دادخواست خسارت وجه التزام قراردادی

دادخواست خسارت وجه التزام قراردادی
زهرا شریفی

 

در مواردی که متعهد در زمان تعیین شده در قرارداد به تعهدش عمل نمی کند، متعهدله می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی به دادگاه حقوقی تقدیم نماید.

وجه التزام خسارتی است که طرفین معامله به منظور جبران عدم ایفای تعهد طرف مقابل در قرارداد تعیین می کنند. مبلغی مقطوع است و دادگاه خوانده را به همان مبلغ مورد توافق محکوم می کند بدون اینکه مجاز باشد خسارت را کاهش یا افزایش دهد.

طرف قرارداد که خود به تعهداتش عمل نموده می تواند دادخواست وجه التزام قراردادی به طرفیت کسی که ایفای تعهد نکرده ثبت کند مشروط بر اینکه خواهان به تعهد خود در زمان مقرر در معامله عمل نموده باشد.

در این دعوا خواهان برای اثبات دعوا و احقاق حق ناگزیر است مواردی را رعایت کند و صرف توافق بر وجه التزام ضمن قرارداد، ممکن است منجر به صدور حکم به نفع وی نگردد.

دادگاه ابتدا به بررسی قرارداد بین طرفین و مدارک استنادی می پردازد. سپس با توجه به خواسته دعوا و متن دادخواست اقدام به صدور رای می نماید.‌

بیشتر بدانید:

وجه التزام قراردادی

نکته مهم: در دادخواست خسارت وجه التزام قراردادی نمی توان همزمان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد. ابتدا بایستی رای قطعی در مورد وجه التزام صادر شود بعد از آن خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
برای این منظور، دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی با کادر وکلای مجرب پایه یک دادگستری، با ارائه خدمات حقوقی، در این امر شما را یاری خواهد کرد.

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه

نمونه دادخواست خسارت وجه التزام قراردادی

مشخصات / کد ملی / نشانی

خواهان  آقای

خواندگان  ۱- خانم   ۲- آقای

وکیل زهرا شریفی

خواسته: ۱- مطالبه خسارت به مبلغ …/…/.۲/۲۵ ریال بابت عدم انجام تعهد قراردادی طبق قسمت توضیحات مبایعه نامه
۲- خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و…

ادله و منضمات: مدارک خواهان جهت احقاق حق و اثبات دعوا مبایعه نامه و پاسخ استعلامات دفترخانه و غیره است.

شرح دادخواست:
به موجب مبایعه نامه شماره مورخ خواندگان ملک به پلاک ثبتی (مشخصات) را از خواهان که مالک رسمی است، خریداری نموده اند. طبق مندرجات مبایعه نامه توافق شد طرفین در مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ جهت انتقال رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شوند. لکن علیرغم حضور خواهان در موعد مقرر به همراه مدارک کامل انتقال و استعلامات، خریداران که بابت مبلغی از ثمن معامله بدهکار هستند در زمان مورد توافق بدون عذر موجه حاضر نشدند. لذا با توجه به ایفای تعهد خواهان در زمان مقرر و گواهی عدم حضور خریداران که از سوی دفترخانه صادر شده است، درخواست صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام قراردادی و خسارات دادرسی طبق ستون خواسته مورد استدعاست. با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *