حق حبس زن چیست؟

حق حبس زن
زهرا شریفی

 

حق حبس زن در قانون مدنی ذیل مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ آمده است. به موجب آن چنانچه هنوز زوجه از زوج تمکین نکرده، تا زمانی که مهریه را دریافت ننموده می تواند تمکین نکند.

حق حبس در خصوص مهریه عندالمطالبه اعمال می شود. به عبارتی باید مهریه زوجه حال باشد و هر زمان بتواند آن را مطالبه کند. بنابراین اگر مهریه از نوع عندالاستطاعه باشد این حق جاری نمی شود.

در این مقاله وکیل خانواده تهران در مورد حق حبس زن می گوید. ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

حق حبس زوجه

حق حبس زن عبارت است از اینکه زوجه بعد از عقد دائم این اختیار را دارد تا زمان دریافت کامل مهریه از تمکین خودداری نماید. بدون اینکه حق وی بر نفقه ساقط شود.

بنابراین با عدم تمکین زن به دلیل برخورداری از حق حبس و عدم پرداخت نفقه، زوجه می تواند نفقه گذشته و حال را مطالبه کند. در این شرایط استناد مرد به عدم تمکین پذیرفته نمی شود.

اما چنانچه هر زمان به میل خود اقدام به تمکین نماید، در این صورت حق حبس از بین می رود. با ساقط شدن حق مزبور حق زن بر مطالبه مهریه را از بین نمی برد.

بیشتر بدانید:

مهریه و همه چیز در مورد آن

اعسار از پرداخت مهریه

علیرغم اعمال حق حبس از سوی زوجه، مرد می تواند دعوی اعسار از پرداخت مهریه اقامه کند. در این صورت اگر اعسار قبول و مهریه تقسیط شود، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.

تا زمانی که کل مهریه پرداخت نشود، حق حبس ادامه می یابد. اگر زوج به ادعای عدم تمکین زوجه دعوی الزام به تمکین اقامه کند، به استناد حق حبس زوجه و اثبات آن از سوی وی، دعوی رد می شود.

آرای وحدت رویه مرتبط

۱- رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

“به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.”

بیشتر بدانید:

نفقه زن شامل چه مواردی می شود و مراحل مطالبه آن

۲- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ – ۱۳۹۰/۲/۱۳: “مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایف که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید.”

۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ – ۱۳۷۸/۲/۱۴: مقررات ماده ۱۰۸۵ قانونی مدنی صرفاً در خصوص جنبه حقوقی استحقاق زن به نفقه و عدم سقوط آن در مدت حق حبس زن است. این امر وصف کیفری ترک انفاق را در مدت حق حبس به لحاظ عدم تمکین زائل می کند.

▪︎ آرای وحدت رویه مذکور در خصوص حق حبس زن وضع شده اند. بنابراین تاییدی بر مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و مشروعیت حق مزبور می باشند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور خانوادگی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

 

سوالات متداول

۱- آیا حق حبس با تقسیط مهریه از بین می رود؟

در این حالت همچنان حق حبس برقرار است.

۲- آیا عدم پرداخت نفقه در دوران عقد وصف کیفری دارد؟

فاقد وصف کیفری است.

۳- در مهریه عندالاستطاعه حق حبس وجود دارد؟

حق حبس زوجه در مهریه حال و عندالمطالبه جریان دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *