اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض به قرار منع تعقیب
زهرا شریفی

 

اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا از سوی شاکی و در مهلت قانونی واقع می شود و یکی از قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شود.

قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نباشد یا جرم باشد ولی ادله کافی جهت اثبات جرم یا انتساب آن به متهم در پرونده وجود نداشته باشد. در این صورت مرجع کیفری مبادرت به صدور این قرار می نماید.

در ادامه وکیل کیفری به طور کاربردی، موارد صدور قرار منع تعقیب و نحوه اعتراض به آن و سایر مسائل مهم‌ را بیان می کند.

قرار منع تعقیب چیست؟

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که با تحقق یکی از شرایط ذیل صادر می شود:

۱- عمل ارتکابی جرم نباشد. به عبارتی در قوانین موضوعه جزائی فعل ارتکابی جرم انگاری نشده باشد.

۲- موضوع انتسابی جرم باشد لکن دلیلی بر اثبات آن ارائه نشود.

۳- موضوع جرم باشد و وقوع آن ثابت شود. اما دلیل کافی مبنی بر انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد.

در صورت وجود هر یک از موارد سه گانه مزبور، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می نماید. قرار منع تعقیب به شاکی ابلاغ می شود. پس از ابلاغ قرار، شاکی ظرف ده روز مهلت اعتراض به آن را خواهد داشت.

بیشتر بدانید:

انواع قرارهای نهایی دادسرا

امکان تعقیب مجدد

پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن، در شرایطی امکان تعقیب مجدد مرتکب می باشد.

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان می کند: “هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.”

بنابراین پس از اعتراض به قرار منع تعقیب و قطعیت آن شاکی می تواند یکبار دیگر درخواست تعقیب متهم‌ را نماید. آن هم وقتی که دلیل جدید مبنی بر وقوع جرم از سوی مرتکب توسط شاکی ارائه شود.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

در این صورت شکایت مجدد خطاب به دادستان دادسرایی که سابقاً به موضوع رسیدگی کرده تنظیم می شود. در این جا شاکی می بایست ادله جدید اتهام متهم را ضمیمه درخواست نماید.

لزوم ارائه دلیل جدید

پس از صدور قرار منع تعقیب و اعتراض و تایید آن یا عدم اعتراض و قطعیت قرار، متضرر از جرم می تواند یکبار دیگر با ارائه دلیل جدید درخواست رسیدگی مجدد متهم را نماید.

شاکی می بایست به ضمیمه درخواست تعقیب مجدد مرتکب، دلیل جدید را ارائه دهد. این دلیل ممکن است از نظر شاکی و بازپرس در طول دادرسی سابق مکتوم بوده باشد.

همچنین ممکن است دلیل ابرازی سابقاً در اختیار شاکی بوده لکن از نظر بازپرس مکتوم بوده است. در هر حال دلیل جدید موجب دستور تعقیب مجدد مرتکب خواهد بود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض به قرار به موجب لایحه دفاعیه کامل، مستدل و مستند به مواد قانونی تنظیم‌ می گردد. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه کیفری ۲ که مرجع بالاتر است، می باشد.

لذا توصیه می شود تنظیم‌ لایحه اعتراض توسط وکیل کیفری مسلط به قوانین‌ روز و رویه دادسراها و دادگاه های کیفری تنظیم‌ گردد.

کلام آخر

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شود. بزه دیده که در نتیجه جرم‌ آسیب دیده است، به منظور احقاق حق و بازگرداندن حیثیت لکه دار شده خود در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب اقدام خواهد نمود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ لایحه اعتراضی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *