نام نویسنده: زهرا شریفی

زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز (تهران) با 15 سال تجربه وکالت

پرداخت سرقفلی در صورت اسقاط حق کسب و پیشه

پرداخت سرقفلی با وجود اسقاط حق کسب و پیشه و تجارت در قرارداد اجاره تحت حاکمیت قانون ۱۳۵۶ امکانپذیر است. سرقفلی وجهی است که مستاجر محل تجاری در زمان عقد علاوه بر اجور به موجر پرداخت می کند. به موجب آن حق تقدم و اولویت در اجاره آن محل برای مستاجر ایجاد می گردد.‌ اما …

پرداخت سرقفلی در صورت اسقاط حق کسب و پیشه ادامه »

مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز

مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز در قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی شده است. به موجب آن مستاجری که سرقفلی پرداخت نموده، در زمان تخلیه ملک تجاری مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز خواهد بود. بنابراین اگر ملک تخلیه شود ولو مدتی بعد مستاجر سرقفلی مطالبه گردد، مبنای قیمت‌ عادله روز، زمان …

مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز ادامه »

انتقال سرقفلی در قانون اجاره ۱۳۷۶

انتقال سرقفلی در قانون اجاره ۱۳۷۶ تابع حکم مقرر در قانون مدنی است. به موجب مقررات قانون مدنی، مستاجر حق انتقال سرقفلی را در مدت اجاره به غیر دارد مگر این انتقال از وی سلب شده باشد. سرقفلی وجه و مالی است که مستاجر محل کسب در زمان عقد علاوه بر اجور به موجر یا …

انتقال سرقفلی در قانون اجاره ۱۳۷۶ ادامه »

موارد اسقاط سرقفلی

اسقاط سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در مواردی ضمن مقررات موجر و مستاجر پیش بینی شده است.‌ سرقفلی وجه و مالی است که مستاجر در زمان قرارداد علاوه بر اجاره به موجر پرداخت می کند. در این صورت مستاجر محل تجاری نسبت به سایرین در اجاره محل حق تقدم و اولویت پیدا …

موارد اسقاط سرقفلی ادامه »

نمونه رای تقدم مانورهای متقلبانه در کلاهبرداری

تقدم مانورهای متقلبانه بر بردن مال غیر در کلاهبرداری رکن مهم تحقق این جرم محسوب می شود. کلاهبرداری جرمی عمومی است که به موجب آن کلاهبردار با اغفال مالباخته، مال وی را می برد. در این صورت زیان دیده با تاثیر از وسایل متقلبانه، مال خود را با رضایت به مرتکب تسلیم می نماید. برای …

نمونه رای تقدم مانورهای متقلبانه در کلاهبرداری ادامه »

وکیل کلاهبرداری در تهران

وکیل کلاهبرداری تهران با تسلط بر مقررات کیفری مربوط و با اثبات مانورهای متقلبانه در پی کسب بهترین نتیجه است. کلاهبرداری جرمی مرکب است که در آن می بایست وسایل متقلبانه قبل از وقوع جرم صورت گرفته باشد. لذا به واسطه عملیات فریبکارانه است که مال دیگری برده می شود.‌ وکیل کلاهبرداری تهران با بررسی …

وکیل کلاهبرداری در تهران ادامه »

اعتبار نظریه کارشناسی در جرم جعل

نظریه کارشناسی و اعتبار آن در جرم جعل امری شناخته شده در محاکم کیفری است. جعل نوشته، خط، امضا، مهر و سایر مصادیق آن از اموری است که تشخیص آن نیاز به اظهارنظر فنی دارد. پس از صدور قرار کارشناسی، موضوع جعل جهت استکتاب به کارشناس متخصص خط‌ شناسی ارجاع می شود. در جرم جعل …

اعتبار نظریه کارشناسی در جرم جعل ادامه »

وکیل جعل اسناد در تهران

وکیل جعل اسناد تهران در مورد نحوه احقاق حق متضرر از جرم و جبران ضرر و زیان وارده راهکاری مناسب و ایده آل ارائه می دهد. جعل از اموری است که علاوه بر شکایت کیفری، از طریق محاکم حقوقی نیز قابل پیگیری است. لکن متضرر ابتدا از طریق شکایت کیفری اقدام می نماید. وکیل جعل …

وکیل جعل اسناد در تهران ادامه »

آیا سرقفلی قابل افراز و تقسیم است؟

آیا سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت قابل افراز و تقسیم است؟ سرقفلی حق مالی است که مستاجر محل تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر پیشین پرداخت می کند. مستاجر محل کسب با سرقفلی حق تقدم و اولویت در خصوص تصرف ملک بر سایرین پیدا می کند. ضمن …

آیا سرقفلی قابل افراز و تقسیم است؟ ادامه »

ارث زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

ارث زن شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت نیز می شود. سرقفلی وجه و مالی است که مستاجر در ابتدای اجاره محل تجاری علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر پیشین پرداخت می کند. آثار آن، ایجاد حق تقدم و اولویت در تصرف ملک تجاری نسبت به سایرین می باشد. در این …

ارث زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ادامه »