ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 

تحلیل ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ ماده ۱۰۸ مواردی را که خواهان می تواند درخواست تامین خواسته دهد، ذکر کرده است. این قرار تا زمان اجرای حکم یا مختومه شدن پرونده به هر دلیلی پابرجا می ماند.
▪︎ درخواست تامین خواسته به موجب دادخواست و همراه با دعوای اصلی یا پس از آن تا قبل از صدور حکم قطعی تقدیم می گردد.
▪︎ وقتی خواهان بیم آن دارد خوانده در طول دادرسی تا اجرای حکم اموال خود اعم از منقول و غیر ︎منقول و وجوه نقد را جابجا کند جهت حفظ و در دسترس بودن اموال خوانده، درخواست تامین خواسته و توقیف اموال به میزان خواسته را می نماید.
▪︎ اگر دعوا مستند به سند رسمی، اوراق تجاری واخواست شده و یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری قرار صادر می شود.
▪︎سند رسمی شامل سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی، حکم دادگاه، گزارش اصلاحی و سایر موارد می شود.
▪︎ اگر مستند دعوا هیچ یک از بندهای الف، ب و ج نباشد مثلا رسید عادی، اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه باشد خواهان بابت توقیف اموال خوانده باید ︎خسارت احتمالی پرداخت کند. بسته به نظر دادگاه و دعوای مطروحه معمولاً تا بیست و پنج درصد میزان خواسته خسارت تعیین می شود.
▪︎ اگر خواسته عین معین باشد و در معرض نابودی و حیف و میل قرار داشته باشد، با درخواست خواهان قرار تامین خواسته صادر می شود. خواهان برای صدور قرار بایستی در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته را ثابت نماید.
▪︎ اگر چک ظرف پانزده روز از تاریخ سر رسید منجر به گواهی عدم پرداخت نشده باشد یا سفته ظرف ده روز از تاریخ تعهد واخواست نشده باشد و خواهان وجه آنها را مطالبه کرده باشد، صرفاً با تودیع خسارت احتمالی می تواند درخواست توقیف اموال خوانده را نماید.
▪︎ تامین خواسته در صورتی صادر می شود که خواسته عین معین یا وجه نقد باشد. اگر خواسته فرضاً مطالبه اجرت المثل باشد چون مبلغ آن در زمان دادخواست مشخص نیست دادگاه نمی تواند قرار صادر نماید.
▪︎ خواهان می تواند دادخواست تامین خواسته را قبل از دادخواست دعوای اصلی بدهد. در این صورت باید ظرف ده روز از تاریخ ثبت، دادخواست اصلی را بدهد وگرنه درخواست تامین خواسته ملغی می شود.
▪︎ اگر قرار یا جزئی از آن اجرا شود، خواهان نمی تواند خسارت احتمالی تودیعی را مسترد کند تا زمانی که رای قطعی صادر شود. در صورت صدور رای بر علیه خواهان و تا زمان تعیین تکلیف خسارت وارده به خوانده، خسارت احتمالی در صندوق دادگستری باقی می ماند. اگر رای به ضرر خواهان صادر شده و قطعی شود، خوانده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی، دادخواست مطالبه خسارات وارده ناشی از توقیف اموالش را تقدیم کند. اگر پس از انقضای مدت بیست روز شکایتی نشود، خسارت احتمالی به خواهان مسترد می گردد.
▪︎ قرار تامین خواسته ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *