دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
زهرا شریفی

 

زمانی که فروشنده در موعد مقرر ملک را به نام خریدار منتقل نمی کند، خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده به دادگاه حقوقی محل ملک بدهد.

مالک ملک ثبت شده موظف است در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و سند ملک را به نام‌ خریدار منتقل کند. چرا که شرط تحقق کامل عقد بیع انتقال رسمی ملک به نام انتقال گیرنده است.

در بسیاری مواقع، به دلیل بالارفتن سرسام آور قیمت املاک و خلف وعده فروشنده، خریدار موفق به اخذ سند بدون دادخواست و طرح دعوای مناسب نمی گردد.

بیشتر بدانید:

الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل آن

پیش خرید ملک

در مورد املاک پیش خرید، طبق قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از وظایف مالک رسمی یا پیمانکار، تکمیل ساختمان و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می باشد. اگر ملک نوسازی شده، بایستی در تاریخ انتقال پایانکار و صورتمجلس تفکیکی صادر شده و به دفترخانه ارائه گردد.

پایانکار از سوی شهرداری محل و صورتمجلس تفکیکی توسط اداره ثبت صادر می شود. در این موارد، خریدار یا پیش خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه الزام به پایانکار، صورتمجلس تفکیکی به محاکم حقوقی می دهد.

در رهن بودن ملک

در مواقعی ملک توسط فروشنده در رهن بانک گذاشته می شود، و با وجود تلاش خریدار به منظور فک رهن و پرداخت بدهی بانک، متاسفانه فروشنده اقدامی صورت نمی دهد. در این جا همزمان با الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست باید الزام به فک رهن نیز خواسته شود.

دلیل آن این است که انتقال رسمی ملک در رهن یا توقیفی امکانپذیر نمی باشد. بنابراین قبل از انتقال باید فروشنده ملزم به پرداخت بدهی بانک شود.

بیشتر بدانید:

تنظیم دادخواست

هزینه دادرسی و نحوه ثبت دادخواست

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود. هزینه دادرسی برابر قیمت منطقه ای ملک است که با مراجعه به سایت https://www.arzeshmantagheh.ir می توان آن را محاسبه نمود. علاوه بر این توسط دفاتر خدمات محاسبه و بر مبنای آن هزینه دادرسی وصول می شود. ضمن اینکه فرم مزبور در دفاتر مذکور موجود می باشد. دادگاه حقوقی محل ملک صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

مطالبه خسارات قراردادی

خواهان علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی، پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا فک رهن، می تواند خسارات توافق شده در قرارداد را نیز جزء خواسته های دعوا قرار دهد.

اگر مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی نیز جزء خواسته ها باشد هزینه دادرسی ۳/۵ درصد خسارت محاسبه شده تا زمان ثبت دادخواست به هزینه های دیگر اضافه می شود.

پایان کار نامحدود

نکته: از سال ۸۱ تاکنون پایان کارهای صادره از شهرداری به صورت نامحدود صادر می شوند. لذا دفاتر اسناد رسمی نمی توانند با این عذر که گواهی پایان کار جدید نیست از انتقال سند امتناع ورزند اگرچه طرفین در قرارداد فی مابین ارائه پایان کار جدید را شرط نموده باشند.

دادخواست نقشی سرنوشت ساز در تصمیم دادگاه و حکم صادره دارد و مفاد آن تا مراحل بعدی دادرسی و تا حکم نهائی موثر می باشد. دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی با کادر مجرب وکلای پایه یک دادگستری مهیای انجام خدمات حقوقی شما از جمله تنظیم دادخواست می باشد.

۱- نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

مشخصات / کد ملی / نشانی

خواهان خانم

خوانده آقای

وکیل زهرا شریفی

خواسته:
۱- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به پلاک ثبتی (مشخصات کامل) مقوم به مبلغ … (ارزش منطقه ای)
۲- خسارات دادرسی همچون هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

ادله و منضمات:
۱- وکالتنامه الکترونیکی وکیل که تمبر آن ابطال می گردد.
۲- مبایعه نامه
۳- گواهی عدم حضور فروشنده به تاریخ
۴- فرم ارزش منطقه ای که توسط دفتر خدمات قضایی ارائه و خواهان آن را تکمیل می کند.
و سایر ادله موجود.

شرح دادخواست

به موجب مبایعه نامه شماره مورخ ملک به پلاک ثبتی مرقوم در ستون خواسته را به ثمن معلوم از خوانده خریداری نمودم. در بند ۸ قرارداد توافق شد در تاریخ در دفترخانه اسناد رسمی شماره طرفین حضور یافته و فروشنده سند رسمی ملک را به نام اینجانب رسماً انتقال نماید. لکن علیرغم حضور در روز معین به همراه بقیه ثمن معامله، خوانده از حضور و انتقال ملک امتناع می نماید. لازم به ذکر است گواهی عدم حضور فروشنده به درخواست خریدار از سوی دفترخانه صادر شده است. با عنایت به مراتب معروضه، درخواست محکومیت خوانده به انتقال رسمی ملک و خسارات دادرسی از محضر عالی مورد استدعاست.

۲- نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

مشخصات / کد ملی / نشانی

خواهان خانم

خوانده ۱- آقای ۲- آقای ۳- آقای ۴- بانک …

وکیل زهرا شریفی

خواسته:
۱- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به پلاک ثبتی (مشخصات کامل) مقوم به مبلغ … (ارزش منطقه ای)
۲- الزام به اخذ پایانکار مقوم به مبلغ …
۳- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی مقوم به مبلغ …
۴- الزام به فک رهن مقوم به مبلغ …
۵- الزام به فک رهن مقوم به مبلغ …
۶- مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ …
۷- خسارات دادرسی همچون هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

ادله و منضمات:
۱- وکالتنامه الکترونیکی وکیل که تمبر آن ابطال می گردد.
۲- مبایعه نامه
۳- گواهی عدم حضور فروشنده به تاریخ
۴- فرم ارزش منطقه ای که توسط دفتر خدمات قضایی ارائه و خواهان آن را تکمیل می کند.
۵- مدارک لازم مبنی بر آماده بودن تتمه ثمن در تاریخ انتقال سند

شرح دادخواست
در تاریخ طبق قرارداد پیش خرید به شماره واحد سمت دوم غربی ملک واقع در …. را از خوانده ردیف اول که پیمانکار ساختمان است خریداری نموده ام. خواندگان دوم و سوم مالکین اولیه ملک می باشند که با خوانده ردیف اول قرارداد مشارکت در ساخت و ساز منعقد نموده اند. با توجه به‌ مشکلات موجود در ساخت، تاکنون پایان کار با و صورت مجلس تفکیکی صادر نشده است. ضمن اینکه خوانده ردیف اول اقدام به اخذ وام از بانک … نموده و تا کنون وام را تسویه ننموده است. با توجه به اینکه در زمان مقرر جهت انتقال رسمی واحد مزبور در دفترخانه حاضر نشده اند، درخواست محکومیت خواندگان به الزام به تنظیم سند رسمی و سایر موارد خواسته شده و خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *