد. از جمله موضوعات حقوقی عبارتند از:

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

پس از تنظیم دادخواست، دعوا به دادگاه محل قرار گرفتن ملک تقدیم می شود و به موجب آن فروشنده یا فروشندگان ملزم به حضور در دفترخانه برای انتقال رسمی ملک به نام خریدار یا خریداران می شوند. ضمائم آن مبایعه نامه، اسناد پرداخت ثمن و سایر مدارک موجود می باشد.

دادخواست الزام به تحویل ملک

دادخواست حقوقی تحویل ملک به دادگاه محل ملک ارائه می شود. به موجب آن خریدار، فروشنده یا سازنده را به تحویل ملک محکوم می نماید. در این دعوا خواهان مالک رسمی ملک است و سند مالکیت ضمیمه می گردد.

دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

گاهی در قرارداد بیع، اجاره یا مشارکت در ساخت خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد پیش بینی شده می گردد.

برای مثال جهت تاخیر در پرداخت ثمن، تحویل مبیع و انتقال سند، کسی که شرط خسارت به نفعش شده با تنظیم دادخواست مطالبه خسارات قراردادی آن را به دادگاه محل اقامت خوانده یا محل قرارداد یا محل انجام تعهد تقدیم می نماید. ضمائم آن، قرارداد و مدارک مستند مبنی بر عدم انجام تعهد خوانده می باشد.

دادخواست خلع ید

اگر خواهان ملکش توسط دیگری غصب شده باشد ضمن تنظیم دادخواست، خلع ید غاصب را از دادگاه حقوقی محل ملک مطالبه می کند.

خلع ید به معنی بیرون کردن متصرف غیر قانونی از ملک دیگری است. ضمائم، سند رسمی مالکیت خواهان و مدارک مبنی بر تصرفات غاصبانه خوانده است.

دادخواست اجرت المثل ایام تصرف

تصرف ملک دیگری بدون اجازه مالک مستلزم پرداخت ارزش واقعی ایام تصرف از سوی غاصب تحت عنوان اجرت المثل (خسارت) می باشد. ضمائم این دادخواست، سند رسمی مالکیت خواهان، تصرفات غیر قانونی متصرف، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و سایر موارد است.

دادخواست خسارت تاخیر تادیه

چنانچه کسی به واسطه تاخیر در پرداخت وجه متحمل خسارت شده باشد یا دارنده چک یا سفته واخواست شده باشد، می تواند با تنظیم دادخواست، خسارت تاخیر تادیه را از دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده درخواست نماید.

دادخواست تقسیم ترکه

دادخواست به خواسته تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان تقسیم دستور فروش در نتیجه اختلاف میان وراث در تقسیم ماترک متوفی تقدیم می گردد. هر یک از ورثه می تواند به تنهایی آن را اقامه کند ولی باید تمام وراث خوانده قرار بگیرند.

ضمائم آن، گواهی انحصار وراثت و لیست اموال متوفی می باشد. بهتر است در موردی که اموال متوفی متعدد است، قبلاً با تنظیم دادخواست تحریر ترکه، اقدام به شناسایی دارایی و دیون متوفی نمود.

دادخواست مطالبه طلب

ا‌گر کسی از دیگری به موجب اسناد عادی یا فیش بانکی طلبی داشته باشد دادخواست مطالبه وجه به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم می کند. ضمائم آن اسناد و مدارک دال بر وجود طلب از خوانده است.

دادخواست مطالبه چک و سفته

چک و سفته اسناد تجاری محسوب می شوند. طبق آن دارنده با رعایت مواعد و شرایط این اسناد در قانون تجارت، وجه آنها بعلاوه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه می کند.

پس از تنظیم دادخواست، چک یا سفته و گواهی عدم پرداخت و واخواست نامه در صورت موجود بودن، اسکن شده و به دادگاه ارسال  می گردد.

دادخواست رفع تصرف عدوانی

دعاوی تصرف شامل تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی است. در این دعاوی خواهان باید سه رکن آن را که شامل سبق تصرف خود، تصرف کنونی خوانده و عدوانی بودن آن می شود را ثابت کند. دادخواست و ضمائم آن در خصوص اثبات این سه رکن است.

… و بسیاری عناوین حقوقی دیگر که نام بردن همه آنها در این مقاله نمی گنجد.

بیشتر بدانید:

نحوه اعتراض به آرای حقوقی و کیفری

دادخواست های مهم خانوادگی

دعاوی خانواده با تنظیم دادخواست های متنوع که همگی تخصصاً در صلاحیت محاکم خانواده است رسیدگی شده و رای مقتضی صادر می شود.

دادخواست طلاق

شامل دادخواست طلاق به درخواست زوجه، طلاق به درخواست زوج، طلاق توافقی، وکالت در طلاق و تنفیذ طلاق (در مورد طلاق واقع شده در کشور خارجی) می باشند. در مورد هر یک از این موارد خواسته و ضمائم و دلایل مختص خود قرار داده می شود.

طلاق به درخواست زوجه یا الزام زوج به طلاق از جمله دعاوی پیچیده و مشکل محسوب می شود. با تنظیم دادخواست و پیگیری و با اثبات عسر و حرج زن منتهی به صدور حکم طلاق می گردد.

در حقوق ایران حق طلاق با مرد است. در نتیجه زن برای صدور حکم طلاق، نیاز دارد عسر و حرج خود در زندگی زناشویی را به موجب تقدیم دادخواست مناسب ثابت کند.

دادخواست مهریه

مهریه از حقوق مالی زن محسوب می شود و در مواردی که از نوع عندالمطالبه باشد هر زمان می تواند آن را مطالبه نماید. مهریه ابتدا در اجرائیات ثبت به جریان میفتد اگر مرد مالی برای توقیف نداشته یا اموالش کافی نباشد با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه خانواده دنبال می شود.

دادخواست حضانت

حضانت هم حق و هم تکلیف پدر و مادر طفل است. هر یک از طرفین می تواند با قرارداد از حق خود صرفنظر کرده و آن را به طرف مقابل واگذار کند. دادخواست حضانت دختر و پسر بالغ پذیرفته نمی شود. فرض بر این است که خود قادر به تشخیص مصلحت و انتخاب پدر یا مادر برای نگهداری می باشد.

دادخواست تمکین

با وقوع عقد زن مکلف به تمکین از مرد است. تا تمکین صورت نگیرد نفقه به زن تعلق نمی گیرد. تمکین دو نوع است عام و خاص. عام به معنای حسن معاشرت زن و خانه داری وی است. تمکین خاص به رابطه جنسی زوجین گفته می شود.

حضور زن در منزل مشترک بیانگر تمکین وی است. با تنظیم دادخواست تمکین و الزام زن به بازگشت به منزل مشترک، زوجه بایستی مراجعت کند. در صورت استنکاف از بازگشت ناشزه محسوب شده و مرد می تواند دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دادگاه خانواده بدهد.

دادخواست مطالبه نفقه

با تمکین زن، مرد مکلف به پرداخت نفقه می شود. زوجه در صورت عدم دریافت نفقه، دادخواست به طرفیت مرد می دهد در ستون خواسته باید ذکر شود از چه تاریخی تا چه تاریخی نفقه پرداخت نشده است.

… و بسیاری عناوین دیگر خانواده از جمله دادخواست ملاقات فرزند مشترک، استرداد جهیزیه، استرداد هدایای نامزدی و غیر را شامل می شود.

سایر دادخواست های حقوقی

تنظیم دادخواست شامل بدوی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی اصلی و طاری، اعتراض شخص ثالث اصلی و اجرایی می باشد. هر یک از این موارد دارای نکات و مواد قانونی مختص به خود هستند که همگی بایستی در تنظیم آن رعایت شوند.

دادخواست بدوی با بررسی اوراق و مستندات ثبت می گردد. تجدیدنظرخواهی ضمن تنظیم دادخواست که بایستی با لایحه جامع و مستدل همراه باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی در سامانه ثنا ثبت می گردد.

دادخواست فرجام خواهی در مورد دعاوی که قابل فرجام هستند مانند طلاق و نسب به ضمیمه لایحه جامع و مستدل ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ثبت می شود.

دادخواست اعاده دادرسی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا هر یک از مواعد مقرر در مبحث اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ثبت می شود.

تنظیم دادخواست اعتراض ثالث فاقد مهلت است و تا زمانی که حکم اجرا نشده یا اجرا شده اما حقوق قانونی معترض ساقط نشده باشد قابل اقامه می باشد.

دادخواست اعتراض ثالث اجرائی در مواردی ارائه می گردد که مال منقول یا غیر منقول متعلق به معترض ثالث توسط طلبکار مالک قبلی توقیف شده باشد. در این صورت با تقدیم دادخواست می توان از فروش مال به نفع توقیف کننده در مرحله اجرائی جلوگیری نمود.

بیشتر بدانید:

تنظیم اوراق قضایی

کلام آخر

یکی از موارد اساسی برای اقامه یک دعوی صحیح و اصولی تنظیم دادخواست درست است. با ثبت دادخواست، دیگر نمی توان در آن تغییری داد. چنانچه نقصی داشته باشد و قانوناً قابل رفع نباشد دادخواست رد می شود. در این صورت هزینه ای که پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد.

تنظیم دادخواست توسط وکیل تهران و متخصص در پیشبرد آن و پیشرفت پرونده در محکمه حقوقی تاثیر بسزائی خواهد گذاشت.

 

جهت دریافت مشاوره و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲

در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

ماده ۶۰

دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دونسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

ماده ۳۴۱

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳- حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴- دادگاه صادرکننده رای.
۵- تاریخ ابلاغ رای.
۶- دلایل تجدیدنظرخواهی.

ماده ۳۸۰

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رای.
۵ – تاریخ ابلاغ رای.
۶ – دلایل فرجام خواهی.

ماده ۴۳۵

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادرمی نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

 

سوالات متداول

۱- اگر دادخواست اعتراض ظرف مدت قانونی ثبت نشود چه باید کرد؟

دادخواست همراه با عذر موجه مبنی بر تاخیر صورت گرفته ثبت می گردد.

۲- دادخواست تجدیدنظر ابتدا به کدام مرجع ارسال می شود؟

ابتدا به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال می شود. صحت دادخواست و ضمائم توسط دفتر بدوی بررسی می شود.‌ بعد از تبادل لوایح، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.

۳- نحوه تکمیل ستون خواسته چگونه است؟

در تنظیم دادخواست، خواهان‌ باید خواسته یا خواسته ها را با مشخصات کامل ذکر کند.

2 دیدگاه دربارهٔ «تنظیم دادخواست»

  1. بنام خدا بنده با مشخصات فوق که شهر ازنا شبکه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شکایت کردم مبنعی بر تخلیه زمین زراعت پدربزرگم که وکالت دارم از مادر که مریضی دیالیز و مریضی دیگر خاص داردرای دادگاه بنظرم هیچ توجه ای ننموده .به ماده ۲و۲۲۹قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوای را صادر کرده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *