داوری

اظهارنامه تعیین داور

  اظهارنامه تعیین داور در مواردی که طرفین نسبت به داور مرضی الطرفین توافق کرده اند ضروری است. بدون اینکه در مورد داور معین توافق نموده باشند. اظهارنامه سندی قابل استناد است که اظهاردهنده می تواند در مواقع مقتضی در دعوا یا دفاع به آن استناد نماید. تعیین داور و معرفی آن به طرف قرارداد، …

اظهارنامه تعیین داور ادامه »

وکیل ابطال رای داوری در تهران

  وکیل ابطال رای داوری تهران، مقررات داوری و چگونگی صدور رای و موارد ابطال آن مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است. یکی از طرق حل و فصل اختلافات قراردادی داوری است. زمانی می توان از این طریق اختلاف را حل نمود که طرفین معامله در مورد آن توافق نموده …

وکیل ابطال رای داوری در تهران ادامه »

مشاوره حقوقی داوری – تنظیم قرارداد داوری

  مشاوره حقوقی داوری و تنظیم قرارداد داوری برای حل و فصل بهتر اختلافات قراردادی امری مهم است که می تواند از طریق تلفنی یا حضوری باشد. از این رو مشاوره حقوقی با وکیل داوری دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی جهت حل و فصل اختلافات و تنظیم قرارداد داوری توصیه می شود. بعلاوه به …

مشاوره حقوقی داوری – تنظیم قرارداد داوری ادامه »

داوری در قرارداد پیش فروش ملک

داوری در قرارداد پیش فروش ملک

  داوری در قرارداد پیش فروش ملک: داوری به موجب قانون پیش فروش ساختمان (۱۳۸۹) اجباری است. الزامی بودن داوری در این قرارداد مستلزم این است که عقد پیش فروش به طور رسمی ثبت شده باشد. در هر عقدی طرفین می توانند توافق کنند در صورت وقوع اختلاف رسیدگی به آن بر عهده داور مرضی …

داوری در قرارداد پیش فروش ملک ادامه »

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

  داوری ضمن قرارداد مشارکت در ساخت امری معمول در زمان تنظیم آن است. یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات قراردادی داوری است. به موجب آن طرفین با وقوع اختلاف به جای مراجعه به دادگاه و صرف هزینه و وقت زیاد، حل اختلاف را به داور می سپرند. در ادامه وکیل مشارکت در …

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت ادامه »

ابطال رای داوری-چگونه رای را باطل کنیم

ابطال رای داوری-چگونه رای را باطل کنیم

داوری یکی از طرق حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه است. یکی از امتیازات داوری، قطعیت رای است. لکن علیرغم قطعیت رای، قانون در مواردی اعتراض و ابطلال آن را تجویز نموده است. هر انسانی جایز الخطاست. دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات افراد است، اکثریت قریب به اتفاق آراء آن قابل تجدیدنظرخواهی …

ابطال رای داوری-چگونه رای را باطل کنیم ادامه »

مراحل رسیدگی در داوری

مراحل رسیدگی در داوری

  آگاهی از مراحل رسیدگی در داوری توسط طرفین اختلاف قراردادی امری ضروری می باشد. به حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه داوری گفته می شود. گاهی طرفین بر داوری یکنفر تراضی می کنند. گاهی هیات سه نفره را برمی گزینند. ممکن است، داور قبل از وقوع اختلاف تعیین شود یا بعد از آن. …

مراحل رسیدگی در داوری ادامه »

چرا بهتر است در قرارداد داوری قرار دهیم

چرا بهتر است در قرارداد داوری قرار دهیم – ویژگی ها و مزایا

  داوری شیوه ای از حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد می باشد. به دلیل مزایایی که داوری دارد در بسیاری موارد طرفین تمایل دارند رسیدگی به اختلافشان را به داور بسپرند. ممکن است، داوری یک نفره یا سه نفره باشد که با تراضی طرفین انتخاب می شود. داوری استثنایی یر صلاحیت عام محاکم دادگستری …

چرا بهتر است در قرارداد داوری قرار دهیم – ویژگی ها و مزایا ادامه »

قرارداد داوری چه خصوصیاتی باید داشته باشد

قرارداد داوری چه خصوصیاتی باید داشته باشد

  داوری به معنای این است که شخص یا اشخاصی با تراضی طرفین عقد، به اختلافات قراردادی رسیدگی کنند (ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی). داوری شیوه خاص حل و فصل اختلافات طرفین است. در صورت عدم توافق بر داوری ضمن قرارداد، رسیدگی به اختلاف با دادگاه خواهد بود. تراضی طرفین عقد، قرارداد داوری را …

قرارداد داوری چه خصوصیاتی باید داشته باشد ادامه »

داوری

داوری و نکات مهم آن

  داوری طریق حل و فصل اختلافات قراردادی است که طرفین در مورد آن‌ توافق می کنند. در هر قرادادی ممکن است اختلاف یا اختلافاتی بین طرفین بروز کند. اگر برای هر اختلافی طرفین به دادگاه مراجعه کنند، گاهاً مدتهای بسیار رسیدگی و فصل خصومت به درازا میکشد. داوری نهادی مثبت در جلوگیری از اتلاف …

داوری و نکات مهم آن ادامه »