اصطلاحات حقوقی

مطالبه همزمان سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مطالبه همزمان حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت در اجاره های قانون روابط موجر و مستاجر (۱۳۵۶) امکانپذیر است. سرقفلی عبارت است از وجهی که مستاجر محل تجاری علاوه بر اجور در ابتدای اجاره به مالک یا مستأجر قبلی پرداخت می کند. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به تدریج …

مطالبه همزمان سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ادامه »

جلب شخص ثالث – مراحل و شرایط آن

جلب شخص ثالث دعوای طاری محسوب می شود که به موجب آن هر یک از طرفین دعوای اصلی با رعایت شرایط مقرر قانونی می تواند ثالث را به دادرسی جلب نماید و قابل طرح در مرحله بدوی و تجدیدنظر می باشد. دعاوی دیگر طاری شامل تقابل، ورود ثالث و دعوی اضافی می گردد. در نوشته …

جلب شخص ثالث – مراحل و شرایط آن ادامه »

ورود شخص ثالث در دعاوی حقوقی

ورود شخص ثالث از دعاوی طاری محسوب می شود. به موجب آن شخصی غیر از طرفین دعوی اصلی که در دعوی مطروحه برای خود حقی قائل است به دعوی ورود می کند. در این صورت دادخواست ورود شخص ثالث به دادگاهی که دعوی اصلی در جریان است، تقدیم می گردد. در ادامه به طور کاربردی …

ورود شخص ثالث در دعاوی حقوقی ادامه »

اعسار از پرداخت چک و خسارات

دعوی اعسار از پرداخت مبلغ چک برگشتی پس از مطالبه وجه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت صورت می گیرد.‌ صدور حکم اعسار اصل مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه را در بر می گیرد. اگر دادنامه قطعی چند محکوم داشته باشد شامل صادرکننده، ضامن و ظهرنویس که متضامناً محکوم شده اند، پذیرش اعسار …

اعسار از پرداخت چک و خسارات ادامه »

قرار ابطال دادخواست و آثار آن

قرار ابطال دادخواست در موارد متعدد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. این قرار به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام اقدام قانونی از سوی خواهان دعوی تعیین شده است. اگر خواهان در ابتدای دعوی قبل از حلول وقت رسیدگی دادخواست را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. در نوشته حاضر به طور کاربردی …

قرار ابطال دادخواست و آثار آن ادامه »

قرار رد دادخواست – آثار آن و نحوه اعتراض

قرار رد دادخواست از سوی دادگاه صادر می شود و موارد متعدد آن در قانون پیش بینی شده است. در مواردی این قرار تحت شرایطی به دستور دادگاه و توسط مدیر دفتر صادر می شود که به آن قرار رد دفتر گفته می شود. در ادامه در مورد صدور قرار رد دادخواست، آثار آن و …

قرار رد دادخواست – آثار آن و نحوه اعتراض ادامه »

ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی

برای ابطال اجراییه ثبتی مدیون سند رسمی از دادگاه حقوقی محل صدور اجراییه درخواست ابطال و توقف عملیات اجرایی را می کند. اجراییه ممکن است از سوی مراجع قضایی در مرحله اجرای احکام صادر شود و یا از سوی مراجع شبه قضایی و اداری صادر شود مانند ادارات اجراییات ثبت، اداره مالیات، شهرداری و… در …

ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی ادامه »

ادعای جعل سند و اظهار انکار و تردید

ادعای جعل سند زمانی قابل طرح است که سند رسمی یا عادی علیه شخصی ابراز شود و وی نسبت به اصالت آن متعرض باشد در این صورت رسیدگی به صحت سند در قالب ادعای جعل مطرح می شود. در مواردی تعرض نسبت به اصالت سند عادی در قالب انکار یا تردید صورت می پذیرد. هر …

ادعای جعل سند و اظهار انکار و تردید ادامه »

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

قرار کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوی و قرار اِعدادی محسوب می شود. در مواردی که دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع اختلاف، نتواند تصمیم گیری کند، با صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس در رشته مربوطه ارجاع می دهد. در نوشته حاضر، به طور کاربردی به بررسی قرار کارشناسی، درجه اعتبار …

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض ادامه »

دعوی تقابل

دعوی تقابل – نکات کاربردی

دعوی تقابل دعوایی است که به موجب آن خوانده برای دفاع از خود، دعوای مستقل در برابر خواهان به موجب دادخواست اقامه می نماید. در این صورت با رعایت سایر شرایط، به هر دو دعوی به طور توامان رسیدگی و رای صادر می گردد. دعوی تقابل یک دعوی طاری است طبق ماده ۱۷ قانون آیین …

دعوی تقابل – نکات کاربردی ادامه »