ارث زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

ارث زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
زهرا شریفی

 

ارث زن شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت نیز می شود. سرقفلی وجه و مالی است که مستاجر در ابتدای اجاره محل تجاری علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر پیشین پرداخت می کند.

آثار آن، ایجاد حق تقدم و اولویت در تصرف ملک تجاری نسبت به سایرین می باشد. در این صورت مستاجر در زمان تخلیه قیمت روز آن‌ را وصول می کند.

در ادامه وکیل سرقفلی تهران به طور کاربردی، به بیان نحوه ارث بردن زن از حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و شرایط آن پرداخته است.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی وجه و مالی است که در ابتدای اجاره مستاجر محل تجاری علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر پیشین پرداخت می کند.

آثار آن، ایجاد حق تقدم و اولویت در تصرف ملک نسبت به سایرین می باشد. در این صورت مستاجر در زمان تخلیه قیمت روز آن‌ را وصول می کند.

سرقفلی در قراردادهای اجاره که بعد از تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ منعقد شده اند کاربرد دارد. اما حق کسب و پیشه و تجارت که بعضاً سرقفلی را نیز در بر می گیرد، در قرادادهای اجاره مشمول قانون اجاره مصوب ۱۳۵۶ تا تاریخ فوق به مستاجر محل آن تعلق می گیرد.

حق کسب و پیشه به مرور زمان بر ملک تجاری و متصرف آن تعلق می گیرد. ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

بیشتر بدانید:

سرقفلی و همه چیز در مورد آن

کارشناس جهت برآورد ارزش آن وجه سرقفلی پرداختی مستاجر، قدمت شغل تجاری، اعتبار و مشتریان مغازه، مساحت ملک و سایر عوامل موثر را بررسی می کند.

احکام‌ ارث زن

طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی: “زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

تبصره- مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده ‌است نیز لازم‌الاجرا است.”

ارث زوجه دائمی در صورت فرزند دار بودن متوفی، یک هشتم عین اموال منقول و یک هشتم بهای اموال غیرمنقول شامل عرصه و اعیان و اشجار می باشد. در صورتی که متوفی فرزند نداشته باشد، یک چهارم اموال به طریق فوق سهم زوجه است.

بیشتر بدانید:

سهم الارث زوجه و نحوه تقسیم آن

طبق مقررات ارث در قانون مدنی، زوجه در کنار ورثه در هر یک از طبقات سه گانه وراث سهم خود را می برد.

لکن تنها محدودیت آن، عدم امکان سهم بری وی از عین اموال غیرمنقول است. در این صورت، سهم الارث وی از قیمت آنها محاسبه و پرداخت می شود.

حق زن از سرقفلی

سرقفلی و حق ‌کسب و پیشه مالی است که با ایجاد آن، مستاجر و متصرف محل کسب بر دیگران حق تقدم پیدا می کند. بنابراین در حکم مال منقول بشمار می روند. در این صورت زوجه می تواند طبق قاعده مقرر در ماده ۹۴۶ قانون مدنی از آن ارث ببرد.

حق کسب و پیشه حقی مستقل است که به تبع مالکیت بر منافع محل تجاری برای متصرف آن ایجاد می گردد. حقی مالی است که ارزش مادی مستقل از عین استیجاری دارد.

بیشتر بدانید:

توقیف سرقفلی و شرایط آن

محروم‌ ماندن زن از عین اموال غیرمنقول استثنا است. در این شرایط با تفسیر محدود مقرره ماده ۹۴۶، نتیجه گیری می شود در مورد حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت اصل بر وراثت زوجه است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر مرد فوت کند و فرزند نداشته باشد، ماترک به چه نحو به زن می رسد؟

با فوت مرد و عدم وجود فرزند، یک چهارم ماترک وی شامل عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول به زوجه می رسد. بقیه ماترک متوفی در حکم اموال بلاوارث است. در این صورت به دولت منتقل تا برای مصارف عمومی هزینه شود.

۲- رویه قضائی در خصوص ارث زن از حق کسب و پیشه چگونه است؟

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت حقی مالی است که به ملک تجاری و به مستاجر محل کسب تعلق می گیرد. بنابراین زن می تواند سهم خود را از محل آن وصول کند.

۳- اگر زوجه بدون ورثه با وجود زوج فوت کند تکلیف ماترک وی چیست؟

با فوت زن، ارث زن شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و اموال منقول و غیرمنقول عیناً به زوج می رسد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *