خسارات دادرسی

خسارات-دادرسی

خسارت دادرسی به هزینه های ناشی از اقامه دعوا، پیگیری، اجرای حکم تا مختومه شدن پرونده گفته می شود که خواهان ضمن آنها متحمل می شود. دادگاه ضمن حکم محکومیت، خوانده را به پرداخت هزینه های دعوا که خواهان در دادخواست قید نموده، محکوم می کند.‌

در ادامه، مصادیق خسارات دادرسی در طول دعوا، نحوه وصول آنها و مطالبه خسارت از سوی خوانده شرح داده می‌ شود.‌

خسارات دادرسی شامل چه مواردی می شوند؟

در طول دادرسی ممکن است خواهان هزینه های مختلفی نماید. به دلیل اینکه منشأ این هزینه ها قصور و عملکرد خوانده یا خواندگان است لذا قانوناً خواهان‌می تواند آنها را از طرف دعوا مطالبه نماید.‌ خسارات دادرسی عبارت است از:

▪︎ هزینه های دادرسی شامل هر هزینه ای که بابت ثبت دادخواست بدوی، تجدیدنظر و فرجامخواهی از سوی خواهان یا معترض پرداخت می شود.

▪︎ حق الوکاله وکیل

▪︎ حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری یک نفره، سه نفره و …

▪︎ هزینه معاینه و تحقیقات محلی

▪︎ ایاب و ذهاب شهود اگر شهود آن را مطالبه کرده باشند.

▪︎ نیم عشر (پنج درصد) مرحله اجرای حکم تا مختومه شدن پرونده

▪︎ سایر هزینه هایی که در طول دادرسی ممکن است برای خواهان به وجود آید.

بیشتر بدانید:

خسارت تاخیر تادیه خسارت

خوانده به استناد قاعده تسبیب محکوم به پرداخت خسارات دادرسی می شود. دادگاه در صورتی خوانده یا خواندگان را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی می کند که خواهان آن را مطالبه کرده باشد.

تسبیب چیست؟

تسبیب در ماده ۳۳۱ قانون مدنی تعریف شده است. ارکان تسبیب عبارت است از: ۱- وقوع فعل زیانبار، ۲- ضرر وارده، ۳- وجود رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده.

به عبارتی در تسبیب که بر مبنای آن خوانده به خسارت دادرسی محکوم می شود، رابطه سببیت میان زیان وارده به خواهان و تقصیر خوانده ایجاد شده است.

خسارت دادرسی هزینه هایی است که به طور غیر مستقیم در نتیجه دعوی به خواهان وارد می شود که مسبب آن خوانده است.

انواع ضرر

انواع ضرر وارده به شخص عبارت است از:

▪︎ ضرر مالی که عیب، نقص یا اتلاف مال اشخاص گفته می شود.

▪︎ ضرر معنوی همان لطمه و آسیب وارده به روحیات، احساسات، شهرت و اعتبار است.

▪︎ ضرر جسمی

مطالبه خسارت از سوی خوانده

خسارت دادرسی از طرف خواهان و خوانده، هر دو، قابل مطالبه هستند. در مواردی دعوای مطروحه به ناحق اقامه شده است.

در این صورت خوانده که جهت دفاع از دعوای بی اساس خواهان، هزینه نموده می تواند پس از رد یا بطلان دعوا، هزینه ها را از خواهان مطالبه نماید.

از جمله این خسارات و هزینه ها حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناس، معاینه و تحقیقات محلی و سایر موارد می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی

هزینه دادرسی عبارتست از:
۱- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه و کالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *