آراء محاکم

نمونه رای حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

  حدود صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت به عنوان مرجع شبه قضایی، موارد مندرج در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. وکیل اراضی و املاک در این خصوص بیان می کند، هرگاه در جریان ثبت ملک مواردی چون اصلاح سند، تعارض، تزاحم، اشتباه یا سهو قلم رخ دهد. رسیدگی به آن تا …

نمونه رای حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت ادامه »

نمونه رای طلاق به دلیل عقیم بودن مرد

  یکی از راه های تحقق عسر و حرج زوجه، عقیم بودن مرد به مدت بیش از پنج سال از شروع زندگی مشترک است. طلاق به دلیل عقیم بودن زوج در ردیف ۱۰ از بند ب شروط ضمن عقد نکاح آمده است. وکیل طلاق تهران بیان می کند، طبق بند مزبور اگر بیش از پنج …

نمونه رای طلاق به دلیل عقیم بودن مرد ادامه »

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

  دعوی الزام به تنظیم‌ سند رسمی ملک مشاع در مواردی مطرح می شود که خریدار جزئی از ملک را خریداری می کند لکن مالک از انتقال سند امتناع می ورزد. ملک مشاع ملکی است که دارای بیش از یک مال است. اگر ششدانگ ملک یک مالک داشته باشد مفروزی است. خریدار در صورتی می …

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع ادامه »

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام

  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام قراردادی در مورد یک دین قابل جمع نیست. در مواردی ضمن قرارداد جهت تاخیر انجام تعهد خسارت قراردادی یا وجه التزام تعیین می شود. این نوع خسارت در نتیجه توافق طرفین ضمن عقد شرط می شود. با پیش بینی وجه التزام، اگر یکی از طرفین خلف وعده …

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام ادامه »

نمونه رای پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز

  پرداخت سرقفلی به قیمت‌ عادله روز در صورت تخلف مستاجر نیز جاری است. سرقفلی وجهی است که مستاجر در ابتدای اجاره علاوه بر اجاره بها به مالک یا مستاجر پیشین می پردازد. در این صورت حق تقدم و اولویت در اجاره محل تجاری نسبت به سایرین برای وی ایجاد می گردد. وکیل سرقفلی تهران …

نمونه رای پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز ادامه »

نمونه رای مهریه عندالاستطاعه در طلاق از سوی زوج

  مهریه عندالاستطاعه در دعوای طلاق به درخواست زوج منتفی می شود. گاهی در قباله ازدواج مهریه عندالاستطاعه شرط می شود. در این صورت وصول آن منوط به ملائت مالی مرد است. در مقابل، مهریه حال و عندالمطالبه را می توان هر زمان مطالبه نمود بدون در نظر گرفتن توانگری زوج. وکیل مهریه تهران می …

نمونه رای مهریه عندالاستطاعه در طلاق از سوی زوج ادامه »

نمونه رای نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه

  نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه با مطالبه مهریه حال و عندالمطالبه تفاوت هایی دارد. مهریه عندالاستطاعه زمانی قابل وصول است‌ که‌ زن ثابت کند مرد دارای ملائت مالی است. بنابراین چنانچه زوج ندار بوده و فاقد تمکن مالی مکفی، نمی توان جهت وصول مهریه اقدامی نمود. به گفته وکیل مهریه تهران، در این دعوی زوج …

نمونه رای نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه ادامه »

نمونه رای نحوه انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان

نمونه رای نحوه انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان

  نحوه انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در اجرای عقد اثرگذار است. قانون پیش فروش ساختمان (۱۳۸۹) شرایطی را به طور آمره در مورد چگونگی تنظیم قرارداد بین پیش فروشنده و پیش خریدار مقرر نموده است. برخی موارد که باید در زمان انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان رعایت شود عبارتند از: ۱- مالکیت رسمی پیش …

نمونه رای نحوه انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان ادامه »

نمونه رای شرط تحقق کلاهبرداری

نمونه رای شرط تحقق کلاهبرداری

  شرط تحقق کلاهبرداری طبق آنچه در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده این است که کلاهبردار قبل از وقوع جرم از طریق مانورهای متقلبانه و فریبکارانه مال زیان دیده را با رضایت وی ببرد. گاهی مرتکب جرم با دروغگویی و اظهارات کذب بدون عملیات متقلبانه مال بزه دیده را …

نمونه رای شرط تحقق کلاهبرداری ادامه »

نمونه رای ماهیت قرارداد پیش فروش

نمونه رای ماهیت قرارداد پیش فروش

  قرارداد پیش فروش ساختمان ماهیتی تعهدی دارد که به موجب آن نوعی حق دینی برای طرف قرارداد ایجاد می گردد. قرارداد پیش فروش ساختمان ماهیت تملیکی ندارد. به عبارتی با عقد پیش فروش، مورد معامله به تملیک پیش خریدار درنمی آید. لذا حق عینی در خصوص مطالبه عین مال برای ذینفع به وجود نمی …

نمونه رای ماهیت قرارداد پیش فروش ادامه »