نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله
زهرا شریفی

 

مطالبه ثمن معامله در نتیجه تخلف قراردادی خریدار، توسط فروشنده یا پیش فروشنده درخواست می شود. دادخواست ثمن راجع به دعاوی مالی و منقول است. لذا با توجه به قواعد حاکم بر اموال منقول صلاحیت دادگاه تعیین می گردد.

مطالبه ثمن قرارداد

در هر قراردادی طرفین ملزم به رعایت تعهدات ضمن عقد می باشند‌. یکی از این موارد، تعهد خریدار در قبال فروشنده از باب پرداخت به موقع ثمن است. لکن تخلف از ان منجر به ارائه دادخواست می گردد.

به موجب معاملات خرید و فروش، خریدار در برابر تملک مورد معامله، باید به تعهدات خویش که پرداخت به موقع ثمن معامله است عمل کند.

معمولاً ثمن معامله به صورت مبلغی مقطوع تعیین می گردد. بخشی از آن در زمان امضای معامله و مابقی به طور اقساط در مواعد معین پرداخت می شود.

فروشنده می تواند جهت تاخیر خریدار از پرداخت ثمن، وجه التزام قراردادی قرار دهد. در این صورت همزمان با دادخواست مطالبه ثمن می تواند خسارات وارده را نیز مطالبه نماید.

خسارت تاخیر تادیه

خواهان می تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر ثمن قرارداد، خسارت تأخیر تأدیه را تقاضا کند. دادگاه با توجه به زمان مطالبه که تاریخ ثبت دادخواست است، خوانده را محکوم به پرداخت ثمن و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست می نماید.

قرار تامین خواسته

به منظور توقیف زودهنگام اموال خوانده، خواهان می تواند ضمن دادخواست مطالبه ثمن معامله تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید. در این صورت نظر به عادی بودن مستند دعوی که علی الاصول مبایعه نامه یا قولنامه است، دادگاه ابتدا خسارت احتمالی تعیین می نماید.

میزان خسارت احتمالی بنا به تشخیص دادگاه (ده درصد یا بیشتر) می باشد. با ضمیمه نمودن فیش آن به دادخواست ، قرار تأمین خواسته صادر می شود. خواهان می تواند در این مرحله، ملک یا خودرو یا حساب های بانکی خوانده را توقیف نماید.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دعوی مطالبه ثمن معامله دعوایی مالی است. هزینه دادرسی ۳/۵ درصد میزان خواسته محاسبه می گردد. چنانچه خواهان توان پرداخت یکجای هزینه دادرسی را نداشته باشد ضمن دادخواست تقاضای اعسار از پرداخت می نمابد. دادگاه ابتدا به خواسته اعسار رسیدگی می نماید.

چون دادخواست مربوط به اموال منقول است، لذا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده که در سامانه ثنای وی ثبت شده است صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی موردی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- مطالبه ثمن قرارداد به مبلغ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- خسارت تاخیر تادیه

۳- صدور قرار تامین خواسته

۴- بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، تصویر مصدق مبایعه نامه، اظهارنامه و سایر مدارک موجود.

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

با سلام احتراما به استحضار می رساند: به موجب مبایعه نامه به کد رهگیری… مورخ…. خوانده محترم ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات ثبتی … متراژ … واقع در …. را خریداری نموده است.

مبلغ کل ثمن قرارداد …. ریال می باشد که بخشی از آن در زمان معامله پرداخت شده است. لکن علیرغم تحویل آپارتمان خوانده از پرداخت بخش دیگر ثمن به میزان مرقوم در خواسته امتناع می نماید.

اظهارنامه شماره… مورخ … در این خصوص به مشارالیه ابلاغ گردید. اما تاکنون هیچ اقدامی جهت پرداخت مبلغ مزبور ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق درخواست محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مورد استدعاست.

بدواً صدور قرار تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *