نمونه دادخواست تخلیه فوری ملک مسکونی و اجاره بها

نمونه دادخواست تخلیه فوری ملک مسکونی و اجاره بها
زهرا شریفی

 

تخلیه فوری ملک مسکونی پس از انقضای مدت عقد اجاره، عدم توافق طرفین بر ادامه تصرفات و ادامه تصرفات مستاجر، امکانپذیر است. در این صورت موجر دادخواست به شورای حل اختلاف محل ملک می دهد. دستور تخلیه به طور قطعی صادر و اقدامات لازمه در اجرای احکام‌ دادگستری صورت می پذیرد.

تخلیه ملک مسکونی

عقد اجاره عقدی است که به موجب آن عین مستاجره در مدت معین تحت تصرف مستاجر قرار می گیرد. طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر (۱۳۷۶) پس از انقضای مدت عقد، موجر می تواند دستور تخلیه فوری ملک را از مرجع قضائی درخواست کند. در این صورت طبق قانون، شورا ظرف یکهفته دستور را صادر می کند.

شرایط‌ دعوی تخلیه فوری عبارت است از: قرارداد مکتوب که دارای مدت معین است؛ دو نفر شاهد ذیل آن را امضا نموده باشند؛ دادخواست دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارائه شده باشد.

شرایط دادخواست

دادخواست دستور تخلیه فوری ملک مسکونی حاوی مشخصات خواهان (موجر)، خوانده (مستاجر)، وکیل خواهان، خواسته، ادله و منضمات، شرح و امضای دادخواست دهنده می باشد.

هر یک از موارد مزبور در فرم دادخواست که در سامانه قوه قضائیه موجود است، از طریق دفاتر خدمات قضایی تکمیل و به انضمام دلایل و مدارک لازم به مرجع قضائی ارسال می گردد.

هزینه دادرسی معادل دعادی غیر مالی پرداخت می گردد. خواهان می تواند قبل از انقضای اجاره اظهارنامه مبنی بر تخلیه به مستاجر ارسال کند.

مطالبه اجاره بهای معوقه و خسارات قراردادی

صلاحیت شورای حل اختلاف که دستور تخلیه را صادر می کند در رسیدگی به دعاوی تا بیست میلیون تومان است. ممکن است در زمان درخواست دستور تخلیه فوری، اجاره بهای معوقه و وجه التزام قراردادی مورد مطالبه خواهان باشد. در این صورت اگر مبالغ آنها تا حد نصاب صلاحیت شورا باشد در یک دادخواست ثبت و به همه دعاوی رسیدگی می گردد.

اگر هر یک از خواسته های اجاره بهای معوقه و وجه التزام تعیینی در قرارداد بابت تاخیر در تخلیه، بیش از حد نصاب صلاحیت شورا باشد، در دادخواست دیگری به دادگاه عمومی تقدیم‌ می گردد.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

 

نمونه دادخواست دستور تخلیه فوری

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- صدور دستور تخلیه فوری ملک مسکونی. ۲- مطالبه اجور معوقه به مبلغ هیجده میلیون تومان از تاریخ… لغایت اجرای حکم. ۳- مطالبه وجه التزام تاخیر در تخلیه به مبلغ دوازده میلیون تومان ۴- توقیف مبلغ ودیعه تودیعی در صندوق دادگستری به میزان مطالبات خواهان. ۵- خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

ادله و منضمات دادخواست: تصویر کارت ملی، تصاویر مصدق سند مالکیت رسمی موجر، قرارداد اجاره، اظهارنامه

ریاست محترم شورای حل اختلاف…

با سلام به استحضار می رساند: خواهان به موجب سند مالکیت شماره … مالک رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی… واقع در … می باشد. در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ قرارداد اجاره به مدت یکسال با اجاره بهای ماهیانه … ریال تعیین گردید. با توجه به انقضای مدت اجاره و درخواست موکل مبنی بر تخلیه به موجب اظهارنامه ارسالی شماره … لکن اقدامی از سوی خوانده جهت تخلیه صورت نگرفته است.

خوانده محترم اجاره بهای دو ماه آخر را نیز پرداخت ننموده است. ضمن اینکه در قرارداد بابت تاخیر در تخلیه روزانه… مبلغ وجه التزام توافق و تعیین شده است.

با توجه به مراتب فوق، درخواست رسیدگی و صدور دستور تخلیه فوری ملک مسکونی و محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه و وجه التزام قراردادی تا زمان تخلیه کامل و خسارات دادرسی مورد استدعاست،. بدواً توقیف مبلغ ودیعه نزد اینجانب با سپرده در صندوق دادگستری بابت ضرر و زیان وارده مورد تقاضاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *