قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده

  ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.   تحلیل ماده ✍ جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا از […]

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده

  ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه (و) در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده

  ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب

ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده

  ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

  ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. تبصره – انتشار

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

  ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد: الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(۸۳)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ- جرائم

ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

  ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

  ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)،

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

  ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث

ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

  ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست. تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »