دعاوی ملکی

آیا سرقفلی قابل افراز و تقسیم است؟

آیا سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت قابل افراز و تقسیم است؟ سرقفلی حق مالی است که مستاجر محل تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر پیشین پرداخت می کند. مستاجر محل کسب با سرقفلی حق تقدم و اولویت در خصوص تصرف ملک بر سایرین پیدا می کند. ضمن …

آیا سرقفلی قابل افراز و تقسیم است؟ ادامه »

ارث زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

ارث زن شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت نیز می شود. سرقفلی وجه و مالی است که مستاجر در ابتدای اجاره محل تجاری علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر پیشین پرداخت می کند. آثار آن، ایجاد حق تقدم و اولویت در تصرف ملک تجاری نسبت به سایرین می باشد. در این …

ارث زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ادامه »

وکیل مشارکت در ساخت ملک تهران

دعاوی مشارکت در ساخت ملک تهران از جمله دعاوی ملکی مطرح در دادگستری بشمار می روند. وکیل دعاوی، بر اساس قرارداد و شرایط حاکم بر روابط طرفین و مقررات و رویه قضائی اقدام به طرح دعوی مناسب می نماید. قرارداد مشارکت در ساخت عقدی لازم است. به موجب آن مالک و سازنده هر یک طبق …

وکیل مشارکت در ساخت ملک تهران ادامه »

اثبات قوه قاهره در قرارداد مشارکت در ساخت

قوه قاهره یا فورس ماژور در قرارداد مشارکت در ساخت از معاذیر معافیت محسوب شده و به موجب آن متعهد محکوم به خسارت نمی شود.‌ زمانی که سازنده می بایست در موعد مقرر ساختمان را آماده و واحدهای مشخص را تحویل مالک نماید در صورت تاخیر، عذری از وی پذیرفته نمی شود مگر فورس ماژور …

اثبات قوه قاهره در قرارداد مشارکت در ساخت ادامه »

وکیل دعاوی قرارداد پیش فروش ملک تهران

دعاوی قرارداد پیش فروش ملک از موارد رایج حوزه ملکی در دادگستری محسوب می شود. وکیل این دعاوی با توجه به اختلافات بین پیش فروشنده و پیش خریدار یا اختلاف هر یک با اشخاص ثالث اقدامات لازم وکالتی را به عمل می آورد. قرارداد پیش فروش ساختمان عقدی بین پیش خربدار و پیش فروشنده ملک …

وکیل دعاوی قرارداد پیش فروش ملک تهران ادامه »

قوه قاهره در قرارداد پیش فروش ساختمان

قوه قاهره یا فورس ماژور در قرارداد پیش فروش ساختمان یکی از عوامل معافیت و رهایی از پرداخت خسارت قراردادی محسوب می شود. در هر قرارداد معوضی ممکن است متعهد به منظور معاف نمودن خود از بار مسئولیت به قوه قاهره استناد نماید. عقد پیش فروش ساختمان نیز از این امر مستثنی نیست. در‌ مواردی …

قوه قاهره در قرارداد پیش فروش ساختمان ادامه »

وکیل سرقفلی ملک تهران

وکیل سرقفلی ملک تهران به منظور حل اختلافات میان موجر و مستاجر یا میان مستاجرین با یکدیگر یا اشخاص ثالث با مستاجر راهکار مفید و موثر در امور سرقفلی ارائه می دهد. سرقفلی وجهی است که مستاجر ملک تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به موجر پرداخت می کند. با پرداخت وجه مزبور، مستاجر …

وکیل سرقفلی ملک تهران ادامه »

نمونه رای ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت نوعی شراکت مدنی و عقدی لازم محسوب می شود. این عقد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین لازم الرعایه و لازم الاجراست. این قرارداد ماهیت استمرار دارد. لذا قید مدت در این عقد و انقضای آن، قرارداد را منحل نمی نماید. عقود در قانون مدنی به معین و غیرمعین …

نمونه رای ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت ادامه »

نمونه رای مالکیت سازنده در مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت شراکتی مدنی و عقدی لازم است که بر اساس آورده طرفین چند واحد در زمینی ساخته، تکمیل و تحویل داده می شود. آورده مالک یا مالکین زمینی است که روی آن بنا ساخته می شود‌. آورده سازنده تخریب ملک، ساخت، تکمیل و تحویل واحدها به نسبت قدرالسهم به مالک می باشد. …

نمونه رای مالکیت سازنده در مشارکت در ساخت ادامه »

نمونه رای تقسیم ترکه در مورد سرقفلی

دعوای تقسیم ترکه در خصوص سرقفلی پذیرفته نمی شود.‌ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری مشمول قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ وجهی است که مستاجر با گذشت زمان و فعالیت صنفی کسب می کند. با فوت شخص اموال و دارایی وی وارد ترکه شده و همه وراث قانونی در آن …

نمونه رای تقسیم ترکه در مورد سرقفلی ادامه »