سهم الارث مادر از فرزند فوت شده

سهم الارث مادر از فرزند فوت شده
زهرا شریفی

 

سهم مادر از ماترک فرزند فوت شده، حسب مورد یک سوم یا یک ششم ترکه در کنار سایر وراث می باشد. پس از ادای دیون متوفی، آنچه از ترکه می ماند میان وراث حین الفوت تقسیم می گردد.

در این مقاله وکیل ارث تهران نحوه تقسیم سهم الارث مادر از متوفی را بیان می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

ارث مادر

چنانچه در طبقه اول وارثی باشد نوبت به طبقه دوم نمی رسد. وراث طبقه اول عبارتند از: پدر، مادر، فرزند و فرزند فرزند متوفی تا هر چقدر پایین تر رود.

اگر متوفی پدر و مادر و اولاد داشته باشد سهم الارث هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه و بقیه به اولاد متوفی می رسد. به این صورت که اگر فرزندان فقط دختر باشند یا پسر بینشان به تساوی و اگر دختر و پسر باشند به صورت دو به یک تقسیم می شود.

بیشتر بدانید:

سهم الارث وراث طبقه اول و نحوه تقسیم آن

قواعد ارث بردن مادر از فرزند متوفی

مادر متوفی همیشه به فرض ارث می برد. فرض عبارت از سهم معینی از ترکه است که قانون برای آن وارث به طور ثابت در نظر گرفته است. سهم مادر حسب مورد یک سوم یا یک ششم ترکه می باشد.

اگر وراث متوفی تنها پدر و مادر باشند و اولاد و اولاد اولاد نداشته باشد، مادر یک سوم از ترکه را می برد و دوسوم به پدر می رسد مگر متوفی برادر و خواهر داشته باشد که در این صورت مادر بیشتر از یک ششم ترکه را نمی برد.

بیشتر بدانید:

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

اگر متوفی فرزند و برادر و خواهر موضوع بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی (حاجب) نداشته باشد مادر یک سوم ترکه را می برد. مادر سهم خود را به فرض از اصل ترکه می برد بقیه به صاحبان قرابت رد می شود.

چنانچه در طبقه مادر وارثی نباشد که بقیه را به قرابت ببرد آنچه باقی می ماند به مادر رد می شود. هیچ گاه به زوج و زوجه باقیمانده رد نمی شود مگر زوج تنها وارث متوفی باشد در این صورت زائد بر فریضه به زوج رد می شود.

فرض زوج اگر متوفی فرزند نداشته باشد نصف ترکه و اگر فرزند داشته باشد یک چهارم ترکه است. فرض زوجه اگر متوفی فرزند نداشته باشد یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم ترکه خواهد بود.

بیشتر بدانید:

گواهی انحصار وراثت و همه چیز در مورد آن

حالت های متفاوت سهم مادر از ترکه

اگر وارث فقط مادر متوفی باشد، تمام ترکه به وی می رسد و به وراث طبقه بعد چیزی نمی رسد.
اگر وراث فقط پدر و مادر باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم ترکه را می برند، مگر مادر حاجب ماده ۸۹۲ قانون مدنی را داشته باشد در این صورت یک ششم را می برد و باقیمانده به پدر رد می شود.

اگر متوفی زوج یا زوجه داشته باشند سهم خود را از ترکه می برد. اگر وراث مادر و فرزند متوفی باشند، مادر یک ششم ترکه را می برد. بقیه به فرزند یا فرزندان به صورت‌ مساوی اگر فرزندان دختر یا پسر باشند یا دو به یک اگر پسر و دختر با هم باشند، می رسد.

اگر متوفی فرزند نداشته باشد ولی نوه به همراه مادر داشته باشد، در این صورت مادر یک ششم و نوه سهم پدر یا مادر خود از ترکه را می برد. به نحوی که سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر می باشد.
اگر وراث مادر و زوج یا زوجه باشند، چون متوفی فرزند و نوه ندارد مادر یک سوم ترکه را به ارث می برد. در این صورت اگر با زوج باشد زوج نصف را می برد و باقیمانده که یک ششم است به مادر متوفی رد می شود و از آنچه باقی بماند چیزی به زوج تعلق نمی گیرد.

اگر وراث مادر و زوجه باشند، مادر یک سوم ترکه و زوجه یک چهارم ترکه را می برد. باقیمانده به مادر رد می شود و از آنچه باقی می ماند چیزی به زوجه تعلق نمی گیرد.

بیشتر بدانید:

مهر و موم و تحریر ترکه – مراحل و شرایط آن

فروض کم آمدن یا زیاد آمدن ترکه

اگر ترکه میان صاحبان فرض و قرابت در طبقه اول تقسیم گردد و در آخر ترکه کم بیاید، نقص پیش آمده به سهم دختر یا دخترهای متوفی وارد می شود و از سهام آنها برداشته شده و نقص وارده جبران می شود. در این صورت مادر متوفی سهم خود را از اصل ترکه به طور کامل می برد.

اگر پس از تقسیم، ترکه زیاد بیاید و بین وراث طبقه اول وارثی نباشد که بقیه را به قرابت ببرد در این صورت مقدار زاید به صاحب فرض و مادر متوفی تعلق می گیرد.

بیشتر بدانید:

قبول و رد ترکه – آثار هر یک – نکات مهم

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

مواد قانونی مرتبط

ماده ۸۹۲ قانون مدنی: حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
‌الف) وقتی که برای میت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می‌شود.
ب) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این‌که:
اولا) لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا) پدر آنها زنده باشد.
ثالثا) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعا) ابوینی یا ابی تنها باشند.

ماده ۹۰۸ قانون مدنی: هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌ خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمی‌برد.

ماده ۹۰۹ قانون مدنی: هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها ‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب ‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

سوالات متداول

۱- در چه مواردی مادر یک ششم از ترکه ارث می برد؟

وقتی متوفی اولاد یا نوه داشته باشد یا فرزند و نوه نداشته باشد ولی برادر و خواهری دارد که حاجب بوده در این صورت مادر را از ارث بیش از یک ششم محروم می کنند.

۲- مادر به فرض ارث می برد یا به قرابت؟

مادر همیشه به فرض ارث می برد و سهم او از ترکه در قانون معین شده است.

۳- در صورت کم آمدن ترکه در تقسیم بین وراث نقص در سهم چه کسی وارد می شود؟

نقص در سهم دختر یا دخترهای متوفی وارد می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *