نمونه دادخواست استرداد مال منقول

نمونه دادخواست استرداد مال منقول
زهرا شریفی

 

استرداد مال منقول دعوایی است که به موجب آن شخصی مال دیگری را در تصرف خود گرفته و علیرغم مطالبه صاحب مال آن را باز نمی گرداند. در این صورت دادخواست استرداد اموال منقول به دادگاه حقوقی تقدیم می گردد. این دعوی ممکن است ناشی از وقوع جرم خیانت در امانت و یا به هر نحو دیگری مطرح شود.

استرداد مال منقول

گاهی مالی از سوی مالک یا متصرف قانونی آن به شخصی سپرده می شود و بنابر این بوده که مال مزبور مسترد شود لکن امین مال را عودت نمی دهد. مالک می تواند علاوه بر شکایت خیانت در امانت، دادخواست استرداد مال امانی را به دادگاه کیفری یا مستقلاً در دادگاه حقوقی ثبت نماید.

ممکن است بین طرفین عمل سپردن وجود نداشته باشد، لکن به نحوی مال نزد دیگری قرار می گیرد که قانوناً می بایست آن را به صاحبش مسترد نماید. در دادخواست استرداد مال، خواهان باید در خواسته هر یک از اموال را مقوم کند. دادگاه بر اساس تقویم اموال به دعوی رسیدگی نموده و رای صادر می گردد.

متضرر از جرم می تواند از حق شکایت کیفری خود عدول کند و با طرح دعوی حقوقی مال امانی را مسترد کند. به دلیل اینکه دعوی راجع به اموال منقول است لذا طبق قاعده عام، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده طبق آدرس ثبت شده در سامانه ثنا، صالح به رسیدگی می باشد.

قرار تامین خواسته

در مواردی که عین مال موجود است، امین یا متصرف باید عین را عودت دهد در صورت نبود عین باید مثل مال را اگر مال مثلی است و اگر قیمی است قیمت آن را مسترد نماید. خواهان می تواند ضمن دادخواست یا تا قبل از رای قطعی، صدور قرار تامین خواسته را نیز درخواست کند.

در این صورت با توقیف عین مال اگر موجود باشد، خواهان پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرا مال را تحویل می گیرد. اگر مستند دعوی سند عادی باشد صدور قرار مزبور مستلزم تودیع خسارت احتمالی بنا به تشخیص دادگاه می باشد.

شاکی می تواند در شکواییه خیانت در امانت یا ضمن تحقیقات مقدماتی درخواست توقیف عین، مثل یا قیمت مال امانی را نماید. در ادامه دو نمونه دادخواست در این مورد آورده می شود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی موردی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

 

نمونه دادخواست استرداد مال منقول ۱

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی

خواسته: ۱- استرداد خودروی مدل … به شماره انتظامی ….. مقوم به …. و خسارات دادرسی  ۲- بدواً صدور قرار تامین خواسته

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، قرارداد عادی شماره….، رای قطعی جزایی.

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی…

با سلام احتراماً به استحضار می رساند: با عنایت به ادله و منضمات دادخواست تقدیمی، خواهان با خوانده قرارداد منعقد نموده مبنی بر اینکه خوانده در ساعات مشخصی از روز با خودروی متعلق به خواهان کار کرده و عواید حاصل به نسبت تقسیم و دریافت نماید.

علیرغم پایان مدت قرارداد و دریافت مطالبات خود، وی اخیرا اقدام به تصاحب خودرو نموده است. شکایت خیانت در امانت برعلیه نامبرده مطرح و منتهی به صدور محکومیت جزایی قطعی نامبرده گردید.

لذا درخواست رسیدگی و محکومیت خوانده به استرداد خودرو به شرح خواسته و بدواً صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین مال مورد استدعاست.  با تجدید احترام

 

نمونه دادخواست استرداد مال منقول ۲

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- استرداد یک عدد یخچال فریزر مدل… مقوم به …. ۲- استرداد دو تخته فرش نه متری مقوم به …۳- یک عدد ماشین لباسشویی مدل… مقوم به…. و خسارات دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه وکیل، سیاهه جهیزیه و سایر دلایل.

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی…

باسلام احتراماً به استحضار می رساند: خواهان زوجه دائم خوانده به موجب سند نکاحیه شماره … می باشد. به دنبال وقوع اختلافات فی مابین و اینکه زوجین در شرف جدایی هستند، خوانده اقدام به خارج کردن اقلام مذکور در خواسته از منزل مشترک نموده است و از استرداد آنها خودداری می کند.

اظهارنامه شماره … مبنی بر استرداد اموال به وی ارسال شده لکن مشارالیه وقعی ننموده است. لذا درخواست رسیدگی و صدور رای طبق خواسته مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *