افزایش مهریه بعد از عقد

افزایش مهریه بعد از عقد
زهرا شریفی

 

با افزایش مهریه بعد از عقد نکاح، مانند سایر دیون مرد باید دین خود به طلبکار را در صورت مطالبه ادا کند. یکی از حقوق زن در زمان ازدواج، مهریه است. تعیین مهریه با توافق طرفین ضمن نکاح صورت می گیرد.

در نوشته حاضر وکیل مهریه تهران در خصوص امکان افزایش مهریه بعد از عقد می گوید. ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

ماهیت قرارداد افزایش مهریه بعد از نکاح

ممکن است بعد از عقد و در طول زندگی مشترک زوجین تصمیم به افزایش میزان مهریه بگیرند. در این صورت افزایش مبلغ عنوان مهریه را نخواهد داشت.

بنابراین از امتیاز ی که برای مهریه زن است برخوردار نمی باشد. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

قرارداد افزایش مهریه دارای ارکان اساسی است که هر قراردادی باید داشته باشد. شرایط اساسی قراردادها شامل قصد و نیت طرفین، اهلیت طرفین، موضوع قرارداد که باید معین باشد و مشروعیت جهت معامله می باشد.

چنبن توافقی که میان زوجین بعد از عقد شکل می گیرد، نوعی دین مرد و تعهد وی به زن محسوب می شود. بدون اینکه داخل ماهیت مهریه قرار بگیرد. در نتیجه زوجه می تواند هر زمان الزام مرد را به ایفاء تعهد و مطالبه مبلغ افزایشی از دادگاه بخواهد.

بیشتر بدانید:

الزام به ایفای تعهد و مراحل آن

مطالبه مهریه و افزایش آن

طبق قاعده “المؤمنون عندشروطهم” و حکم “اوفوا بالعقود” افزایش مهریه بعد از عقد تعهد اضافی برای زوج محسوب می شود. به موجب آن زوج متعهد به پرداخت مبلغ مزبور علاوه بر مهریه می شود. بدون اینکه خللی بر مهر زن وارد نماید.

افزایش مهریه بعد از عقد حکم مهریه را ندارد. زوج با توجه به تعهدی که نموده باید دین خود را در صورت مطالبه پرداخت کند.

زن می تواند مبلغ افزایش یافته را از دادگاه مطالبه می کند و دادگاه مرد را با توجه به میزان تعهد محکوم به پرداخت می نماید. در این صورت با مطالبه وجه افزایشی، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می شود.

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه

چکیده آرای قضایی

◇ مهریه شرعی همان است که ضمن عقد نکاح واقع شده و افزایش مهریه بعد از عقد صحیح نبوده و آثار مهریه بر آن مترتب نمی شود، بنابراین تحت عنوان مهریه قابل مطالبه نیست.
(دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۱ – ۹۵/۳/۸ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ در صورتی که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷ – ۹۳/۶/۲۹ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور مهریه و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- زوجه در چه صورت می تواند مبلغ افزایشی را در اجرای ثبت مطالبه کند؟

به عنوان دین زوج، مفاد سند رسمی قابل اجرا در اجرائیات است.

۲- آیا خسارت تاخیر تادیه از طریق اجرائیات قابل مطالبه است؟

از طریق دادگاه با دادخواست می توان درخواست نمود.

۳- آیا افزایش مهریه بعد از عقد تعهدی برای زوج ایجاد می شود؟

زوج مکلف به ایفای تعهد است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *