قلع و قمع بنا و مستحدثات

قلع و قمع بنا

قلع و قمع بنا و مستحدثات به معنای تخریب و از بین بردن آنچه به طور غیر قانونی ساخته شده بنا به حکم دادگاه می باشد.

گاهی اوقات شخصی ملک دیگری را به طور غیر قانونی و عدوانی تحت در تصرف خود می گیرد. گاهی علاوه بر استفاده از ملک دیگری، اقدام به ساخت و ساز بنا یا کاشت درخت یا زراعت می نماید.

همچنین بین طرفین قرارداد یا رضایتی نیز وجود ندارد.‌ در نتیجه هیج مالکیتی نسبت به بنای ساخته شده  و مستحدثات برای متصرف ایجاد نمی شود. در این صورت با مطالبه ذیحق، دادگاه حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات می دهد.

مراحل رسیدگی به دعوای قلع و قمع

  • دادگاه صالح به رسیدگی این دعوی، دادگاه محل ملک است.
  • این دعوا همزمان با خلع ید ملک یا بعد از آن اقامه می شود. چرا که بدون حکم قطعی خلع ید امکان قلع و قمع بنا نخواهد بود‌.
  • دعوی مالی است و هزینه دادرسی بر اساس تقویم خواسته پرداخت می شود.
  • حکم بر قلع و قمع، حکمی تاسیسی است. پس از صدور حکم قطعی و درخواست اجرائیه توسط محکوم له، با حضور در محل، ابنیه تخریب می شود.

بیشتر بدانید:

خلع ید چیست؟ ارکان آن و مراحل دعوی

قلع و قمع بنا

قلع و قمع بنا و مستحدثات به معنای تخریب و از بین بردن آنچه به طور غیر قانونی ساخته شده بنا به حکم دادگاه می باشد. گاهی متصرف غیرقانونی علاوه بر تصرف عدوانی اقدام به ساخت بنا یا کاشت درخت در ملک می کند.

در اینجا علاوه بر دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی، درخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز می شود. چراکه با بیرون کردن متصرف غیرقانونی از ملک، وضعیت بنا و درخت روشن نیست.

از سویی محکوم علیه دیگر حق ورود به ملک را نخواهد داشت. بنابراین لازم است جهت تعیین تکلیف ابنیه و مستحدثات در این خصوص حکم مقتضی صادر شود.

ممکن است، ملک با رضایت مالک تحت تصرف متصرف قرار گیرد. ولی متصرف حق احداث بنا یا کاشت درخت یا زراعت نداشته باشد. در این صورت مالک که راضی به احداث بنا نبوده، دعوای قلع و قمع به طرفیت متصرف یا مستاجر اقامه می نماید. در این صورت هزینه ها برعهده خوانده می باشد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

 قلع و قمع بنا در ملک مشاعی

◇ دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.
(دادنامه 9309982218100733 – 1394/12/10 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ملکی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *