طلاق به دلیل ضرب و جرح و مراحل آن

طلاق به دلیل ضرب و جرح و مراحل آن
زهرا شریفی

 

گاهی دلیل طلاق از سوی زوجه ضرب و جرح و سوءمعاشرت زوج است. طبق قانون ایران حق طلاق با مرد است. مرد هر زمان می تواند با پرداخت حقوق مالی زن، وی را طلاق دهد.

در چنین شرایطی لازم است زوجه عسر و حرج و مصائب زندگی مشترک را که با آن دست به گریبان است، نزد دادگاه ثابت کند و خود را مطلقه نماید.

در ادامه وکیل طلاق تهران موارد طلاق به درخواست زوجه به دلیل ضرب و جرح و کتک کاری و سایر مسائل مهم‌ را بیان‌ می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

ضرب و جرح چیست؟

ضرب به معنی صدمه زدن به بدن است و منجر به سرخی، کبودی یا سیاهی پوست می شود. خواه به طور مستقیم با مشت و لگد همراه باشد یا غیر مستقیم و به وسیله آلاتی مانند سنگ و چوب واقع شود.

جرح به معنی بریدگی سطحی یا عمیق پوست و ضایعه ای بافتی می باشد که به‌ وسیله چاقو و اسلحه اتفاق می افتد. گاهی ضرب وارد شده هیچ اثری از خود به جا نمی گذارد.

در هر یک از این موارد به دلیل اینکه زن در عسر و حرج قرار می گیرد، با اثبات آن و وجود سایر شرایط حکم طلاق صادر می شود.

مستندات قانونی زوجه در طلاق به دلیل ضرب و جرح

۱- بند ب – شروط ضمن عقد نکاح/ خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند:
بند ۲- “غیر قابل تحمل شدن زندگی برای زوجه به دلیل سوء اخلاق و سوء معاشرت مرد در زندگی مشترک”.

در زمان عقد زوجین شروط ۱۲ گانه ضمن عقد نکاح را امضا می کنند. به واسطه این شروط مرد متعهد می شود، در صورت تخلف از انجام هر یک از آنها، زن وکیل و وکیل در توکیل بوده و بتواند با اثبات تخلف در دادگاه خود را مطلقه کند. یکی از این شروط سوء اخلاق و سوء معاشرت زوج به بیان دیگر ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه است.

بیشتر بدانید:

شروط ضمن عقد نکاح

۲- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

… بند ۴- ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل‌ تحمل نباشد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصادیق عسر و حرج زن را بیان نموده است. یکی از آنها سوء معاشرت مستمر (نه یکبار) مرد در طول زندگی زناشویی می باشد به نحوی که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل نماید. در صورت وجود خلل و نقصان در شرایط مذکور، حکم طلاق به این دلیل صادر نمی شود.

بیشتر بدانید:

عسر و حرج زوجه و نحوه اثبات آن

آیا ضرب و جرح دلیل طلاق محسوب می شود؟

ضرب و جرح عمدی ناشی از سوء معاشرت مرد، دلیل طلاق می باشد. به واسطه تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج مقرر در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زوجه می تواند دادخواست طلاق به دادگاه خانواده محل اقامت خود تقدیم نماید.

لکن باید توجه داشت دادگاه به صرف یک ضرب و جرح حکم طلاق را صادر نمی کند. بلکه باید دلایل کافی مبنی بر استمرار سوء معاشرت و خشونت مرد از سوی زوجه ارائه گردد. استمرار به معنای ارتکاب رفتار غیر قانونی به صورت پیوسته است.

در صورت عدم امنیت جانی در زندگی مشترک چه باید کرد؟

گاهی اوقات، چنان زندگی مشترک برای زوجه دستخوش خشونت می شود که زن را ناگزیر به اختیار نمودن مسکن مستقل می نماید.

به دلیل عدم تمایل به طلاق یا طولانی شدن دعوای طلاق و رسیدگی های آن و جهت پیشگیری از سوء معاشرت بیشتر، زوجه می تواند دادخواست تعیین مسکن مستقل از مرد به دادگاه خانواده بدهد.

بیشتر بدانید:

طلاق به درخواست زن – شرایط و مراحل آن

در این دعوا باید ثابت کند رفتارها و اعمال مرد در زندگی زناشویی غیر قابل تحمل بوده و بیم صدمات بدنی از سوی خوانده وجود دارد.

دادگاه با توجه به دادخواست، دلایل خواهان، شرایط و اوضاع و احوال موجود در زمان دادخواست و دادرسی، حکم به زندگی در مسکن مستقل صادر می کند. اختیار نمودن مسکن علی حده به حکم دادگاه، مانعی در پرداخت نفقه زن نمی باشد.

چگونه طلاق به دلیل‌ ضرب و جرح را ثابت کنیم؟

برای اثبات طلاق به دلیل ضرب و جرح عمدی زوج، باید دلایل کافی به دادگاه ارائه گردد. برای این منظور، حداقل یک دادنامه قطعی مبنی بر سوء معاشرت و کتک کاری مرد ضمیمه دادخواست طلاق می شود.

بیشتر بدانید:

طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج

رویه قضائی و روال محاکم خانواده بر این است که در طلاق به درخواست زن قبلاً باید شکایت کیفری ضرب و جرح عمدی مطرح، به رفتار مجرمانه مرد رسیدگی و حکم مقتضی صادر و قطعی شده باشد. البته وجود دادنامه قطعی موضوعیت ندارد.

پس چنانچه دلایل دیگری که بیانگر عسر و حرج زوجه است در کنار ضرب و جرح در پرونده وجود داشته باشد در مجموع، حکم طلاق صادر می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور طلاق و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا مرد می تواند با وجود کافی بودن دلایل ضرب و جرح، زوجه را طلاق ندهد؟

طلاق به درخواست زن یا طلاق قضائی، درخواست الزام زوج به طلاق است. بنابراین در این مواقع اراده مرد تاثیری در تصمیم دادگاه نخواهد داشت.

۲- دلیل زوجه برای طلاق گزارش پلیس و پزشکی قانونی است آیا برای اقامه دعوا کافی است؟

گزارش ۱۱۰ و معاینات پزشکی قانونی به خودی خود کافی نیست. ولی چنانچه با دیگر ادله عسر و حرج همراه باشد حکم طلاق صادر می شود.

۳- اگر دعوای طلاق به استناد ضرب و جرح رد شود می توان دوباره به این دلیل دادخواست داد؟

دعوای طلاق واجد اعتبار امر مختومه نیست لذا می توان مجدداً با دلایل و دفاعیات قوی‌تر دعوا را مطرح نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *