دعاوی ملکی

نمونه رای حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

  حدود صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت به عنوان مرجع شبه قضایی، موارد مندرج در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. وکیل اراضی و املاک در این خصوص بیان می کند، هرگاه در جریان ثبت ملک مواردی چون اصلاح سند، تعارض، تزاحم، اشتباه یا سهو قلم رخ دهد. رسیدگی به آن تا […]

نمونه رای حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت بیشتر بخوانید »

آیا رها کردن مغازه مصداق تعدی و تفریط است؟

  تعدی و تفریط مستاجر در مغازه یکی از موارد تخلیه عین مستاجره محسوب می شود. تعدی عبارت است از تجاوز نمودن ازحدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. طبق قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶،

آیا رها کردن مغازه مصداق تعدی و تفریط است؟ بیشتر بخوانید »

تامین دلیل تخلیه مورد اجاره

  تامین‌ دلیل تخلیه مورد اجاره در مواردی لازم است که موجر از تحویل ملک پس از انقضای مدت قرارداد ممانعت می کند. در این جا مستاجر اقدامات لازم جهت استنادات قانونی بعدی را به عمل می آورد. تامین‌ دلیل نهادی است که به موجب آن از دلایل موجود که در آینده ممکن است دسترسی

تامین دلیل تخلیه مورد اجاره بیشتر بخوانید »

دادخواست الزام به انتقال قدرالسهم سازنده

  الزام مالک به انتقال قدرالسهم سازنده در موارد امتناع شریک از انجام تعهد قراردادی اقدام می شود‌. در اینجا سازنده که مواجه با خلف وعده مالک شده، دادخواست مناسب به دادگاه می دهد. مشارکت در ساخت قراردادی است که حصه مالک قطعه ای زمین و آورده سازنده ساخت و ساز و اتمام عملیات اجرایی

دادخواست الزام به انتقال قدرالسهم سازنده بیشتر بخوانید »

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید

  دعوی اثبات مالکیت و خلع ید متصرف غیرقانونی در مورد ملکی که فاقد پلاک ثبتی باشد اقامه می شود‌. خواهان که درصدد بیرون کردن متصرف غیرقانونی از ملک خویش است. باید ضمن دادخواست خلع ید، دعوی اثبات مالکیت خود نسبت به ملک را عنوان کند. محکمه ابتدا مالکیت خواهان را احراز سپس به دعوی

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید بیشتر بخوانید »

اظهارنامه تخلیه ملک

  اظهارنامه اخطاری قانونی است که به موجب آن اظهارکننده از طرف مقابل به جهتی حقی را مطالبه می کند. اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری از سوی موجر و گاهاً از سوی مستاجر ارسال می شود.‌ در مواردی موجر درصدد تخلیه مورد اجاره است. در این صورت، قبل از پایان مدت اجاره می تواند از طریق

اظهارنامه تخلیه ملک بیشتر بخوانید »

دادخواست دستور موقت بر منع نقل و انتقال ملک

  صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک در پاره ای از دعاوی ضروری است. نمونه شایع آن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو است‌. دادخواست دستور موقت را می توان قبل از دعوای اصلی یا در حین رسیدگی مطرح نمود. دستور موقت چیست؟ دستور موقت یا دادرسی

دادخواست دستور موقت بر منع نقل و انتقال ملک بیشتر بخوانید »

نکات حقوقی و کاربردی عقد رهن

  رهن عقدی است که میان بدهکار و طلبکار به منظور تضمین بازپرداخت دین منعقد می شود. رهن در قانون مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. به رهن دهنده راهن، به طرف مقابل مرتهن و به موضوع رهن مال الرهانه یا مال مرهونه

نکات حقوقی و کاربردی عقد رهن بیشتر بخوانید »

نکات حقوقی و کاربردی وقف

  عقد وقف عبارت است از این که مال از مالکیت واقف خارج شود بدون اینکه داخل دارایی شخص دیگری شود. این نهاد حقوقی غیر قابل نقل و انتقال است. مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و اداره کننده آن حسب مورد متولی یا اداره اوقاف می باشد. با وقف حق انتفاع از مال برای

نکات حقوقی و کاربردی وقف بیشتر بخوانید »

تامین دلیل در مشارکت در ساخت

  تامین‌ دلیل در طول قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که ساخت و ساز متوقف رها شده به منظور حفظ حقوق مالک از ضروریات محسوب می شود. در مواردی سازنده جهت احراز اقدامات وی و هزینه های مصرف شده در ملک مبادرت به تامین دلیل می نماید. تامین دلیل به معنای ملاحظه و صورت

تامین دلیل در مشارکت در ساخت بیشتر بخوانید »