نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

زهرا شریفی

 

دعوی الزام به ایفای تعهد قراردادی در نتیجه نقض تعهدات متعهد، از سوی متعهدله اقامه می شود. در این صورت دادخواست مناسب به دادگاه حقوقی تقدیم می گردد.

تعهدات ضمن عقد بنا بر خواسته طرفین متفاوت هستند. ممکن است دادخواست تحویل آپارتمان باشد یا خودرو، تکمیل ساختمان در حال ساخت، اعاده مالکیت ملک به وضع سابق و بسیاری موارد دیگر باشد. در هر مورد، خواهان می بایست با رعایت شرایط قانونی اقدام نماید.

دعوی الزام به ایفای تعهد

یکی از دعاوی شایع در دادگستری الزام به ایفای تعهد قراردادی است. اشخاص به موجب قرارداد و امتیازی که به دست می آورند، تعهداتی در قبال یکدیگر برعهده می گیرند.‌

به موجب قانون، متعهد باید در موعد مقرر که در مورد آن تراضی شده، نسبت به انجام تعهدش اقدام کند. در غیر این صورت متعهد له که شرط به سودش است می تواند دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی متعهد را به دادگاه بدهد.

وجه التزام عدم انجام تعهد

خواهان می تواند علاوه بر الزام خوانده بر انجام تعهد قراردادی، چنانچه در رابطه با عدم یا تاخیر انجام تعهد خسارت پیش بینی شده، آن را مطالبه کند. در این صورت همزمان در دادخواست الزام به ایفای تعهد، وجه التزام نیز درخواست می شود.

وجه التزام قراردادی مبلغ مقطوعی است که طرفین ضمن عقد بابت ضمانت اجرای تاخیر انجام تعهد متعهد توافق می کنند. با توافق بر خسارت قراردادی، خواهان بی نیاز از اثبات تخلف خوانده است. در این صورت عدم انجام تعهد و ضرر وارده به خواهان، کافی جهت محکومیت خوانده می باشد.

شرایط دادخواست

در هر دادخواستی خواهان باید شرایط قانونی را رعایت کند در غیر این صورت ممکن است با خطر رد دادخواست یا عدم استماع دعوی از سوی دادگاه مواجه شود.

دادگاه صالح به رسیدگی اگر موضوع مال غیر منقول است دادگاه محل ملک است. در خصوص اموال منقول مانند خودرو و تاسیسات کارخانه حسب مورد محل اقامت خوانده، محل قرارداد یا محل اجرای آن صالح به رسیدگی می باشد.

دعوی الزام به ایفای تعهد با توجه به مورد خواسته، ممکن است مالی باشد یا غیرمالی. اغلب این دعوی مالی است چرا که نتیجه دعوای خواهان، دستیابی به مال است. بنابراین در مواردی که میزان خواسته در زمان دادخواست مشخص نیست، خواسته باید تقویم گردد. بر اساس تقویم، ۳/۵ درصد هزینه دادرسی پرداخت می شود.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

 

دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- الزام به ایفای تعهد قرارداد مشارکت در ساخت شماره … مورخ …. مبنی بر تکمیل و تحویل واحدهای متعلق به خواهان مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری.

۲- مطالبه وجه التزام تاخیر در تکمیل و تحویل روزانه بمبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مجموعاً ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا زمان ثبت دادخواست. خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس.

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، قرارداد مشارکت در ساخت، وکالتنامه رسمی و کاری، تامین دلیل عملیات ساختمان، ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و سایر ادله مثبت موجود.

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

باسلام به استحضار می رساند: خواهان مالک رسمی ششدانگ ملک پلاک ثبتی …. واقع در …. به موجب سند مالکیت شماره … می باشد. به موجب قرارداد مشارکت در ساخت شماره… تاریخ… خوانده که سازنده است متعهد می شود ظرف هجده ماه از تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت، ساختمان را احداث، تکمیل و واحدهای طبقات دوم و پنجم را تحویل موکل نماید.

لکن علیرغم انقضای مدت قرارداد تاکنون بدون جهت قانونی از تکمیل و تحویل امتناع نموده است. در همین راستا تامین دلیل جهت برآورد میزان ساخت و هزینه ها صورت گرفته و ضمیمه شده است.

طرفین ضمن قرارداد، جهت تاخیر در تکمیل و تحویل خسارت روزانه تعیین نموده اند که با توجه به نقض تعهد از سوی خوانده، موکل مستحق دریافت آن می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و شرح دادخواست، تقاضای محکومیت خوانده به الزام به ایفای تعهد قراردادی و وجه التزام و خسارت دادرسی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *