ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی

گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.
تبصره۲- تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است.

 

تحلیل ماده

✍ گذشت موثر گذشت منجز و بی قید و شرط است. اگر مشروط و معلق باشد در صورتی قابل ترتیب اثر است که شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد در غیر این صورت موثر نمی باشد.

▪︎ گذشت موثر منوط است به:

۱- منجز بودن گذشت؛ ۲- اهلیت شاکی در جرایم مربوط به امور مالی؛ ۳- بقاء گذشت و عدم عدول از آن.

▪︎ در قانون مجازات قدیم (۱۳۷۸) صرفاً گذشت منجز قابل ترتیب اثر بود، در قانون جدید (۱۳۹۲) برای گذشت مشروط و معلق اعتبار قائل شده است.

▪︎ در جرایم قابل گذشت اگر گذشت منجز باشد، پرونده در هر مرحله باشد تعقیب موقوف می شود. در مواردی که مشروط به شرطی یا معلق به تحقق معلق علیه باشد، تا زمان تحقق شرط و معلق علیه مانع رسیدگی و صدور حکم نمی باشد. ولی در مرحله اجرای احکام کیفری، در صورت عدم تحقق شرط، محکوم علیه با اخذ تامین مناسب آزاد می شود.

▪︎ در امور مالی قیم باید در هر حال مصلحت محجور را رعایت نماید. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت قیم باید به تایید دادستان برسد. در مواردی که محجور قیم ندارد، قیم اتفاقی توسط دادستان به طور موقت تا زمان تعیین قیم از سوی دادگاه تعیین می گردد.

▪︎ طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۲۶ – ۹۳/۹/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه: قیم موقت که در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ منصوب می شود، اختیارات عام و کلی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

▪︎ عدول از گذشت مسموع نیست مگر اینکه شاکی ثابت کند گذشت در اثر تهدید و اجبار وی بوده است.

▪︎ در مواردی که گذشت منجز بوده لکن در ادامه تعقیب کیفری کاشف به عمل آید متهم به توافقات و تعهدات فی مابین با شاکی عمل ننموده، تاثیری در گذشت نخواهد داشت.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *