ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)

هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

 

تحلیل ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

✍ حکم ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مقررات تکرار جرم در جرایم تعزیری را بیان نموده است. این ماده شامل حدود، قصاص و دیات نمی شود. در مواردی که قصاص به هر علتی اجرا نشود و مجازات تعزیری تعیین گردد در این صورت تکرار جرم رعایت می شود.
▪︎‌ در جرایم عمدی مقررات تکرار جرم رعایت می شود در جرایم غیر عمدی تکرار جرم نیست.
▪︎ مقررات تکرار جرم در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اجرا می شود.
▪︎ محکومیت قطعی اولیه باید درجه یک تا درجه باشد و مجازات جرم جدید درجه یک تا شش باشد. در مجازات های درجات هفت و هشت تکرار جرم رعایت نمی شود. درجات مجازاتها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قید شده اند.
▪︎‌ لازم نیست مجازات قبلی اجرا شده باشد بلکه حصول محکومیت قطعی کافی است.
▪︎ شروط تحقق تکرار جرم عبارت است از:
۱- ارتکاب جرم عمدی درجه یک تا پنج قبلی
۲- محکومیت قطعی
۳- ارتکاب جرم عمدی درجه یک تا شش جدید
۴- عدم حصول اعاده حیثیت از تاریخ محکومیت تا وقوع جرم جدید. اعاده حیثیت به معنای این است که مدت زمان مجازات تبعی که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده، سپری شده باشد.
۵- عدم سپری شدن مرور زمان جرم قبلی
در صورت عدم وجود هر یک از موارد مذکور قواعد تکرار جرم اجرا نمی شود.
▪︎ با توجه به نص ماده …به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا درجه پنج محکوم شود… در جرم قبلی منظور مجازات مقرر در دادنامه است نه مجازات قانونی. همچنین مطابق …مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد… در جرم جدید ملاک مجازات قانونی است نه مجازات مندرج در دادنامه.
▪︎ تکرار جرم در جرایم اطفال اجرا نمی شود.
▪︎ قاعده تکرار جرم از علل مشدده مجازات محسوب می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *