داوری

داوری در قرارداد پیش فروش ملک

داوری در قرارداد پیش فروش ملک: داوری به موجب قانون پیش فروش ساختمان (۱۳۸۹) اجباری است. الزامی بودن داوری در این قرارداد مستلزم این است که عقد پیش فروش به طور رسمی ثبت شده باشد. در هر عقدی طرفین می توانند توافق کنند در صورت وقوع اختلاف رسیدگی به آن بر عهده داور مرضی الطرفین …

داوری در قرارداد پیش فروش ملک ادامه »

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

داوری ضمن قرارداد مشارکت در ساخت امری معمول در زمان تنظیم آن است. یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات قراردادی داوری است. به موجب آن طرفین با وقوع اختلاف به جای مراجعه به دادگاه و صرف هزینه و وقت زیاد، حل اختلاف را به داور می سپرند. در ادامه به طور کاربردی، به …

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت ادامه »

ابطال رای داوری-چگونه رای را باطل کنیم

ابطال رای داوری-چگونه رای را باطل کنیم

داوری یکی از طرق حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه است. یکی از امتیازات داوری، قطعیت رای است. لکن علیرغم قطعیت رای، قانون در مواردی اعتراض و ابطلال آن را تجویز نموده است. هر انسانی جایز الخطاست. دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات افراد است، اکثریت قریب به اتفاق آراء آن قابل تجدیدنظرخواهی …

ابطال رای داوری-چگونه رای را باطل کنیم ادامه »

مراحل رسیدگی در داوری

مراحل رسیدگی در داوری

آگاهی از مراحل رسیدگی در داوری توسط طرفین اختلاف قراردادی امری ضروری می باشد. به حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه داوری گفته می شود. گاهی طرفین بر داوری یکنفر تراضی می کنند. گاهی هیات سه نفره را برمی گزینند. ممکن است، داور قبل از وقوع اختلاف تعیین شود یا بعد از آن. توافق …

مراحل رسیدگی در داوری ادامه »

چرا بهتر است در قرارداد داوری قرار دهیم

چرا بهتر است در قرارداد داوری قرار دهیم – ویژگی ها و مزایا

داوری شیوه ای از حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد می باشد. به دلیل مزایایی که داوری دارد در بسیاری موارد طرفین تمایل دارند رسیدگی به اختلافشان را به داور بسپرند. ممکن است، داوری یک نفره یا سه نفره باشد که با تراضی طرفین انتخاب می شود. داوری استثنایی یر صلاحیت عام محاکم دادگستری در …

چرا بهتر است در قرارداد داوری قرار دهیم – ویژگی ها و مزایا ادامه »

قرارداد داوری چه خصوصیاتی باید داشته باشد

قرارداد داوری چه خصوصیاتی باید داشته باشد

داوری به معنای این است که شخص یا اشخاصی با تراضی طرفین عقد، به اختلافات قراردادی رسیدگی کنند (ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی). داوری شیوه خاص حل و فصل اختلافات طرفین است. در صورت عدم توافق بر داوری ضمن قرارداد، رسیدگی به اختلاف با دادگاه خواهد بود. تراضی طرفین عقد، قرارداد داوری را به …

قرارداد داوری چه خصوصیاتی باید داشته باشد ادامه »

داوری

داوری و نکات مهم آن

داوری طریق حل و فصل اختلافات قراردادی است که طرفین در مورد آن‌ توافق می کنند. در هر قرادادی ممکن است اختلاف یا اختلافاتی بین طرفین بروز کند. اگر برای هر اختلافی طرفین به دادگاه مراجعه کنند، گاهاً مدتهای بسیار رسیدگی و فصل خصومت به درازا میکشد. داوری نهادی مثبت در جلوگیری از اتلاف وقت …

داوری و نکات مهم آن ادامه »