انتقال سرقفلی در قانون اجاره ۱۳۷۶

انتقال سرقفلی در قانون اجاره ۱۳۷۶
زهرا شریفی

 

انتقال سرقفلی در قانون اجاره ۱۳۷۶ تابع حکم مقرر در قانون مدنی است. به موجب مقررات قانون مدنی، مستاجر حق انتقال سرقفلی را در مدت اجاره به غیر دارد مگر این انتقال از وی سلب شده باشد.

سرقفلی وجه و مالی است که مستاجر محل کسب در زمان عقد علاوه بر اجور به موجر یا مستاجر پیشین می پردازد. با پرداخت آن، نوعی حق تقدم و اولویت در اجاره آن محل برای مستاجر ایجاد می گردد.

در مقاله حاضر، وکیل سرقفلی تهران به طور کاربردی نحوه انتقال سرقفلی و مواد قانونی مرتبط را بیان می کند.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی وجه و مالی است که مستاجر محل کسب در زمان عقد علاوه بر اجور به موجر یا مستاجر پیشین می پردازد. با پرداخت آن، نوعی حق تقدم و اولویت در اجاره آن محل برای مستاجر ایجاد می گردد.

در این صورت با تخلیه، مستاجر حق دریافت قیمت عادله روز سرقفلی را خواهد داشت.

تعیین ارزش روز سرقفلی بر اساس عرف محل و با توافق طرفین یا طبق نظر کارشناس مشخص می شود.

مستاجر می تواند با انتقال حق خود مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر بعدی دریافت کند.‌

در قراردادهای اجاره تابع قانون ۱۳۵۶، مستاجر حق انتقال ندارد مگر موجر کتباً رضایت به انتقال دهد یا دادگاه به طریقی رضایت موجر را کشف کند.

بیشتر بدانید:

مقایسه سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

انتقال سرقفلی

سرقفلی قانون ۱۳۷۶ ریشه در فقه دارد.‌ طبق مقررات آن، اصل بر امکان انتقال سرقفلی است مگر خلاف آن در قرارداد مقرر شده باشد.

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶: “هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد…”

بنابراین مستاجر در زمان اجاره و در صورت عدم سلب حق انتقال، حق انتقال مورد اجاره را به دیگری خواهد داشت. در این صورت مستاجر می تواند مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر یا انتقال گیرنده دریافت نماید.

شرط اسقاط حق

مستاجر می تواند ضمن عقد سرقفلی ملک تجاری شروطی را به سود خود مقرر نماید. در این صورت در قبال تخلیه و اسقاط شرط ضمن عقد، از موجر یا مستاجر بعدی مبلغی تحت عنوان سرقفلی دریافت نماید.

بیشتر بدانید:

سرقفلی و همه چیز در مورد آن

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر: “هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌ مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.”

ماده ۷، اسقاط شرط ضمن عقد له مستاجر را بیان نموده است. به موجب آن اگر ضمن اجاره شرط شده باشد تا زمانی که مورد اجاره در تصرف مستاجر است:

۱- مالک حق افزایش اجاره بها را ندارد.

۲- مالک حق تخلیه عین مستاجره را ندارد.

۳- مالک متعهد شود هر ساله مورد اجاره را به همان مبلغ به مستاجر اجاره دهد.

در این صورت، مشروط له‌ (مستاجر) می تواند در قبال اسقاط شروط ضمن عقد، از موجر یا مستاجر بعدی مبلغی تحت عنوان سرقفلی دریافت نماید.‌

ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر: “هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌ غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌ واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.”

به موجب ماده ۸ هرگاه حین اجاره شرط شده باشد:

۱- مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد.

۲- هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر اجاره دهد.

مستاجر می تواند حسب مورد در قبال تخلیه یا اسقاط حق خود، از موجر یا مستاجر بعدی سرقفلی دریافت کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- با تخلف مستاجر وضعیت سرقفلی در زمان تخلیه چگونه است؟

با تخلف مستاجری که سرقفلی پرداخته، در هر حال موجر ملزم به پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی خواهد بود.

۲- در چه صورت با انقضای مدت موجر حق تخلیه ندارد؟

وقتی ضمن عقد شروط مقرر در مواد ۷ و ۸ قانون اجاره ۷۶ شرط شده باشد. در صورت عدم درج شرط، موجر حق تخلیه خواهد داشت. همچنین مستاجر در زمان تخلیه مستحق قیمت عادله روز سرقفلی خواهد بود.

۳- آیا انتقال باید در مدت اجاره باشد؟

انتقال سرقفلی می تواند در مدت اجاره یا پس از آن صورت بگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *