توقیف سرقفلی و شرایط آن

توقیف سرقفلی و شرایط آن

سرقفلی حقی مالی است که مالک محل تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور، از مستأجر محل کسب دریافت می کند. در مرحله اجرای احکام، محکوم له می تواند مانند سایر اموال محکوم علیه، در خصوص توقیف سرقفلی اقدام نماید.

ممکن است، تمام سرقفلی متعلق به محکوم علیه باشد یا بخشی از آن و به طور مشاعی مالک باشد. در هر حال امکان توقیف آن خواهد بود همچنین با رعایت شرایط قانونی امکان مزایده و فروش آن می باشد.

با توجه به پیچیدگی هایی که دعاوی سرقفلی به همراه دارند، توصیه می شود کار حقوقی خود را به وکیل سرقفلی دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی بسپرید.

حق سرقفلی در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

حق سرقفلی ویژه اموال غیر منقول و اماکن تجاری است و در محل های مسکونی و اداری راه ندارد. طبق قانون، مالک محل تجاری می تواند در قبال واگذاری محل کسب، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند.

مستأجر نیز می تواند در طول مدت اجاره، سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید و مبلغی به عنوان سرقفلی از مالک یا مستاجر دوم دریافت کند. واگذاری محل کسب به دیگری در صورتی امکانپذیر است که حق انتقال به غیر در قرارداد از مستأجر سلب نشده باشد.

اگر در قرارداد در مورد واگذاری یا عدم آن صحبتی نشده باشد، بیانگر امکان واگذاری به غیر از سوی مستاجر می باشد.

وضعیت سرقفلی با اسقاط امتیازات ضمن عقد توسط مستاجر چگونه است؟

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود:
۱- تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر است مالک حق افزایش اجاره بها را ندارد؛
۲- در مدت تصرف مستاجر، مالک حق تخلیه عین مستاجره را ندارد؛
۳- هر ساله عین مستاجره را با همان مبلغ زمان قرارداد به مستاجر واگذار نماید؛

با اسقاط هر یک از امتیازات مذکور توسط مستاجر، وی می تواند از مالک یا مستاجر بعدی بابت سلب حق خود، سرقفلی دریافت کند.

آیا حق سرقفلی قابل توقیف است؟

حق سرقفلی حقی مالی است که می توان به عنوان مالی از اموال محکوم علیه، آن را نزد مالک عرصه و اعیان محل تجاری بازداشت نمود.

به طور کلی محکوم له که به موجب رای صادره دارای حقی نسبت به اموال محکوم علیه می شود، می تواند نسبت به توقیف سرقفلی متعلق به طرف دعوا اقدام کند. تشریفات توقيف آن مانند سایر موارد در اجرای احکام مدنی می باشد و از طریق دادورز مربوط به پرونده صورت می پذیرد.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

چگونه می توان حق سرقفلی توقیف شده را به مزایده و فروش گذاشت؟

در مورد امکان فروش سرقفلی در اجرای احکام باید ابتدا بررسی نمود از محکوم علیه (مستاجر) حق انتقال به غیر سلب شده یا خیر.

در صورتی که حق واگذاری از محکوم علیه سلب نشده باشد، مطابق مقررات اجرای احکام، نسبت به مزایده و فروش آن اقدام شده و سرقفلی کارشناسی می شود. سپس سند رسمی سرقفلی در برابر وجه پرداختی از سوی برنده مزایده، به وی منتقل می شود.

اگر حق واگذاری سرقفلی از محکوم علیه سلب شده باشد ولی مدت اجاره باقی باشد، پس از پایان مدت، سرقفلی به نرخ روز از سوی مالک به محکوم علیه پرداخت می شود.

در این حالت، چون حق مزبور نزد مالک بازداشت شده، توسط مالک و از طریق اجرا به محکوم له پرداخت می شود.

اگر به هر علتی سرقفلی به نرخ روز به مستاجر تعلق نگیرد، در این صورت مالک بابت اعلام رضایت در واگذاری، درصدی از سرقفلی را به عنوان حق مالکانه دریافت می کند بدون رضایت مالک عملیات فروش و انتقال امکانپذیر نیست ولی قابل توقیف می باشد.

توقیف سرقفلی بابت مهریه

زوجه می تواند بابت وصول مهریه، حق سرقفلی متعلق به زوج را توقیف کند. گاهی ششدانگ سرقفلی در مالکیت زوج است. ممکن است، بخش مشاعی از آن متعلق به وی باشد.

بیشتر بدانید:

مراحل مطالبه مهریه از اجرای ثبت

در هر صورت این امکان برای زن وجود دارد که بابت بدهی مرد در مهریه آن را مانند سایر اموال وی توقیف کند. در این جا نیز باید بررسی شود در قرارداد زوج با مالک محل تجاری آیا حق واگذاری وجود دارد یا سلب شده است و مطابق با آن عمل شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا امکان توقیف سرقفلی متعلق به پدر متوفی زوج وجود دارد؟

چنانچه پدر زوج فوت کرده باشد و مالک سرقفلی باشد، زوجه می تواند برابر سهم الارث وی مطابق گواهی انحصار وراثت توقیف نماید.

۲- اگر مالک ملزم به پرداخت قیمت روز سرقفلی به محکوم علیه باشد آیا مزایده برگزار می شود؟

با پایان مدت قرارداد، مالک قیمت روز سرقفلی را به مستاجر پرداخت می کند. در این صورت نیازی به مزایده نمی باشد و وجه دریافتی از مالک به محکوم له پرداخت می شود.

۳- اگر موجر راضی به انتقال سرقفلی از طریق مزایده و فروش نباشد تکلیف چیست؟

در مواردی که حق واگذاری از مستاجر (محکوم علیه) سلب شده باشد رضایت موجر مبنی بر فروش ضروری می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *