مطالبه چک از طریق صدور اجراییه و مراحل آن

مطالبه چک از طریق صدور اجرائیه
زهرا شریفی

 

مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه طریق نزدیک تر جهت وصول وجه آن است. چک از اسناد تجاری مهم در مبادلات مالی افراد به شمار می رود. به دلیل امتیازی که این سند در میان اسناد تجاری دارد، این امکان برای دارنده آن فراهم شده مستقیماً با صدور اجراییه طلب خود را مطالبه کند.

با ثبت دادخواست، چک از همان ابتدا وارد اجرای احکام دادگستری شده و دارنده با این روش اموال صادرکننده را توقیف نموده و وجه چک را وصول می کند.

در نوشته حاضر وکیل چک تهران به طور کاربردی، نحوه مطالبه چک با صدور اجراییه و توقیف اموال و وصول طلب را بیان می کند.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مراحل صدور اجراییه چک

 • دادگاه حقوقی که خوانده در محل آن اقامت دارد به دادخواست رسیدگی نموده و اجراییه را صادر می کند.
 • هزینه دادرسی معادل هزینه اجرای احکام به مبلغ ۲۵ هزار تومان است.
 • خواهان دارنده و خوانده صادرکننده و صاحب حساب چک می باشد.
 • خواسته درخواست صدور اجرائیه به مبلغ چک، حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی می باشد.

بیشتر بدانید:

دادخواست صدور اجراییه چک

 • در مطالبه چک از این طریق، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نمی باشد.
 • برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چون امری است که نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم می باشد، لذا باید به دادگاه حقوقی دادخواست داد.
 • رسیدگی به این دعوی مانند احکام قطعی در واحد اجرای احکام دادگستری است.
 • اجرائیه به خوانده جهت اجرا و پرداخت وجه چک ابلاغ می گردد.
 • خوانده باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، وجه چک را پرداخت کند. چنانچه پرداخت ننماید، خواهان می تواند درخواست توقیفات سه گانه را از دادورز اجرای احکام نماید.
 • توقیفات سه گانه شامل توقیف ملک، خودرو و حساب های بانکی است.
 • در صورت عدم شناسایی مال یا کافی نبودن آن، نوبت به جلب و دستگیری صادرکننده چک می رسد.
 •  خوانده می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، دادخواست اعسار از پرداخت وجه چک را ثبت نماید. دادخواست به دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده، ارسال می گردد.
 • با پذیرش اعسار و تقسیط مبلغ چک، جلب بدهکار منتفی می شود.
 • در صورتی حکم اعسار صادر می شود که مالی برای توقیف به میزان مبلغ چک وجود نداشته باشد.
 • پس ار توقیف مال بدهکار اعم از ملک، خودرو یا سهام اوراق بهادار، ارزش آن توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود.
 • پس از انجام تشریفات و برگزاری مزایده، مال به برنده مزایده طبق سند انتقال اجرایی در دفترخانه اسناد رسمی منتقل می شود.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

خواندگان دادخواست صدور اجراییه

دارنده فقط به طرفیت صادرکننده و صاحب حساب دادخواست صدور اجرائیه را ثبت می نماید. اگر چک دارای ضامن و ظهرنویس باشد، به طرفیت آنها نمی توان دادخواست صدور اجرائیه داد. در این خصوص، دادخواست مطالبه چک در دادگاه حقوقی به منظور رسیدگی قضایی اقامه می گردد.

با صدور حکم‌ محکومیت دادگاه، امضاکنندگان چک متضامناً مسئول پرداخت وجه آن و خسارات وارده می گردند.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه چک از طریق اجراییه علاوه بر داشتن مزایا، این محدودیت را دارد که خواهان نمی تواند خسارت تاخیر تادیه چک را مطالبه کند.

اجراییه فقط در مورد وجه چک، خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می گردد. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته خسارت تاخیر تادیه مستلزم رسیدگی قضایی می باشد، لذا دارنده برای مطالبه آن به دادگاه حقوقی دادخواست می دهد.

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه چک

مزایای صدور اجراییه چک

۱- امکان درخواست مستقیم صدور اجراییه بر علیه مدیون (مدیونین) اصلی چک که صادرکننده و صاحب حساب است.

۲- ورود مستقیم دادخواست پس از ثبت به اجرای احکام دادگستری

۳- پرداخت مبلغ اندک هزینه اجرا

۴- درخواست وصول حق الوکاله وکیل از محل اموال توقیفی خوانده

۵- دسترسی سریع تر به اموال خوانده یا خواندگان جهت توقیف

۶- امکان جلب قریب الوقوع خوانده

موارد ممنوعیت صدور مستقیم اجراییه

همه چک‌ها دارای مزیت صدور اجرائیه به طور مستقیم نمی باشند. در برخی موارد، قانون ممنوعیت هایی جهت صدور اجرائیه قرار داده است. این موارد طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک عبارتند از:

۱- چک به صورت مشروط صادر شده باشد به عبارتی پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۲- صدور چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی باشد (چک تضمینی).

۳- دستور عدم پرداخت چک به دلیل مفقودی یا وقوع جرمی چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و…  صادر شده باشد.

چنانچه صادرکننده یا صاحب حساب مدعی پرداخت وجه چک باشند یا چک طبق موارد مذکور صادر شده باشد، می تواند دادخواست ابطال اجراییه به دادگاه حقوقی بدهد.

بیشتر بدانید:

دادخواست ابطال اجراییه چک

الزامی بودن کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت

متقاضی صدور اجراییه کسی است که برای بار اول چک را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. ضمن صدور گواهی، بانک ملزم است کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت درج نماید.

این الزام برای زمانی است که دارنده قصد مطالبه چک از طریق صدور اجرائیه را دارد. بدون کد رهگیری امکان ثبت دادخواست مزبور وجود ندارد.

بیشتر بدانید:

چک – مزایا و راههای مطالبه چک

کلام آخر

مطالبه چک از طریق صدور اجراییه به منظور حمایت از دارنده آن وضع شده است. طلبکار که به اموال صادرکننده دسترسی دارد، می تواند از میان روش های مطالبه چک که از طریق دادگاه یا اجرائیات ثبت و یا کیفری است، مسیر نزدیک تر را که درخواست صدور اجراییه در اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد را جهت وصول طلبش انتخاب کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور مطالبات و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت مال توقیفی باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

اگر مستند شخص ثالث مدعی حق سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، به دستور دادگاه از مال رفع توقیف می شود. در صورت عادی بودن سند، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی جهت رفع توقیف به دادگاه حقوقی تقدیم می گردد.

 ۲- آیا در دعوی اجرائیه چک امکان ممنوع الخروج کردن خوانده وجود دارد؟

در این دعوی مانند سایر محکومیت های مالی می توان درخواست ممنوع الخروجی خوانده یا خواندگان را نمود.

۳- آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت می توان از بانک درخواست ثبت کد رهگیری نمود؟

همزمان با صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از آن می توان کد رهگیری را دریافت نمود.

۴- اگر وجه چک پرداخت شده باشد، صادرکننده چطور می تواند جلوی اجرائیه را بگیرد؟

صادرکننده با اقامه دعوی ابطال اجراییه، توقیف عملیات اجرائی، استرداد لاشه چک ضمن ارائه مستندات قانونی از ادامه عملیات اجرائی جلوگیری می نماید .

۵- هزینه اجرا در این دعوی چقدر است؟

مانند اجرای احکام‌ قطعی، در مطالبه چک از طریق صدور اجراییه، هزینه اجرا معادل نیم عشر (پنج درصد) می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *