ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می‌شود.

 

تحلیل ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

✍ معاونت در جرم به این معنی است که شخصی بدون اینکه در جرم ارتکابی به طور مستقیم شرکت داشته باشد از طریق یکی از موارد مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی با مرتکب جرم همکاری نماید.
▪︎ عناصر مادی معاونت در جرم عبارتند از: ترغیب، تهدید، تطمیع، تحریک به ارتکاب جرم، دسیسه یا فریب، ساختن یا تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم. با وقوع هر یک از موارد مذکور عنصر مادی معاونت در جرم محقق می شود.

▪︎ شرایط تحقق معاونت و اثبات جرم معاون عبارت است از:
۱- عمل ارتکابی مباشر طبق قوانین موضوعه جرم باشد.
۲- بین معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد.
۳- عمل معاونت باید قبل یا همزمان با عمل ارتکابی صورت پذیرد. بنابراین اگر بعد از وقوع جرم باشد معاونت نمی باشد.

▪︎ تحریک باید:
۱- موثر باشد و در تحریک شونده تاثیرگذار باشد به طوری که موجب ارتکاب جرم گردد.
۲- مستقیم باشد و با عبارات شفاف و روشن صورت گیرد.
۳- فردی باشد به طوری که فرد یا افرادی مشخص را تحریک نماید.
▪︎ ︎ترغیب صورت خفیف تحریک است که به موجب آن رغبت به ارتکاب جرم را در مباشر ایجاد می کند.
▪︎ تهدید یکی از عناصر معاونت در جرم است و در صورتی مشمول این ماده می شود که نامشروع بوده و در تهدید شونده تاثیرگذار باشد به طوری که قدرت عملی کردن آنچه به آن تهدید می کند را داشته باشد.
▪︎ تطمیع ایجاد رغبت مالی در مباشر است به گونه ای که در نتیجه آن مصمم به ارتکاب جرم شود.
▪︎ معاون جرم با انجام عملیات فریب و دسیسه، مباشر را وادار به جرم می کند.
▪︎ معاون جرم با ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم قصد تحقق جرم مورد نظر را می کند.
▪︎ معاون با ︎ارائه طریق ارتکاب جرم، مسیر و شیوه ارتکاب جرم را به مباشر آموزش داده و هموار می نماید.
▪︎ معاونت، شروع به جرم ندارد اما در معاونت شروع به جرم وجود دارد.

▪︎ معاونت، جرمی عمدی است به همین دلیل علم و اطلاع معاون از جرم بودن عمل ارتکابی رکن معنوی آن محسوب می شود.

▪︎ مجازات معاونت در جرائم مختلف متفاوت است. ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، جرائمی که در مورد آنها معاون قابل مجازات است و میزان مجازات هر یک را بیان نموده است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *