نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت

زهرا شریفی

 

اجرت المثل ایام زوجیت مالی است که‌ بر اساس سنوات زندگی مشترک با رعایت شرایط قانونی، به زوجه تعلق می گیرد. در این صورت دادخواست مطالبه اجرت المثل ثبت و به دادگاه خانواده جهت رسیدگی ارسال می گردد.

در طلاق از هر نوع خواه به درخواست زن باشد یا مرد، از نوع توافقی باشد یا وکالتی، طبق قانون زن مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه مطرح بوده و در کنار مهریه و نفقه از حقوق مالی زن محسوب می شود. شروط تحقق آن عبارت است از: ۱- زوجه کارها و امور منزل مشترک را‌ در دوران زندگی زناشویی به دستور مرد انجام داده باشد؛ ۲- زن قصد تبرع در انجام امور منزل مشترک نداشته باشد.

دادگاه پس از صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس بر اساس سنوات زندگی زناشویی، کارهای منزل مشترک، شاغل یا خانه دار بودن زوجه و سایر عوامل موثر، میزان آن تعیین می کند. دادگاه مطابق نظریه کارشناس اگر از سوی طرفین به آن اعتراضی نشده باشد، زوج را محکوم به پرداخت می نماید. در صورت اعتراض به هزینه معترض، موضوع به هئیت سه نفره ارجاع می گردد.

شرایط دادخواست اجرت المثل

مطالبه اجرت المثل دعوی مالی است. اما چون میزان آن در زمان دادخواست معین نیست، لذا هزینه دادرسی بر اساس تقویم خواسته به مبلغ ۲۱ میلیون تومان و ۳/۵ درصد آن پرداخت می شود. در این صورت دادخواست به دادگاه خانواده محل اقامت زن ارسال می گردد.

اگر تقویم خواسته کمتر از مبلغ مزبور باشد، رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت شورای حل اختلاف تا میزان بیست میلیون تومان خواهد بود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت

خواهان: زوجه

خوانده: زوج

وکیل زوجه: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۵ لغایت صدور و اجرای حکم مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس

ادله و منضمات دادخواست: کارت ملی و شناسنامه زوجه، قباله نکاحیه، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری.

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام به استحضار می رساند: خواهان و خوانده پس از وقوع نکاح دائم، در مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۵ زندگی مشترک را شروع نمودند که ماحصل آن دختر ۱۵ ساله می باشد. امور و کارهای منزل مشترک در همه سال‌های زندگی مشترک بر عهده موکل بوده و آنها را بنا به دستور خوانده و با قصد عدم تبرع انجام داده است.

لذا با عنایت به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره آن درخواست رسیدگی و تعیین اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و خسارات دادرسی مورد استدعاست.   با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *