نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
زهرا شریفی

 

دادخواست اجرت المثل ایام تصرف وقتی به مراجع قضایی ارائه می شود که شخصی بدون رضایت مالک رسمی، ملک را تحت تصرف و ید خود قرار دهد بدون اینکه قرارداد یا توافقی مبنی بر تصرف بین طرفین وجود داشته باشد.

در این صورت مالک (مالکین) می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کنند. اگر قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد، رابطه حقوقی طرفین تابع مفاد عقد و مقررات راحع به اجاره خواهد بود.

اجرت المثل ایام تصرف ملک

هرگاه کسی ملک دیگری را به طور غیرقانونی تصرف کند متصرف عدوانی محسوب می شود. لذا حق قانونی مالک است دادخواست اجرت المثل ایام تصرف را به طرفیت متصرف بدهد. علی الاصول این دعوی متعاقب دعوی خلع ید یا رفع تصرف عدوانی مطرح می شود.

ممکن است، ملک به طور مفروز و ششدانگ آن متعلق به خواهان باشد. در مواردی ملک مشاعی است و بخشی از آن متعلق به متصرف عدوانی می باشد. در هر حال اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهم مالک مشاعی دیگر قابل وصول می باشد.

گاهی شخصی ملک دیگری را متصرف شده و مالک راضی به تصرفات یا ادامه آن نمی باشد. نمونه آن عقد اجاره است. وقتی مدت قرارداد اجاره منقضی شده و موجر خواهان تخلیه ملک می باشد.

در این حالت مستاجر باید اجرت المثل ایام تصرف اجاره را از تاریخ پایان مدت قرارداد تا زمان تخلیه بپردازد مگر اینکه در خصوص ادامه تصرفات با یکدیگر تراضی کرده باشند.

در این دعوی، دادگاه پس از جلسه اول رسیدگی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی و برآورد میزان اجرت المثل ایام تصرف ارجاع می دهد.

شرایط دادخواست اجرت المثل

در دعوی اجرات المثل ایام تصرف ملک با توجه به اینکه خواسته راجع به مال غیرمنقول است دادگاه حقوقی محل ملک صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. از نظر تقویم خواسته چون در زمان دادخواست میزان خواسته مشخص نیست لذا باید آن را مقوم نمود. هزینه دادرسی ۳/۵ درصد مبلغ تقویمی خواسته محاسبه می شود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی موردی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

 

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

خواهان ها: ۱- ۲- ۳- ۴-

خوانده…

وکیل خواهان ها: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- خلع ید مشاعی

۲- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک به پلاک ثبتی … از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۰ لغایت اجرای حکم و رفع تصرف از ملک مقوم به …. بعلاوه خسارات دادرسی.

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، گواهی انحصار وراثت، تامین دلیل مبنی بر تصرفات خوانده در ملک مشاع، اظهارنامه، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و سایر دلایل موجود.

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

با سلام به استحضار عالی می رساند: خواهان ها و خوانده به موجب گواهی انحصار وراثت شماره… صادره از … وراث قانونی مرحوم… می باشند. ملک موضوع دعوی ماترک متوفی بوده که طرفین در همه اجزاء آن مالک و شریک می باشند.

خوانده محترم از زمان فوت مورث، اقدام به تصرف آپارتمان نموده است. علیرغم ابلاغ اظهارنامه به کد رهگیری… مورخ… مبنی بر رفع تصرف ملک، تاکنون در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است.

نظر به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۳۰۸ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست محکومیت خوانده مبنی بر خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به شرح خواسته بعلاوه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *