نمونه شکواییه صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل در صورتی واقع می شود که چک صادره در تاریخ سررسید، با ارائه چک به بانک محال علیه به علت فقدان یا کسری موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد.

ضمن اینکه ظرف ششماه از تاریخ سررسید به بانک ارائه شده یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت شود. در این صورت شکواییه از سوی دارنده ای که چک را برای اولین بار به بانک ارائه می دهد به عنوان شاکی ثبت می گردد.

چک بلامحل چیست؟

اصل بر حال بودن چک است مگر وعده دار بودن آن ثابت شود. بنابراین صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ آن در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.

ممکن است، چک در سررسید به دلیل فقدان یا کسری موجودی، عدم مطابقت مندرجات آن، نقص در امضاء و یا صدور از حساب مسدود منتهی به گواهی عدم پرداخت گردد. لذا با تقدیم شکواییه صدور چک بلامحل در خصوص هر یک از موارد ذکر شده، می توان تعقیب و مجازات صادرکننده را از محکمه کیفری درخواست نمود.

طرفین شکایت

شاکی در شکواییه صدور چک بلامحل کسی است که برای بار اول چک را به بانک ارائه نموده و منتهی به گواهی عدم پرداخت می گردد. در صورت فوت دارنده، وراث قانونی متوفی قهراً دارنده محسوب شده و می توانند به قائم مقامی مورث خویش اقدامات کیفری را معمول دارند.

در مورد اشخاص حقوقی، شاکی شرکت به نمایندگی مدیران دارنده امضای مجاز می باشد. متهم صرفا صادرکننده و صاحب حساب می باشد.

بنابراین شکواییه علیه ضامنین و ظهرنویسان از طریق محاکم کیفری قابل پیگیری نمی باشد. در این موارد و در مورد مطالبه خسارت تأخیر تادیه می بایست از طریق دادگاه حقوقی اقدام شود.

دادسرای محل بانک محال علیه که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده به شکایت رسیدگی خواهد نمود.

درخواست تامین خواسته

شاکی می تواند ضمن شکواییه، درخواست تامین و توقیف اموال متهم را از دادسرا نماید. در این صورت به استناد چک و گواهی عدم پرداخت، با صدور قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک برگشتی از اموال صادرکننده توقیف می گردد.

 

لازم به ذکر است، تنظیم شکواییه صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه شکواییه صدور چک بلامحل

شاکی…

مشتکی عنهم: شرکت… به نمایندگی آقایان… و…

وکیل شاکی: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

موضوع جرم: صدور یک فقره چک بلامحل به شماره… تاریخ… عهده بانک… به مبلغ …/…/…/۱۴ ریال

تاریخ وقوع جرم: ۱۳۹۹/۶/۱۳

محل وقوع جرم: بانک محال علیه به نشانی…

ادله و ضمائم شکواییه: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب…

با سلام به استحضار عالی می رساند: شرکت مشتکی عنه به نمایندگی اشخاص مذکور در فوق یک فقره چک با مشخصات مرقوم در وجه شاکی صادر نموده است. پس از ارائه چک به بانک محال علیه، به جهت فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید.

لذا با عنایت به اینکه صادرکننده می بایست در تاریخ چک وجه آن را نزد بانک تامین نماید لکن این امر قانونی محقق نشده است مستنداً به مواد ۷ و ۱۹ قانون صدور چک درخواست رسیدگی و تحقیقات لازمه و مجازات شرکت صادرکننده چک وامضاءکنندگان وی مورد استدعاست.

نظر به ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم به شاکی به مبلغ مندرج در چک درخواست صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف اموال صادرکننده و اجرا قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

با توجه به اینکه احتمال خروج امضاکنندگان چک از کشور وجود دارد تقاضای صدور دستور ممنوع الخروجی ایشان مورد امتنان است.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *