آراء محاکم

نمونه رای تقدم مانورهای متقلبانه در کلاهبرداری

تقدم مانورهای متقلبانه بر بردن مال غیر در کلاهبرداری رکن مهم تحقق این جرم محسوب می شود. کلاهبرداری جرمی عمومی است که به موجب آن کلاهبردار با اغفال مالباخته، مال وی را می برد. در این صورت زیان دیده با تاثیر از وسایل متقلبانه، مال خود را با رضایت به مرتکب تسلیم می نماید. برای …

نمونه رای تقدم مانورهای متقلبانه در کلاهبرداری ادامه »

نمونه رای ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت نوعی شراکت مدنی و عقدی لازم محسوب می شود. این عقد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین لازم الرعایه و لازم الاجراست. این قرارداد ماهیت استمرار دارد. لذا قید مدت در این عقد و انقضای آن، قرارداد را منحل نمی نماید. عقود در قانون مدنی به معین و غیرمعین …

نمونه رای ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت ادامه »

نمونه رای مالکیت سازنده در مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت شراکتی مدنی و عقدی لازم است که بر اساس آورده طرفین چند واحد در زمینی ساخته، تکمیل و تحویل داده می شود. آورده مالک یا مالکین زمینی است که روی آن بنا ساخته می شود‌. آورده سازنده تخریب ملک، ساخت، تکمیل و تحویل واحدها به نسبت قدرالسهم به مالک می باشد. …

نمونه رای مالکیت سازنده در مشارکت در ساخت ادامه »

نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه

دعوای تقسیم ترکه در مواردی که وصیت نامه وجود داشته باشد محکوم به رد است. در حقوق ایران وصیت نامه به سه شکل تنظیم می شود: خودنوشت، سری و رسمی. طبق قانون امور حسبی وصیت ‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و …

نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه ادامه »

نمونه رای تقسیم ترکه در مورد سرقفلی

دعوای تقسیم ترکه در خصوص سرقفلی پذیرفته نمی شود.‌ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری مشمول قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ وجهی است که مستاجر با گذشت زمان و فعالیت صنفی کسب می کند. با فوت شخص اموال و دارایی وی وارد ترکه شده و همه وراث قانونی در آن …

نمونه رای تقسیم ترکه در مورد سرقفلی ادامه »

نمونه رای طلاق با بذل حقوق مالی زوجه

طلاق در حقوق ایران با اراده مرد واقع می شود. چنانچه زوجه عسر و حرج خود که ناشی از سوءمعاشرت مرد است را ثابت کند با حکم‌ محکمه طلاق می گیرد. در مواردی دلیلی مبنی بر سوءمعاشرت و الزام زوج به طلاق در دست زن نیست و مرد هم راضی به طلاق نمی شود. در …

نمونه رای طلاق با بذل حقوق مالی زوجه ادامه »

نمونه رای طلاق به دلیل عدم‌ پرداخت نفقه

طلاق زوجه ضمن عقد نکاح در دوازده بند احصاء شده است. یکی از این موارد طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج است. اگر مرد به مدت شش ماه به هر عنوان نفقه زن را نپردازد و شکایت نفقه منتهی به محکومیت قطعی وی شود. چنانچه حکم صادره منتهی به صدور اجرائیه شود …

نمونه رای طلاق به دلیل عدم‌ پرداخت نفقه ادامه »

نمونه رای تقسیم ترکه بخشی از اموال

دعوی تقسیم ترکه یکی از دعاوی رایج وراث در دادگستری محسوب می شود. با فوت متوفی، اموال وی اعم از منقول، غیرمنقول و وجه نقد وارد ترکه می شوند. از زمان فوت وراث قانونی متوفی به نسبت سهم الارث در ترکه شریک و سهیمند. معمولاً دعوی تقسیم ترکه با شناسایی و تعرفه همه ماترک اقامه …

نمونه رای تقسیم ترکه بخشی از اموال ادامه »

نمونه رای دعوی خلع ید

دعوی خلع ید به دلیل تصرف غیرقانونی متصرف در ملک دیگری از سوی مالک رسمی ملک اقامه می شود. تا زمانی که مالکیت خواهان بر ملک مورد تصرف محرز نباشد چنین دعوایی محکوم به رد است. به عبارتی دعوی خلع ید فرع بر مالکیت رسمی خواهان است. در صورت اختلاف در مالکیت بین خواهان و …

نمونه رای دعوی خلع ید ادامه »

نمونه رای اجرت المثل سهم مشاع سرقفلی

مالک سهم‌ مشاع سرقفلی می تواند اجرت المثل ایام تصرف شرکا در سهم خود را مطالبه نماید. اجرت المثل مبلغ خسارتی است که بابت استیفاء منفعت از ملک توسط غیر، به مالک رسمی وارد می شود. علاوه بر اینکه مالک عرصه و عین می تواند از متصرف عدوانی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نماید، …

نمونه رای اجرت المثل سهم مشاع سرقفلی ادامه »