ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

تحلیل ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ به دعاوی مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی دعاوی تصرف گفته می شود که مختص اموال غیر منقول هستند و در اموال منقول راه ندارند. در این گونه دعاوی دادگاه به طور شکلی به موضوع رسیدگی کرده و وارد ماهیت دعوی نمی شود. با احراز شرایط تحقق دعوی مطروحه رای به رفع مزاحمت صادر می شود رای دادگاه بدوی بدون قطعیت قابلیت اجرائی دارد.
▪︎ دعوی مزاحمت وقتی مطرح می شود که بدون اینکه مال از تصرف مالک آن خارج شده باشد، شخصی عدواناً مزاحم تصرفات خواهان شده باشد.
▪︎ شروط تحقق دعوی مزاحمت ملکی عبارت است از:
– مزاحمت فعلی خوانده
– سبق تصرف خواهان بدون مزاحمت
– عدوانی بودن تصرف
▪︎ تصرف عبارت از سلطه و استیلاء متصرف بر مال دیگری است. در این دعوی متصرف سابق باید ثابت کند ملک سابقاً بدون مزاحمت تحت اختیار وی بوده و در حال حاضر دیگری بدون علت قانونی مزاحم تصرفات وی شده است.
▪︎ کسی که راجع به ملک مورد تصرف قبلاً دعوی مالکیت اقامه نموده لکن توفیقی حاصل نشده باشد، نمی تواند بعد از آن در خصوص عاوی تصرف طرح دعوی کند. چرا که با دعوای مالکیت، در واقع متصرف سابق اقرار ضمنی نسبت به تصرفات فعلی خوانده می نماید. در مواردی که ابتدا دعوی تصرف مطرح شده باشد امکان اقامه دعوی مالکیت بعد از آن وجود خواهد داشت.
▪︎ معمولاً برای اثبات سبق تصرف بدون مزاحمت، خواهان شهادت شهود ارائه می کند. ابراز سند مالکیت از سوی خواهان دلیل قاطع ذیحق بودن وی نمی باشد. در این جا دادگاه به عنوان قرینه تصرف سابق بدون مزاحمت به آن می نگرد.
▪︎ دعوی مزاحمت ملکی علاوه بر جنبه حقوقی آن واجد وصف کیفری نیز می باشد. در شکایت کیفری، شاکی خصوصی می بایست سند مالکیت ارائه دهد. فعل ارتکابی به موجب ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده و مجازات قانونی آن سه ماه تا یکسال حبس است. جرمی قابل گذشت و مستمر است. بنابراین تا زمانی که مزاحمت متصرف فعلی استمرار دارد قابل شکایت کیفری می باشد.

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *