اعتبار نظریه کارشناسی در جرم جعل

اعتبار نظریه کارشناسی در جرم جعل
زهرا شریفی

 

نظریه کارشناسی و اعتبار آن در جرم جعل امری شناخته شده در محاکم کیفری است. جعل نوشته، خط، امضا، مهر و سایر مصادیق آن از اموری است که تشخیص آن نیاز به اظهارنظر فنی دارد.

پس از صدور قرار کارشناسی، موضوع جعل جهت استکتاب به کارشناس متخصص خط‌ شناسی ارجاع می شود. در جرم جعل و استفاده از سند مجعول اخذ نظریه کارشناس ضروری و بدیهی است.

مرجع قضایی وقتی در تصمیم نهایی به نظریه کارشناس استناد می کند که با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته باشد.

 

نشست قضایی
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری شهر بروجن تاریخ برگزاری: 1397/08/28

موضوع
بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل

 

پرسش

در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم، دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید‌ لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص، ارجاع موضوع به کارشناسی 5 نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است می‌باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی، آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت (اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و….) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا (ذی ربط) نظریه هیأت کارشناسان سه نفره، منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلاً نظریه هیأت مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص (الف) کیفر خواست صادر شده باشد، مانع قانونی در متابعت از نظریه هیأت کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند، وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص (ب) که قبلاً نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است، بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید.

نظر اتفاقی

باتوجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات کارشناسی 3 نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات 5 نفره طبق نظر دادگاه بوده است لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات 3 نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده (قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *