ماده ۱۸۹ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۱۸۹ قانون مدنی

عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 

تحلیل ماده

✍ عقود از حیث ایجاد آثار عقد و کیفیت انشاء به منجز و معلق تقسیم می شوند. عقد منجز آن است که با امضای عقد آثار آن در روابط طرفین ایجاد می گردد. عقد معلق عقدی است که در زمان عقد آثار آن به وجود نمی آید بلکه موکول به وقوع امری احتمالی در آینده می گردد.

▪︎ شرایط معلق علیه عبارت است از:

۱- خارجی باشد به عبارتی امری باشد خارج از شرایط عقد.

۲- وقوع آن احتمالی باشد نه قطعی.

۳- در آینده واقع شود در زمان عقد یا در گذشته نباشد.

۴- مشروع باشد. در این صورت اگر معلق علیه (امر احتمالی در آینده) نامشروع باشد موجب بطلان عقد می شود.

▪︎ تعلیق در انشاء به دلیل اینکه ایجاد عقد وابسته به وقوع امری در اینده می شود، عقد باطل است مانند اینکه فروشنده بگوید اگر ماه آینده در آزمون پذیرش شوی اتومبیلم را به تو می فروشم.

▪︎ تعلیق در مُنشا چون ایجاد اثر عقد موکول به انجام امری در آینده میگردد، عقد صحیح است مثل اینکه گفته شود اتومبیلم را فروختم اگر ماه آینده در آزمون پذیرش شوی.

▪︎ طرفین می توانند شرط کنند آثار عقد مانند انتقال مالکیت اتومبیل در زمان معامله ایجاد گردد. در این صورت با وقوع عقد، خریدار مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف از فروشنده خواهد بود. در صورت عدم تراضی در این خصوص، آثار عقد از زمان وقوع معلق علیه پدیدار می شود.

▪︎ تفاوت عقد معلق با مشروط در این است که در عقد مشروط آثار معامله با امضای آن ایجاد می شود لکن التزام و تعهد موکول به انجام شرط می شود. برای مثال، آپارتمان خریداری و شرط شود بایع کمد دیواری در آن نصب کند. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکند خریدار می تواند دعوی الزام به ایفای تعهد در دادگاه مطرح کند. اما در عقد معلق آثار عقد با انجام امری در آینده به وجود می آید.

▪︎ تعلیق در عقود ضمان معلق از نوع نقل ذمه، نکاح، طلاق و وقف موجب بطلان عقد می شود. در مواردی که انحلال عقد را به وقوع امری احتمالی در آینده معلق کنیم (شرط فاسخ) با تحقق شرط، عقد منفسخ می گردد. اصولاً تعلیق در ایقاع صحیح است مگر در مورد طلاق که موجب بطلان است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *